SOSYAL BİLGİLER

advertisement
1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir?
A) Çeyiz sandığı
B) Oyuncak kamyon
C) Bilgisayar
D) Tansiyon aleti
2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan hangisi güçlenir?
A) Hoşgörü
B) Anlayış
C) Aile bağları
D) Dostluk
3. Aşağıdakilerden hangisi akrabamızdır?
A) arkadaş
B) öğretmen
C) komşu
D) enişte
4. “Bir millete özgü kültürel ögelerin tümünü kapsayan değerlere …………………….. denir.” Tümcesi
aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) milli kültür
B) halk oyunları
C) milli takım
D) gelenek
5. Aşağıdaki sporlardan hangisi milli sporlarımız arasında yer almaz?
A) güreş
B) futbol
C) cirit
D) ok atma
6. Mili kültürümüz yansıtan “Horon” oyunu hangi yöremize ait bir oyundur?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Marmara Bölgesi
7. Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerimiz arasında yer almaz?
A) kına gecelerimiz
B) yemeklerimiz
C) düğünlerimiz
D) doğum günü kutlamaları
8. Milli kültürümüz arasında olmamasına rağmen diğer ülkelerle birlikte kutladığımız etkinlik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anneler günü
B) Zafer Bayramı
C) Halk oyunları
D) Asker uğurlama
9. Bazı şehirlerimiz ile bu şehirlerin yemek kültürleri eşleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gaziantep – baklava
B) Kayseri – mantı
C) Kahramanmaraş - dondurma
D) Adana – kaymak
10. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan çocuk oyunlarımızdan biri değildir?
A) körebe
B) saklambaç
C) taso
D) çelik çomak
11. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizi taşıyan el sanatlarımız arasında yer almaz?
A) kilim dokumacılığı
B) halıcılık
C) çinicilik
D) boyacılık
12. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan yiyeceklerden değildir?
A) baklava
B) çiğ köfte
C) mantı
D) tost
13. Akrabalık bağı için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) saygı
B) kan bağı
C) komşuluk
D) arkadaşlık
14. “Bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan
kuşağa aktarılan kültürel değerlere ……………….. denir. “
A) gelenek
B) dil
C) kültür
D) değer
15. 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti tarafından imzalanan ateşkes antlaşması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sevr Antlaşması
B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
1
16. Aşağıdakilerden hangi devletle Doğu Cephesi’nde savaştık?
A) İngilizler
B) Fransızlar
C) İtalyanlar
D) Ermeniler
17. Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu işgal eden devletler arasında bulunmamaktadır?
A) Almanlar
B) İngilizler
C) Fransızlar
D) Yunanlılar
18. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız hangi olayla başlamıştır?
A) TBMM’nin açılmasıyla
B) Erzurum Kongresi’yle
C) M. Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla
D) Sivas Kongresi’yle
19. TBMM hangi tarihte açılmıştır?
A) 19 Mayıs 1919
C) 30 Ağustos 1922
B) 23 Nisan 1920
D) 29 Ekim 1923
20. TBMM’nin açılmasının tarihsel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur.
B) Padişah ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur.
C) Milli kuvvetler zayıflamış, düşmana yenilmişlerdir.
D) Ankara başkent olmuştur.
21. Milli Mücadele’de en fazla savaş kiminle yapılmıştır?
A) İngilizler
B) Fransızlar
C) Ermeniler
D) Yunanlılar
22. Aşağıdaki illerimizden hangisi Milli Mücadele’de düşmanı kendi imkanlarıyla yenerek işgalden
kurtaran illerimiz arasında değildir?
A) Gaziantep
B) Kahramanmaraş
C) Antalya
D) Şanlıurfa
23. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan biri değildir?
A) Sakarya Meydan Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Başkomutanlık Meydan Savaşı
D) I. İnönü Savaşı
24. Milli Mücadele aşağıdaki hangi olayla sona ermiştir?
A) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
B) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
C) TBMM’nin açılmasıyla
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla
25. Atatürk’ün kurduğu Türk Devleti aşağıdakilerden hangisi ile yönetilmektedir?
A) Cumhuriyet
B) Padişahlık
C) Krallık
D) Sultanlık
2
Download