Ya İstiklal Ya Ölüm-3 - SORGUN

advertisement
KAZ
AN
SINIF
IM
KAVRAMA
ST
TE
8.
2015-2016
TEST
11
Ya İstiklal Ya Ölüm-3
1. ‘’Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!’’
4. Kurtuluş Savaşı’nın askeri bölümünü sona erdiren,
diplomasi dönemini başlatan zafer aşağıdakilerden
hangisidir?
Mustafa Kemal yukarıdaki emri aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında söylemiştir?
A) Moskova Antlaşması
B) Sakarya Savaşı
C) Büyük Taarruz
D) Ankara Antlaşması
2. Mudanya Ateşkes Antlaşması’na aşağıdaki devletlerden hangisi doğrudan katılmamıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Yunanistan
D) İtalya
3. Aşağıdaki bölgelerden hangisi savaş yapılmadan
kazanılmıştır?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) I. İnönü Savaşı
B) Sakarya Savaşı
C) Kütahya- Eskişehir Savaşları
D) Büyük Taarruz
5. Türk Milleti Kurtuluş Savaşı’nda birlik ve beraberlik
duygusu içerisinde canını malını ortaya koyarak topyekün savaşmış ve kazandığı başarılar üzerine Mudanya
Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular
niteliktedir?
A) Savaş meydanlarındaki başarılar siyasi başarıları
beraberinde getirmiştir
B) Türk halkı İtilaf Devletleri’nden yardım almıştır
C) Mudanya Antlaşması ilk siyasi başarımızdır
D) Türk ordusu Batı Cephesindeki tüm savaşları kazanmıştır
6. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında
toplumda meydana gelen olayların edebiyata yansımasına örnek gösterilebilir?
A) Halide Edip Adıvar’ın ordu hizmetinde yaşadıklarını
“Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eserinde anlatması
B) Halkı bilinçlendirmek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye
gazetesinin çıkarılması
C) İşgaller karşısında halkın protesto mitingleri düzenlemesi
D) Milli Mücadele yıllarında orduya kadınların da destek olmaları
A) Doğu Trakya
B) Batı Anadolu
C) Doğu Anadolu
D) Batı Trakya
Î
TEST
11
Ya İstiklal Ya Ölüm-3
7. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’ndan sonra meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
10.
A) Mustafa Kemal’e “Mareşallik” rütbesi ile “Gazilik”
unvanı verildi
B) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı
C) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı
D) Batı Anadolu tamamen Yunanlılardan temizlendi
Büyük
Taaruz
Sakarya
Yukarıda verilen olayları kapsayan başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
8. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Türk heyetinin
başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
A) Salih Paşa
B) Kazım Karabekir
C) İsmet Paşa
D) Refet Paşa
9. I. İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümeti yönetimine
bırakılacak
II. Yunanlılar 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacak
III. Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek
IV.Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman hakları
kadar olacak
Yukarıda verilenlerden hangileri Mudanya Ateşkes
Antlaşmasının maddeleridir?
11.
?
?
?
Yukarıdaki eşleştirme tablosunda ‘?’ ile boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) I. İnönü Savaşı
B) Sovyet Rusya
C) Kütahya Eskişehir Savaşları
D) Sakarya Savaşı
12. • Yunanlılara karşı savaşılmıştır
•Kurtuluş Savaşı’nın en fazla kayıp verilen cephesidir
•Düzenli ordunun büyük başarılara imza attığı cephedir
özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Cephesi
B) Doğu Cephesi
C) Güney Cephesi
D) Çanakkale Cephesi
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Kuvayımilliye’nin Başarıları
B) Başarılı Savaşlar
C) Doğu Cephesi Savaşları
D) I. Dünya Savaşı Cepheleri
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards