Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

advertisement
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı
Hatice ġafak ERGÜN
Uzman
ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA
KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI
7 Aralık 2012 / Samsun
Devam ediyoruz...
2011-2013
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme
Projesi
Kümelenme bazlı
destek mekanizması
Farkındalık oluşturma ve
politika geliştirme projemiz...
2007-2009
Ulusal Kümelenme
Politikası Projesi
Rekabetçilik Tebliği
İhracat stratejileri
Sektörel işbirliği stratejileri
Kümelenme Bilgi Merkezleri
Ulusal Küme Kıyas Sistemi
KOBİ Bilgi Sistemi
İşbirliği kuruluşu üyesi firmaların ihracata
yönelik ortak ihtiyaç analizi, eğitim,
danışmanlık ve pazarlama faaliyetlerinin
desteklenmesi
Türkiye Kümelenme Politikası
Beyaz Kitap
12 Küme Yol Haritası
10 Küme Analiz Çalışması
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ
UR-GE DESTEĞİ
VİZYONUMUZ
Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas
alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine
olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının
önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
4
UR-GE DESTEĞİ
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracatçı Birlikleri
İl Sanayi / Ticaret
Odaları
TOBB, TİM, DEİK
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri
Organize Sanayi
Bölgeleri
Endüstri Bölgeleri
Sektörel Üretici
Dernekleri
Sektörel Dış
Ticaret Şirketleri
(SDŞ)
İmalatçıların
kurduğu dernekbirlik veya
kooperatifler
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
5
UR-GE DESTEĞİ
Yoğun Rekabetin Yaşandığı Günümüzde
Dünyadaki Hızlı Gelişim ve Değişime Ayak
Uydurmak ve Rekabette Bir Adım Önde
Olmak İçin Tek Yol
NEDEN
KÜMELENME?
Kaybedenin hiç olmadığı, kümede yer
alanların tümünün kazandığı bir
birliktelik
Kümelenme
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
6
UR-GE DESTEĞİ
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :
UR-GE
DESTEĞİ İLE
KÜMELENME
YAKLAŞIMIMIZ
• Ortak ihtiyaç analizi,
• Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
• Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret
heyeti, eşleştirme)
gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin
desteklenmesi
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
7
UR-GE DESTEĞİ
Proje Nedir?
İşbirliği kuruluşu
koordinasyonunda
firmalarımızın ortak vizyon
anlayışı içerisinde, plan ve
program yaparak ihracat
stratejileri geliştirmelerinin
özendirilmesi
Amacı, kapsamı, süresi,
bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları
ile öngörülen çıktıları
belirlenmiş faaliyetler
bütünü
Amaç?
PROJE
YAKLAŞIMIMIZ
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
8
UR-GE DESTEĞİ
100 Proje
PROJELERİMİZ
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
75 İşbirliği
Kuruluşu
1825
Firma
9
UR-GE DESTEĞİ
URGE Kuruluş Türleri
35
19
19
12
İhracatçı
Birliği
Dernek
Ticaret ve
Sanayi
Odası
Organize
Sanayi
Bölgesi
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
5
4
1
1
Ticaret
Odası
Sanayi
Odası
İmalatçı
Birliği
Teknokent
10
UR-GE DESTEĞİ
URGE Sektörler (İlk 8)
Elektrik-Elektronik
5
Diğer Sanayi Ürünleri
5
Makina ve Aksamları
16
Yaş Meyve ve Sebze
6
Hububat, Bakliyat, Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri
6
Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri
7
Tekstil ve Hammaddeleri
13
Ağaç Mamulleri
ve Orman Ürünleri
9
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
11
UR-GE DESTEĞİ
UR-GE
DESTEĞİ
Firmalar
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
İşbirliği
Kuruluşu
Ekonomi
Bakanlığı
12
UR-GE DESTEĞİ
İhtiyaç Analizi
Eğitim ve Danışmanlık
DESTEK
KAPSAMI
Yurtdışı Pazarlama Programı ve Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel Danışmanlık
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
13
UR-GE DESTEĞİ
İşbirliği Kuruluşu
Proje Sunumu
İhtiyaç Analizi ve
İstihdam
DESTEK
SÜRECİ
Eğitim ve/veya
Danışmanlık
Programı
Yurtdışı Pazarlama
Programı ve/veya
Alım Heyeti
Bireysel
Danışmanlık
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
14
UR-GE DESTEĞİ
• Proje Hazırlık Evresi
• Ortak Vizyon Oluşturma Evresi
• Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri
İHTİYAÇ
ANALİZİ
• Sektördeki Trendler
• Firma Analizleri
• Yurtdışı Pazar Fırsatları
• Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
15
UR-GE DESTEĞİ
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
PROGRAMLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dış Ticaret Yönetimi
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
Markalaşma
Inovasyon ve Kümelenme
Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
Kalite ve Verimlilik
Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim
Moda ve Tasarım
Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
