STA yokluğu, ABD`ye İhracatta Milyar Dolarlık Kayba Yol Açıyor

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
STA yokluğu, ABD'ye İhracatta Milyar
Dolarlık Kayba Yol Açıyor
Hazır giyimciler, bir rapor hazırlayarak hükümete sundular. Başbakan Erdoğan'ın
ABD gezisi öncesinde sunulan rapora göre, Türkiye ile ABD arasında Serbest Ticaret
Anlaşması (STA) olsaydı, sadece bu sektörün ihracat gelirinde 800 milyon dolar fark
ederdi. Türkiye'nin son 8-9 yıl içinde ABD'deki pazar kaybının tablosunu da veren
hazır giyimcilerin raporuna göre, Türkiye, 2004 yılında ABD'nin örme ithalatında
23'üncü sıradaydı, 2012'de 32'nci sıraya geriledi. ABD'nin dokuma ithalatında 19'uncu
sıradaydı, 30'uncu sıraya geriledi.
Hazır giyim ithalatında 23'üncü sıradaydı, 25'inci sıraya geriledi. Rapordaki
hesaplamalara göre eğer ABD ile Türkiye arasında Serbest ticaret Anlaşması olsaydı,
"İhracat artışı potansiyeli sadece gümrük vergilerinin sıfırlanması ile yıllık ortalama
300 milyon dolar ve 6. bölge maliyetleri ve fiyatlarının da kullanılması ile yıllık
ortalama 800 milyon dolar olarak" artardı. Konuyu değerlendiren Eski TGSD Başkanı,
Suteks şirketinin sahibi Nur Ger, "Bizler ABD pazarında hazır giyim sanayicisi olarak
var olmak istiyorsak ciddi gümrük vergileriyle mücadele etmek zorundayız. Bu da
bizi rakiplerimizden geri bırakıyor. Dolayısıyla konuyu yeniden TGSD ve TÜSİAD
yönetimiyle birlikte çok yakından izliyoruz" dedi.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bilindiği gibi, AB ile Türkiye arasındaki gümrük birliği anlaşması, AB'nin ticaret
politikasının, bu kapsamda STA'larının Türkiye tarafından da üstlenilmesini
gerektiriyor. Yani AB'nin yaptığı serbest ticaret anlaşmalarını, Türkiye'nin de
yapması gerekiyor. Ancak muhatap ülkeler, AB ile yaptıkları anlaşma sayesinde
Türkiye gümrüksüz giriş imkanı kazandıktan sonra, aynı hakkı Türkiye vermek için
Türkiye ile STA yapma konusunda isteksiz davranıyorlar. Bu da Türkiye'nin hem
pazarını eşitsiz biçimde başka ülke ürünlerine açıyor, Türkiye tarafından da ihracat
kaybına yol açıyor. Hatta Türkiye, AB pazarında gümrük birliği ile kazanmış olduğu
avantajları kaybediyor.
AB'nin gündeminde şimdi de ABD ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması var.
Türkiye, bu anlaşma ile paralellik kurmak için ABD ile STA yapmayı planlanıyor.
Başbakan Erdoğan'ın bu ziyaretinin ekonomi konusundaki en önemli başlığı da
buydu. Bu konuda yüksek düzeyli bir işbirliği komisyonuyla çalışma kararlaştırıldı.
Hazır giyimcilerin raporu, bu anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.
STA'nın yapılması halinde, ABD'de pazar payı daralan Türk hazır giyim sektörünün
ABD'ye ihracatı teşviklerde en avantajlı 6. bölge koşullarındaki üretimin, 800 milyon
dolar artı ihracat getireceği hesaplanıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin
(TGSD) ABD-Türkiye STA Anlaşması Türk Hazır Giyim Sektörü İhracatına Etkileri
isimli çalışma sonuçlarına göre, Türkiye hazır giyimde ABD pazarında güç kaybetti.
2004 yılında Türkiye ABD'ye 1 milyar 200 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı
yaparken, 2012 yılında bu rakam 412 milyon dolara geriledi. ABD'nin toplam hazır
giyim ithalatında Türkiye'nin payı 2004'te yüzde 1.66 iken, 2012'de Türkiye'nin payı
yüzde 0.5 oldu. Düşen ihracat rakamlarının ışığında hazırlanan çalışmada, ABD ile
Türkiye arasında STA yapılması ile birlikte ABD'nin Türkiye'den yapacağı tüm hazır
giyim ithalatında gümrük vergisinin oranlarının sıfırlanacağı belirtildi. Bununla
birlikte, rakip ülkelere uygulanan gümrük vergisi oranlarının aynı kalacağı
hesaplandı. Bu iki varsayıma dayalı olarak seçilmiş ürünlerde rakip ülkelerin ve
Türkiye'nin gümrük vergisiz ortalama ihraç fiyatları ile Türkiye'nin sıfır gümrük ile
ihracat fiyatları karşılaştırıldı. Böylece elde edilecek fiyat avantajları belirlendi.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
ABD'nin hali hazırda yaptığı STA'ları kapsamında sıfır gümrük ile ithalat yaptığı diğer
ülkeler de dikkate alındı.
Sadece hazır giyim sektöründe 800 milyon dolar ek ihracat
TGSD'nin bu çalışmasında, Türkiye'den ihraç edilen ürünlerin 6. bölge teşviklerinden
yararlanılarak üretilmesinin avantajlarına da vurgu yapıldı. 6. bölgede yapılacak
üretimin ihraç fiyatlarının yüzde 15-20 arasında düşürdüğü kaydedildi ve bu
varsayım ile hesaplanan Türkiye ihraç fiyatları belirlendi. Elde edilecek fiyat
avantajları, rakip ülkelerden elde edilebilecek pazar payları kabaca tahmin edildi.
Böylece bir STA kapsamında kazanılacak gümrük vergisi istisnası ve 6. bölge üretim
maliyetleri ile sağlanacak toplam ihracat artışı potansiyeli hesaplanarak ortaya
konuldu. Bu çerçevede ihracat artışı potansiyeli sadece gümrük vergilerinin
sıfırlanması ile yıllık ortalama 300 milyon dolar ve 6. bölge maliyetleri ve
fiyatlarının da kullanılması ile yıllık ortalama 800 milyon dolar olarak hesaplandı.
85 milyar dolarlık hazır giyim pazarı
ABD dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçılarından arasında yer alıyor. Geçtiğimiz
yıl ABD'nin yaptığı hazır giyim ihracatı 85 milyar doları buldu. ABD'ye hazır giyim
ihracatında ise ilk sırada Çin bulunuyor. 2004 yılında Çin ABD'ye 13 milyar dolarlık
hazır giyim ihracatı yaparken, 2012'de ihracatını 33 milyar dolara çıkararak ABD
pazarının 3'te 1'inden fazlasını eline geçirdi. 2012-2013 dönemi için "Hedef
Ülke"lerden birisi olarak belirlenen ABD ile Türkiye ticaretinde 2002-2004 hariç
sürekli Türkiye aleyhine dış ticaret açığı verildi. Açık 2011'e kadar düzenli arttı.
2012 yılında dış ticaret açığı yüzde 25.5 azalma gösterdi. 2012'de ABD'ye ihracat
yüzde 22.4 artarak 5.6 milyar dolara yükseldi. İthalat da yüzde 11.9 azalışla 14.1
milyar dolara geriledi.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı,Dıs Ticaret,Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı,mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret,Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına,başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download