haftalık ekonomi bülteni - AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları

advertisement
02.08.2016-09.08.2016
EKONOMİ GÜNDEMİ
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları
Ekonomi ve Mali İşler Başkanlığı
Haftalık Ekonomi Gündemi
Türk Telekom darbe girişimi esnasında şehit
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de
olanların ailelerine bir yıl boyunca evde
internet kullananların sayısı 700 milyonu
internet ve ev telefonu hizmetlerini bedava
geçti.
sunacak.
insanların yarısı da internet kullanıcısı olmuş
Altın ithalatı Ttemmuz’da geçen yılın aynı
oldu.
ayına göre yüzde 67,6 azalarak 4,9 tona
Koç Holding'e 2011-2012 yılları için toplam
geriledi. Ocak-Temmuz döneminde altın
79 milyon TL vergi aslı ve cezası tebliğ edildi.
ithalatı 30,2 ton oldu.
Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri,
Enflasyon
Temmuz'da
yüzde
1,16
ile
Bu
gümrük
sayıyla
vergileri,
birlikte
SGK
Dünya’daki
ve
belediye
beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon
alacaklarını yeniden yapılandıran kanun
yüzde 8,79'la 6 ayın zirvesine yükseldi.
teklifi yasalaştı.
Belediyeler
bütçe
göre
Elektrik dağıtım şirketleri, sayaçları en az 25
içinde
en fazla 35 gün olarak belirleyecekleri
ödeyebilecek. Kamulaştırma için bugün
dönemler içinde ve her ay bir defa
tespit edilen bedeller ÜFE göz önüne
okuyacak.
alınarak güncellenecek.
tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın taksit
Garanti Bankası, World Finance Magazine
imkanı sağlanacak.
tarafından Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Bank Asya'nın
(The Best Retail Bank of Turkey) seçildi.
yatırım kuruluşu üyeliğinin iptal edildiğini
Bankacılık sektörünün net kârı
duyurdu.
kamulaştırma
imkanına
bedelini
10
yıl
Haziran
Tüketicinin
talebi
halinde,
sonunda yüzde 40 artışla 19.03 milyar TL'ye
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25
yükseldi.
baz puan indirerek yüzde 0,25'e çekti.
Konut alımlarında yeni bir dönem başladı.
Böylece faiz tarihin en düşük seviyesine indi.
Yürürlüğe
Amerikan
giren
gayrimenkul
sertifikası
New
York
Times
gazetesi,
uygulamasıyla, artık bir konutun tamamı
Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu sürece
yerine
rağmen
belli
bir
metrekaresi
satın
yatırımcılardan
büyük
ilgi
alınabilecek.
gördüğünü yazdı. Gazete, Türk bono ve
Ekonomide proje bazlı teşvik sistemine
tahvillerinin
geçiliyor. Bu sistemle desteklenmesine karar
kazandığına dikkat çekti.
verilen
vergisinin
Memur-Sen, temmuzda dört kişilik ailenin
sıfırlanması, bedelsiz arazi kullanımı, 10 yıla
açlık sınırını bin 504, yoksulluk sınırını ise 4 bin
kadar faiz desteği gibi teşvikler verilecek.
232 lira olarak belirledi.
yatırımlara
kurumlar
1
dolar
bazında
değer
Otomotiv
sektörünün
Ocak-Temmuz
Sanayi üretimi Haziran ayında yıllık yüzde 1.1
dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı
arttı.
dönemine göre yüzde 11 artarak 13 milyar
Yabancı
462 milyon dolara yükseldi.
temmuz ayında 212 milyon dolarlık net satış
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası
gerçekleştirdi. Mayıs ayında 892 milyon
olan mudilerin sayısı haziran itibariyle 97 bin
dolar olan yabancıların net satışı, haziran
827'ye yükseldi.
ayında 307 milyon dolar olmuştu.
Yurt içinde bu yılın birinci çeyreğindeki
Bu yıl Kurban Bayramı'nda büyükbaş 6-7 bin,
seyahat için 4 milyar 204 milyon 11 bin liraya
küçükbaş ise 600-900 lira arasında satılacak.
harcandı.
Ağırlıklı yerli besilerin satışa çıkacağı bu
Türk
Eximbank'ın,
uluslararası
bankalar
yatırımcı,
Borsa
İstanbul'da
bayramda fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20
konsorsiyumundan 750 milyon dolar kredi
zamlı.
sağladığı bildirildi.
FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından
Hayat poliçesinde biriken parasını ya da
yeni bir atakta bulunup bulunmayacağı
aracı nedeniyle bir hasar alacağı olup da
tartışılırken bankalara siber saldırı ihbarları
almayı unutanlar, sigorta şirketlerinde 28,8
arttı. Finans kurumları teyakkuza geçti.
milyon lira bıraktı.
Ancak sektörün dijital altyapısı sağlam.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Bankalara
hangi
ödemelerinin
şirketlerin
FETÖ’ye
bulaştığını
yüksek
faizli
başı
kredi
çektiği
geri
finansman
bildiklerini belirterek, "Elimizde belirlenmiş
giderleri, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
şirket isimleri var. 200-250'lerle ifade edilen
Kuruluşu”
şirketler grubu var; bunun dışında suça
şirketlerin ana sorunu oldu. Buna göre
karışmamış işadamlarımızın rahat olması
sanayici faaliyet kârının %51’ini finansman
lazım" dedi.
giderine harcamak zorunda kalırken; bu
Bankalar piyasadaki yüksek miktarlı sahte
oran, bir önceki yıla göre %46,6 arttı.
200 liralara karşı alarma geçti. Sorun
Yazılım
çözülene kadar ATM cihazlarından 200 TL’lik
pazarlama faaliyet giderlerinin yüzde 75’i
banknotların
Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacak.
yatırılması
mümkün
2015
yılı
şirketlerinin
araştırmasında
eğitim ve
yurt
da
dışı
olmayacak.
TOBB ve Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
gerçekleştirilen
konut kredisinde yüzde 9 olarak gösterdiği
Projesi’ne
yıllık faiz hedefi için Başbakan Yardımcısı
Türkiye’nin kişi başı 25 bin dolar milli gelir ve
Nurettin Canikli, “Bankacılık sistemini zora
500 milyar dolar ihracat hedefine katkıda
sokmadan inşallah yüzde 10’un altına
bulunmak için geliştirildi.
düşüreceğiz”
tüketici
Türkiye'nin, İngiltere'ye ihracatı bu yılın ilk
kredilerinde de taksit sayısının artırılması
yarısında geçen yılın aynı dönemine göre
yönünde çalışmalar yapıldığını söyledi.
yüzde 17 artarak 6 milyar 302 milyon 514 bin
dedi.
Canikli,
2
TOBB-Bilişim,
başvurular
Soft_Away
başladı.
Proje,
dolar oldu. Son 5 yılda bu oran, yüzde 53
"spor, kültür ve eğlence hizmetleri", "dergi,
artış olarak kayıtlara geçti.
kitap, gazete", "film, televizyon ve radyo
ABD'li perakende zinciri devi Walmart, e-
programları yapım hizmetleri" gibi faaliyet
ticaret şirketi Jet.com'u 3,3 milyar dolara
alanlarında yoğunlaştı.
satın
Uluslararası
almak
için
anlaşmaya
vardığını
derecelendirme
duyurdu.
Moody's,
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şafi, "Katar
yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu
olarak Türkiye'de yatırım yapmaya yönelik
değiştirmedi.
herhangi bir politik veya ekonomik risk
Business Sweden Türkiye Ofisi Sorumlusu Erik
görmüyoruz." dedi.
Friberg, Türkiye'de iş yapanİsveçli şirketlerle
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,
anket yaptıklarını belirterek, ''Şirketlerin 65'i
"Otomobil çalışmasını sadece Türkiye için
darbe girişiminden sonra anketimize cevap
yapmayacağız, biz dünya pazarları için bir
verdi.
otomobil yapacağız." dedi.
anlamda
Türkiye'de yastık altında 225 milyar dolar
Türkiye hali hazırda yatırım yapmak için
değerinde 5 bin ton altın bulunduğu tahmin
güvenli bir ülke." ifadesini kullandı.
edilirken, 2011'den bu yana ekonomiye
Borsa
kazandırılan altın miktarının ise 60 ton
Başkanı Himmet Karadağ, altın saklamada
olduğu belirtiliyor.
hali hazırdaki kapasiteyi 10'a katlayacak,
Halkın
15
Darbe
"Baa3"
ile
"yatırım
girişiminden
ekonomik
etkilenmediklerini
belirttiler.
İstanbul
Yönetim
Kurulu
girişimine
bin 600 tona varan altın ve gümüş kapasiteli
duyarlılık,
binanın Kuyumcukent taraflarında yakın
ekonominin çeşitli alanlarında faaliyette
zamanda devreye gireceğini belirterek,
bulunan ya da bulunmayı planlayanları
"Nasıl
harekete geçirdi. Bu süreçte ortaya çıkan
saklaması yapılıyorsa, bu anlamda biz de
unsurları
diğer ülke altınlarının saklamasına talip
gösterdiği
Temmuz darbe
Türkiye'nin
kuruluşu
tepki
ve
ve
oluşan
sembolleri
dönüştürmeyi
markaya
amaçlayan
girişimciler, marka
diğer
ülkelerin
altın
olacağız." dedi.
Patent
Türk bankacılık sektörünün dönem net karı,
Enstitüsü'nün (TPE) kapısını çaldı. Geçen
yılın ilk yarısında 19 milyar 33 milyon lira
süre içinde Enstitüye "15 Temmuz", "15
olarak gerçekleşti.
Temmuz
Nöbeti",
Dünya
Darbesi",
tescili için Türk
Londra'da
"Demokrasi
genelinde
80'e
yakın
kredi
"onbeştemmuzdestani",
"15
Temmuz
derecelendirme kuruluşu olmasına karşın
Demokrasi
"15
Temmuz
derecelendirmelerin
Gayrimenkul",
Hareketi",
"15
Temmuz
Cumhuriyet
yaklaşık
yüzde
95'i
Standard and Poor's, Moody's ve Fitch
Kolejleri" ve "15 Temmuz TV" markalarının
Ratings tarafından kontrol ediliyor.
tescili için başvuruldu. Başvurular, özellikle
"eğitim ve öğretim hizmetleri", "sempozyum,
konferans, kongre ve seminer düzenleme",
3
Download