16
UR-GE DESTEĞİ
Küme web sitesinin kurulumu
Küme markalaşma danışmanlığı
ÖRNEK
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
PROGRAMLARI
Dış ticaret danışmanlığı
Yurtdışı pazarlama danışmanlığı
Maliyet analizi teknik desteği
Kurumsallaşma teknik desteği
Tarımsal danışmanlık
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
17
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI
PAZARLAMA
PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler
• Ortak pazar araştırmaları
• Pazar ziyaretleri
• Ticaret heyetleri
• Yurtdışı fuar ziyaretleri
• Eşleştirme faaliyeti
• Küme tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
18
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI
PAZARLAMA
PROGRAMLARI
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı
yerlerin kiralama giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
Destek Miktarı : Program başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
19
UR-GE DESTEĞİ
Yurtdışı Pazarlama Programı Başvurusu
Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat
ÖRNEK
YURTDIŞI
PAZARLAMA
PROGRAMI
SÜRECİ
Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı
İkili İş Görüşmelerinin Organize Edilmesi
Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı
Hedef Ülkede Görsel ve Yazılı Tanıtım
Programın Gerçekleştirilmesi
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
20
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ
PROGRAMLARI
Desteklenen Faaliyetler
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve
kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet
edilerek
• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri
• Tesis ziyaretleri
• Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir.
Destek Miktarı : Program başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
21
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ
PROGRAMLARI
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Seminer, konferans, toplantı ve ikili
görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama
giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
Destek Miktarı : Program başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
22
UR-GE DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyet
İSTİHDAM
Proje kapsamında yürütülen programların
organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması
amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından
istihdam edilmesi
Destek Miktarı : 2 Personel
Destek Oranı : % 75
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
23
UR-GE DESTEĞİ
Küme Yöneticisi
Dış Ticaret Danışmanı
ÖRNEK
İSTİHDAM
Marka Danışmanı
İSTİHDAM :
PROJENİN ETKİNLİĞİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
24
UR-GE DESTEĞİ
Hedef Grup
• Proje Bazlı Desteğe Katılan Firmalar
ŞİRKETLER İÇİN
BİREYSEL
DANIŞMANLIK
Desteklenen Faaliyetler
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• Bakanlıkça uygun görülen firma
ihtiyaçlarına özgü diğer konularda
danışmanlık alımı
Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
25
UR-GE DESTEĞİ
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
100.000
(Program
Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
150.000
(Program
Başına)
Program
Program süresince (Maks.
36 Ay)
5 Adet
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
26
KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATI
 Sağlanmakta olan desteklerle sanayi ve bilim çevresi arasında yeni iĢbirlikleri doğmasını
sağlayacak faaliyetlere yönlendirme sağlanması,
Ġhraç edilecek ürün üretimine yönelik olarak istihdam edilecek mühendis, tasarımcı gibi katma
değer yaratacak çalıĢanların istihdamına yönelik destek sağlanması,
Marka olma yolunda reklam faaliyetlerine yönelik olarak halen verilmekte olan destek sisteminin
kullanımının yaygılaĢtırılması,
Yeni pazarlara yönelip, ürün ve firmaların tanıtımı ile ihracat alanlarını geniĢletmek için var olan
desteklerin geliĢtirilmesi ve yeni destek modellerinin tasarlaması,
Yurt dıĢındaki teknoloji inovasyon merkezleri ile yakın çalıĢma, oralardaki bilgi ve know-how’un
takibi ile sektöre duyurulması,
Ġhracatçılarımızın pazarın her detayına hakim olacak Ģekilde hedef pazarlarda müĢteriyi doğru
segmente etmesine ve ona göre strateji belirlemesine yönelik olarak desteklenmesi,
ġirketlerin inovasyon ve ar-ge odaklı kurumsal dönüĢümünün sağlanmasına yönelik olarak
danıĢmanlık hizmeti almasının desteklenmesi,
Gelir seviyesi yüksek ülkelere ve niĢ ürünlere yönelmenin sağlanması,
Maliyet düĢürme becerisini edinip artan kar marjını rekabetçilikte kullanmanın desteklenmesi,
Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
27
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Hatice Şafak ERGÜN
Tel : 204 82 25
Email:[email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards