Document

advertisement
2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı 4-A Sınıfı Matematik Dersi I.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları
11. Yandaki üçgende B açısı kaç
A
1. 705 802 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? derecedir?
a) Yetmiş beş bin sekiz yüz iki
B




b) Yetmiş bin sekiz yüz iki
a) 45
b) 60
c) 90
d) 100
c) Yedi yüz beş bin seksen iki
d) Yedi yüz beş bin sekiz yüz iki
12. Aşağıda kare ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
2. ‘ Doksan bin üç yüz dört ’ Okunuşu verilen sayının
rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 90 304 b) 93 004 c) 90 340 d) 93 034
3. 8,7,2,9,0 rakamlarını kullanarak oluşturabileceğimiz
beş basamaklı en büyük tek doğal sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 98 720 b) 98 720 c) 98 207 d) 89 207
4. 6348+549+326 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 7224
b) 7223
c) 7233
d) 7323
5. Ali 11, Ayşe 13, Soner 9 yaşındadır. İki yıl sonra
üçünün yaşları toplamı kaç olur?
a) 42
b) 39
c) 35
d) 33
6.
C
yanlıştır?
a) Dört kenarı da birbirine eşittir.
b) Dört köşesi vardır.
c) Köşegenleri kenarlarından daha kısadır.
d) Her bir açısı 90  ’ dir.
13. Aşağıda dikdörtgenin özellikleri verilmiştir.
Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir?
a) Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşitti.
b) Her bir açısı 90  ’ dir.
c) Bütün kenarlarının uzunlukları farklıdır.
d) İç açılarının toplamı 360  ’ dir.
14. Açılarına göre üçgenleri sınıflandırdığımızda
aşağıdakilerden hangisini sayamayız?
a) dar açıl
b) dik açılı üçgen
c) geniş açılı üçgen
d) doğru açılı üçgen
2456
15. Kenarlarına göre üçgenleri sınıflandırdığımızda
3..9
aşağıdakilerden hangisini sayamayız?
2805
a) uzunkenar üçgen
b) çeşitkenar üçgen
Yukarıdaki toplama işleminde noktalı yere hangi rakam
c) ikizkenar üçgen
d) eşkenar üçgen
gelmelidir? ?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
16. Yandaki üçgende A açısı 50  ’dir.
A
Buna C açısı kaç derecedir?
7. Dört basamaklı en büyük çift doğal sayıya, üç
B
C




basamaklı en küçük tek doğal sayıyı eklersek sonuç kaç
a) 40
b) 45
c) 50
d) 55
olur?
17. Aşağıda cümlelerden doğru olanların başına D yanlış
a) 9 089
b) 9 099 c) 10 999 d) 10 099
olanların başına Y yazınız.
( ) Bir toplama işleminde toplamı bulmak için toplananlar
8. 225 sayısının, 299 fazlasının 364 eksiği aşağıdaki
birbirinden çıkarılır.
seçeneklerden hangisinde verilmiştir ?
( ) Bir çıkarma işleminde eksileni bulmak için çıkan ve
a) 160
b) 169
c) 170
d) 270
fark toplanır.
( ) Karenin üç kenarı vardır.
9. Bir çıkarma işleminde eksilen 360, çıkan 124 ise fark ( ) Dikdörtgenin kenarları birbirine eşittir.
kaçtır?
( ) Bir üçgenin iç açılar toplamı 180  ’ dir.
a) 136
b) 146
c) 236
d) 246
( ) İkizkenar üçgenin açıları birbirine eşittir.
( ) Eşkenar üçgenin her bir açısı 60  ’ dir.
10. 2960 litre suyu olan bir havuzdan önce 178 litre su
( ) Bir üçgenin iki açısının toplamı 130  olabilir.
boşaltıyoruz. Aynı havuza 245 litre su ekliyoruz. Daha
( ) Bir üçgenin iki açısının toplamı 110  ise diğer açısı
sonra tekrar bu havuzdan 512 litre su boşaltıyoruz.
60  ’ dir.
Yaptığımız bu işlemlerden sonra havuzda kaç litre su
( ) Bir üçgende üç kenarda birbirinden farklı ise bu
kalmıştır?
üçgen çeşitkenar üçgendir.
a) 3515
b) 2515
c) 2615
d) 3615
+
Download