Türkiye ile Meksika arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Türkiye ile Meksika arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması
Müzakereleri
Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 25.02.2014
tarihli yazıda;
Türkiye ile Meksika arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesi amacıyla, 24-28 Mart
2014 tarihleri arasında ilk tur müzakerelerin gerçekleştirilmesinin planlandığı,
Öte yandan, Meksika ile gerçekleştirilecek STA müzakerelerinde yararlanmak üzere firmalarımızın
bilgi, tecrübe ve yönlendirmelerine de ihtiyaç duyulduğu
bildirilmektedir.
Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bu kapsamda hazırlanan ve aşağıdaki link vasıtasıyla da
erişilebilecek ek'li anket çalışmasının cevaplandırılarak, 3 Mart 2014 Pazartesi gününe kadar Genel
Sekreterliğimizin [email protected] e-posta adresine gönderilmesi hususu bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi
İlgili Link:
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mustesarlikduyurulari&kat=CF80F66B-D8D3-85664520FID9FC185C62&icerik=B3824854-B30C-9C73-CFDD495D48CCAF24
Ek:
Anket ve Türkiye-Meksika Ekonomik Verileri (4 sayfa)
Anket_firma.doc
77,50 KB
İndir
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download