puzzle üçgenler

advertisement
SOLDAN SAĞA
1.Dik kenar uzunlukları verilen bir dik üçgende doksan derecenin
karşısındaki kenarın uzunluğunu bulmaya yarayan bağıntının adı
6.Bir açıyı iki eş açıya ayıran doğru parçası
7.Üçgende kenarortayların kesiştiği noktaya denir
10.Üç kenarı bir birine eşit olan üçgen
11.Tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgen çeşidi
12.Bir kenarının diğer bir kenar ile doksan derecelik açı yapmasıyla oluşan
üçgen
13.İki kenarı birbirine eşit olan üçgen
YUKARIDAN AŞAĞIYA
2. Bir açının doksan dereceden büyük açı yapmasıyla oluşan üçgene denir
3. Tüm açıların doksan dereceden küçük olmasıyla oluşan üçgene denir
4. Bir açının karşısındaki kenarı iki eş uzunluğa ayırmak için inen doğru
parçası
5.İç açıları toplamı yüz seksen derece olan geometrik sekil
8.İki kenarı eşit ve bu eşit kenarlar arasındaki açı doksan derece olan
üçgen çeşidi
9.Bir kenarı dik olarak iki eş parçaya bölen doğru
!NOT:
BULMACA DA SORULAR CEVAPLANIRKEN TÜRKÇE
KARAKTER KULLANILMAYACAKTIR…
EK 1)
1)’PİSAGOR’
2)’GENİS AÇILI’
3)’DAR AÇILI’
4)’KENARORTAY’
5)’ÜÇGEN’
6)’AÇIORTAY’
7)’AĞIRLIK MERKEZİ’
8)’İKİZKENAR DİK’
9)’KENAR ORTA DİKME’
10)’ESKENAR’
11)’ÇEŞİTKENAR’
12)’DİK ÜÇGEN’
13)’İKİZKENAR’
EK 2)
‘’KAZANIMLAR’’ ‘8. SINIF 3. ÜNİTE KONUSU’






ÜÇGEN ÜNİTESİNİN KAVRAMLARINI ÖĞRETİR
ÜÇGENİN KENARLARI İLE AÇILARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ÖĞRETİR
PİSAGOR BAĞINTISINI OLUŞTURUR
ÜÇGENLERİN AÇILARINA GÖRE ÇEŞİTLERİNİ ÖĞRETİR
ÜÇGENLERİN KENARLARINA GÖRE ÇEŞİTLERİNİ ÖĞRETİR
ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK İFADELERİNİ İNŞA
EDER.
EK 3)
MERVE DOĞAN
110404084
İLKĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 2-B / GECE
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards