Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen

advertisement
ÜÇGENLER
Soldan sağa
2. Bir üçgende açı büyüdükçe kenar uzunluğu '…………' (büyür/ küçülür )
5. Labirentteki Ahmet arkadaşlarının söylediklerinin doğru veya yanlışlığına göre ilerlerse çıktığı kapı
hangisi olur?



7. Dik bir üçgende 90 derecelik açının karşısındaki kenara '…………' adi verilir.
8. Ayni doğru üzerinde olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarından meydana gelen geometrik
sekle '………' denir.
10. '…………'lerde tabana çizilen dikme ile kenarortay ve açıortay ayni doğru parçasıdır.
12. Labirentteki Ahmet'in aşağıda verilen soruların doğru veya yanlış oluşuna göre çıktığı çıkış
hangisidir?

 Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 4, 5 ve 6 sayılarıyla orantılı ise en büyük iç açının ölçüsü 72
derecedir
 Aşağıdaki üçgende m(ACB) = 70 olur.
Yukarıdan Aşağıya
1. Üçgenler kenarlarına ve '…………' göre üçgenler olmak üzere iki kısımda incelenebilir.
3. Labirentteki Ahmet aşağıdaki şıklara göre hangi çıkıştan çıkmalıdır?
 İkizkenar üçgenlerin tepe açısı 60o ‘dir.
 Bir dış açısı 140o olan üçgenin diğer iç açısı 80o ise bu üçgen ikizkenar üçgendir.

4. Labirentteki Ahmet'in aşağıdaki üçgene göre doğru ve yanlış olan şıkların belirlenmesiyle bu sefer
hangi kapıya ulaştığını bulunuz.



6. Üçgenlerde “ a2 + b2 = c2 “ bağıntısına '…………' bağıntısı adi verilir.
9. Kenarlarına göre üçgenler ikizkenar üçgen, eşit kenar üçgen ve '………' kenar üçgen olmak üzere 3’e
ayrılır.
11. Bir üçgende bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından '…………', farkından
büyüktür.
NOT: PUZZLE’DA TÜRKÇE KARAKTER KULLANILMAYACAKTIR.
DİPNOT: LABİRENT İLE İLGİLİ SORULARDA AHMET’İ; DOĞRU CEVAPLARDA YÖN DEĞİŞTİRMEDEN
İLERLETMELİ, YANLIŞ CEVAPLARDA İSE YÖN DEĞİŞTİREREK İLERLETMELİSİNİZ. VE BUNA GÖRE HANGİ
KAPILARA ULAŞACAĞINIZI BULMALISINIZ.
Gunes
Yildiz
Kalp
Bulut
Gulucuk
İYİ EĞLENCELER 
CEVAPLAR
1. Acilarina
2. Buyur
3. Yildiz
4. Gunes
5. Kalp
6. Pisagor
7. Hipotenus
8. Ucgen
9. Cesit
10. İkizkenarucgen
11. Kucuk
12. Bulut
CEVAPLARIN ANALİZİ
1. Acilarina Ucgenler kenarlarina ve …………. göre ucgenler olmak uzere iki kisimda incelenebilir.
2. Buyur Bir ucgende acı büyüdükce kenar uzunlugu …………. (büyür/ kücülür )
3. Yildiz kapısı için;
 İkizkenar ucgenlerin tepe acisi 60o ‘dir. YANLIŞ
 Bir dis acisi 140o olan ucgenin diger ic acisi 80o ise bu ucgen ikizkenar ucgendir. YANLIŞ

DOĞRU
4. Gunes kapısı için;

DOĞRU

DOĞRU

YANLIŞ
5. Kalp kapısı için;

YANLIŞ


DOĞRU
DOĞRU
6. Pisagor Ucgenlerde “ a2 + b2 = c2 “ bagintisina ………….. bagintisi adi verilir.
7. Hipotenus Dik bir ucgende 90o ‘ lik acinin karsisindaki kenara ………….. adi verilir.
8. Ucgen Ayni dogru uzerinde olmayan uc noktayi birlestiren dogru parcalarindan meydana
gelen geometrik sekle ……….. denir.
9. Cesit Kenarlarina gore ucgenler ikizkenar ucgen, esit kenar ucgen ve ……….. kenar ucgen olmak
üzere 3’e ayrilir.
10. İkizkenarucgen “………….” lerde tabana cizilen dikme ile kenarortay ve aciortay ayni dogru
parcasidir.
11. Kucuk Bir ucgende bir kenarin uzunlugu diger iki kenarin uzunluklari toplamindan ………… ,
farkindan buyuktur.
12. Bulut kapısı için;

DOĞRU
 Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 4, 5 ve 6 sayılarıyla orantılı ise en büyük iç açının ölçüsü 72
derecedir. DOĞRU
 Asagidaki ucgende m(ACB) = 70 olur. DOĞRU
KAZANIMLAR
8.3.1. Üçgenler
Terimler: Hipotenüs, Pisagor bağıntısı, üçgen eşitsizliği, dik kenarlar, kenarortay, açıortay,
yükseklik
8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
• Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin
elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
• Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay yüksekliğin özelliklerini
belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu
ilişkilendirir.
• Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer verilebilir. Uygun bilgisayar yazılımları ile üçgen eşitsizliğini anlamaya yönelik çalışmalara yer lebilir.
8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
• Dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs tanıtılıp açı ölçüleriyle kenar uzunlukları
arasındaki ilişki de ele alınır.
8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
• (1) Üç kenarının uzunluğu, (2) bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü, (3)
iki kenar uzunluğu ile bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin
uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır. Dinamik geometri yazılımları ile
yapılacak çalışmalara yer verilebilir.
8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
• Pisagor bağıntısının gerçek yaşam uygulamalarına yönelik çalışmalara yer verilir.
• Koordinat düzlemi üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzaklığı Pisagor bağıntısını kullanarak bulma çalışmalarına yer verilir.
• Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığına Pisagor bağıntısını kullanarak karar vermeye yönelik çalışmalar yapılır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards