T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

advertisement
T.C.
RİZE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Sayı
: 61
Tarih
: 27/05/2011
Toplantıya Katılanlar:
1. Doç. Dr. S. Sabri YAVUZ (Enstitü Müdürü)
2. Doç. Dr. Hasan Ali ESİR, (Müdür Yrd.)
3. Yrd. Doç. Dr. Yılmaz GEÇİT (Müdür Yrd.)
3. Prof. Dr. Yavuz KÖKTAŞ (Üye)
4. Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI (Üye)
5. Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK (Üye)
6.Neşe ÖZTÜRK Enstitü Sekreteri (Raportör)
GÜNDEM
1. Bilgilendirme.
2. Ek süre isteğinde bulunan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi.
3. Gelen Evrak.
Toplantı Enstitü Müdürü Doç. Dr. S. Sabri YAVUZ Başkanlığında R.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde Saat 15.oo’de başladı. Gündem üzerinde yapılan
görüşmeler sonucunda;
2. Sosyal Bilimler Ek süre isteğinde bulunan öğrencilerin durumları görüşüldü.
a. Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı Yüksek Lisans öğrencileri
Emine UYSAL, Ahmet KAPLAN, Selman YEŞİL, Zeynep CERAH ve Şeyma
ASLAN’a bir (1) yarıyıl ek süre verilmesine,
b. Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans öğrencileri Feyza KOÇ, Merve KESKİN,
Ebru KESKİN, Aslan SHARASHİDZE, Fazıl KAKMAZOĞLU, Mustafa Çavuş
KARKAÇ, Elif BULUT, Elif KABAOĞLU ve Yasemin DİNÇ’e, bir (1) yarıyıl ek
süre verilmesine,
c. İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanlığı Yüksek Lisans öğrencileri
Senem KASIMOĞLU, Levan GURGANİDZE ve Murat KAYA’ya 1 (bir) yarıyıl
ek süre verilmesine,
3- Gelen evrak olarak,
a) Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı Yüksek Lisans Öğrencisi
Yasemin BAKİ’nin tamamlamış olduğu Yüksek Lisans Tezi’nin tez savunma sınavının
yapılabilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın öngördüğü Tez Jürisi
önerilerinin değerlendirilmesi.
Yüksek Lisans tezini tamamlayıp Enstitümüze teslim eden Türk Dili ve Edebiyatı Ana
Bilim Dalı Başkanlığı Yüksek Lisans öğrencisi Yasemin BAKİ’nin Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen Tez Jürisinin aşağıdaki şekliyle kabul
edilmesine;
Üye (Danışman)
: Doç.Dr. Selami ŞİMŞEK (Gümüşhane Üni. İlahiyat Fak. TİB
ABD)
Üye
: Prof. Dr. Ali ÇELİK (KTÜ Edebiyat Fak. TDE ABD)
Üye
: Doç. Dr. İhsan SAFİ (RÜ Fen-Edb. Fak. TDE ABD)
Yedek Üye
: Doç. Dr. Hasan Ali ESİR (RÜ Fen-Edb. Fak.TDE ABD Bşk.)
Yedek Üye
: Doç. Dr. Zafer ERGİNLİ (RÜ İlahiyat Fak. TİB ABD)
b) İlköğretim Sınıf Öğretmenliği (İlköğretim) Ana Bilim Dalı’nda Özer Fatih TEMUR
2009-2010 Güz döneminde 8108 Kodlu Öğretim Liderliği adlı dersi alıp başarılı olmuş ve
aynı öğrenci 2010-2011 Bahar Döneminde de aynı tersi tekrar almıştır.
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği (İlköğretim) Ana Bilim Dalı’nda Özer Fatih
TEMUR’un 2009-2010 Bahar döneminde aldığı 8108 kodlu Öğretim Liderliği dersinin
iptaline, ilgili öğretim elemanı Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim KUĞUOĞLU’nun F1’inden 8108
Kodlu Öğretim Liderliği adlı dersin düşürülmesine, daha önce bu dersle ilgili tahakkuk eden
ücretin ilgili öğretim üyesinden tahsil edilmesine,
Oy birliği ile karar verildi.
Download