YÖNERGE Mısırda yaşayan Kleopatra kendisine bir üçgen piramit

advertisement
YÖNERGE
Mısırda yaşayan Kleopatra kendisine bir üçgen piramit yaptıracaktır. Hemen baş
mühendis Temel’i huzuruna çağırtırve ona bir üçgen piramit yapmasını
istediğini söyler. Eğer Temel piramit yapmayı başarabilirse Kleopatra onu altına
boğacaktır. Başaramaz ise kellesini vuracaktır. Temel’in acilen senin yardımına
ihtiyacı var. Temelin unuttuğu bilgileri hatırlamasına yardımcı olmak için
aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurup bulmacaya yazınız. Temel’i
kurtarmak için vaktin azalıyor, acele etsen iyi olur.BAŞARILAR...
SOLDAN SAĞA
2-)Bir ücgende komşu iki iç açının toplamı komşu olmayan ...............ya eşittir.
4-)Üçgenin herhangi bir köşesi ile bu köşenin karşısındaki kenarın orta noktasını
birleştiren doğru parçasına .............
denir.
6-)Üçgenin herhangi bir köşesinden
karşı kenarına çizilen dik doğru
parçasına ............. denir.
10-)Üçgenin tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı ise bu üçgenler ...........
üçgenlerdir.
12-)Kenar ortayların kesişim noktası üçgenin ...................... denir.
13-)Bir üçgende iki kenar arasındaki açı 90 derece ise bu üçgenler..............
üçgenlerdir.
14-)Üçgenlerin kenarların orta noktasından geçen ve
bu kenara dik olan doğruya ........ denir.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-)Üçgenin herhangi bir açısını iki eş açıya ayıran
ışına bu açıya ait ...............denir.
3-)Üçgen iki kenarı ve bu kenarların üçüncü kenarla yaptığı açıları birbirine eşit
olan üçgenlere ........... denir.
5-)Üçgen tüm kenar ve açıları birbirine eş olan üçgenlere .......... denir.
7-)Düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru
parçasının birleşiminden oluşan geometrik şekle ............ denir.
8-)Eşkenar üçgenlerde kenar ortay,
açıortay,yükseklik birbiriyle durumu ............
9-)Bir üçgende iki kenarı arasındaki açı 90
dereceden büyük ise bu üçgenler ................
üçgenlerdir.
11-)Bir üçgende en büyük açının karşısındaki kenar en ......... kenardır.
CEVAPLAR
1-)AÇIORTAY
2-)DIŞ AÇI
3-)İKİZKENAR
6-)YÜKSEKLİK
7-)ÜÇGEN
8-)EŞİTTİR
11-)UZUN
12-)AĞIRLIK MERKEZİ
4-)KENARORTAY
9-)GENİŞ AÇILI
13-)DİK AÇILI
5-)EŞKENAR
10-)ÇEŞİTKENAR
14-)KENAR ORTA DİKME
KAZANIMLAR
8.3. Geometri ve Ölçme
8.3.1. Üçgenler
Terimler: Hipotenüs, Pisagor bağıntısı, üçgen eşitsizliği, dik kenarlar,
kenarortay, açıortay, yükseklik
8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
• Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin
elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
• Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve
yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının
uzunluğunu ilişkilendirir.
• Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer verilebilir. Uygun
bilgisayar yazılımları ile üçgen eşitsizliğini anlamaya yönelik çalışmalara yer
verilebilir.
8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların
ölçülerini ilişkilendirir.
• Dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs tanıtılıp açı ölçüleriyle kenar
uzunlukları arasındaki ilişki de ele alınır.
8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
• (1) Üç kenarının uzunluğu, (2) bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü,
(3) iki kenar uzunluğu ile bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen
üçgenlerin uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır. Dinamik geometri
yazılımları ile yapılacak çalışmalara yer verilebilir.
8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
• Pisagor bağıntısının gerçek yaşam uygulamalarına yönelik çalışmalara yer
verilir.
• Koordinat düzlemi üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzaklığı Pisagor
bağıntısını kullanarak bulma çalışmalarına yer verilir.
• Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığına Pisagor
bağıntısını kullanarak karar vermeye yönelik çalışmalar yapılır.
KAYNAKLAR
http://www.ortaokulmatematik.org/2016/12/8-sinif-matematik-ucgen-konuanlatimi-indir.html
Talim terbiye kurulu 8. Sınıf öğretim programı.
Halil KUNT
150403065
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards