Yatırımcı Profili ve Fon Amacı Fon Varlık Dağılımı Özel Sektör Fonu

advertisement
Nisan 2017
Yatırımcı Profili ve Fon Amacı
Portföylerini, özel sektör tarafından ihraç edilen sabit getirili menkul kıymetlerin getirisi ile
çeşitlendirmeyi tercih eden yatırımcılar için uygundur.
Özel Sektör Fonu, ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsi orta ve uzun
vadeli özel sektör tahvillerine yatırım yaparak istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır.
Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma
araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında
yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir.
Fon Ve Benchmark Getirileri
Fon Getirisi
Ölçüt Getirisi
Nisan '17 TL
0.91%
1.01%
YBB TL
3.55%
4.17%
2016
7.43%
11.25%
Fon Varlık Dağılımı
8.1%
5.2%
Para Piyasası
Enst.
Fon Bilgileri
30/10/2000
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
TRMFYKWWWWW6
FYO
T+1
T+1
09.00-13.30 -verilen talimatlar izleyen ilk
hesaplamada bulunan fiyat üzerinden, 13.30
sonrası talimatlar ise takip eden ikinci
hesaplamada belirlenen fiyat üzerinden
gerçekleşir.
1 pay ve katları
1.10%
Murat İnce
Ernst & Young
Halka Arz Tarihi
Kurucu
ISIN
Fon Kodu
Alım Valörü
Satım Valörü
Alım-Satım Saatleri
Asgari İşlem Birimi
Yıllık Yönetim Ücreti
Portföy Yöneticisi
Bağımsız Denetçi
Karşılaştırma Ölçütü
-Fon getirisinin kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler%60 BIST-KYD OSBA Endeksi (Değişken) + %30 BIST-KYD OSBA Endeksi
(Sabit) + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi
Karşılaştırma Ölçütü Tanımı
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği tarafından
oluşturulan BIST KYD ÖST Sabit endeksi, BIST Borçlanma Araçları
Piyasası’nda işlem gören, sabit faizli özel sektör borçlanma
senetlerinin getirilerini, BIST KYD ÖST Değişken endeksi, BIST TahvilBono Piyasası’nda işlem gören, değişken faizli özel sektör borçlanma
senetlerinin getirilerini, BIST KYD O/N Repo Endeksleri, BIST RepoTers Repo pazarında gerçekleşen işlemlerde oluşan gecelik repo
oranının getirisini yansıtır.
Net Fon Değeri
Birim Pay Değeri
Referans Para Birimi
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Satılabilir Pay Sayısı
Toplam Pay Sayısı
106,175,899
0.134008
Türk Lirası
792,309,243
3,707,690,757
4,500,000,000
Tahvil Bono
*02/05/2017 itibari ile
Mevduat
* Risk Değeri SPK tarafından yayınlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Rehberi'ne uygun
olarak 5 yıllık haftalık veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Risk Değeri ile ilgili detaylı bilgiye
www.finansportfoy.com, Risk Yönetimi Bİlgileri sayfamızdan ulaşabilirsinz.
Risk Değeri*
1
2
Fon
86.7%
3
4
5
6
7
Benchmark
2.07
Sharpe
-0.20
*02/05/2017 itibarıyla
Volatility
1.84%
Özel Sektör Fon kuruluş tarihi, 30.10.2014'dür.
• Fon Performans oranları, fonun kuruluş tarihi 30.10.2014 itibariyle hesaplanmıştır.
• İstatistikler yıllıklandırılmıştır.
0.44%
05 Ekim 2015 tarihi itibariyle; Finans Portföy A.Ş., Finansbank A.Ş. ve Finansinvest A.Ş. tarafından kurulmuş olan Menkul Kıymet Yatırım Fonlarını devir almış; yatırım
fonları yeni hususları bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yatırım Fonumuz, 05.10.2015 tarihinden itibaren yeni yönetim tarzı ile yönetilmektedir. Bu nedenle geçmiş
performans verilmemektedir.
Özel Sektör Fonu Risk Yönetimi
Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak özel sektör tahvillerine yatırım yapması dolayısıyla piyasa riski yanında özel sektör tahvillerine ilişkin kredi ve likidite riski
taşımaktadır. Finans Portföy Yönetimi, fonun maruz kaldığı riskleri minimize etmek amacıyla fon portföyünü maksimum oranda çeşitlendirir. Özel Sektör tahvil ve bonosu
ihraçcı şirket için Finansbank kredi değerlemesi, görüş ve danışmanlık hizmeti alınarak fon portföyüne dahil edilecek ihraçcı şirketlere ilişkin yatırım havuzu oluşturulur.
Yatırım yapılan şirket tahvillerinin seçiminde, kredi komitesi kararları, Finansbank görüşü, derecelendirme notu , araştırma biriminin görüşü, bağımsız araştırma
şirketlerinden alınan raporlar ve risk yönetim raporu birlikte değerlendirilir. Risk Komitesi'nde değerlendirilen risk limitleri ile fonun maruz kaldığı risk azaltılmaya çalışılarak
etkin risk yönetimi uygulanır. Fona alınabilecek bono miktarları ihraçcı bazında limitler konularak Risk Yönetimi tarafından sınırlandırılmıştır.
İletişim: Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat:23, 34394 Şişli / İstanbul www.finansportfoy.com +90 (212) 336 7171
Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz
ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya
çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir.
Özel Sektör Tahvili - Vade yapısı
Tahvil-Bono Durasyon Dağılımı
300-500 Gün, 10%
200-300 Gün, 7%
*02/05/2017 tarihli portföy verileri kullanılmıştır.
100-200 Gün, 13%
0-100 Gün, 52%
*02/05/2017 itibarıyla
Özel Sektör Tahvili - Yatırım yapılan ağırlıklı ilk 5 Sektör
Sektör Dağılımı
Finansal Kiralama
16%
Diğer Sektör
16%
13%
Finansman
12%
Faktoring
Holdingler
6%
*02/05/2017 itibarıyla
Aylık Portföy Yöneticisi Görüşü
Nisan ayında yükselerek %11 lerin üzerine çıkan enflasyon datası sonrasında ayın son haftasında Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 50 baz puan
artırarak % 12,25 e yükseltti. Bu adım sonrasında Merkez Bankasının ortalama fonlama oranı % 11,80 civarında seyretmeye başladı. TL deki sıkılaşmanın artarak devamı
getiri eğrisinin daha da dikleşmesine yol açtı. Yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarında piyasa beklentisi yıllık enflasyonun biraz daha yükselecek olmasına işaret
etmektedir. Sonuç olarak bu durum 3 yıl vadeye kadarki hazine faizlerinin yüksek kalmasının devamı anlamına gelmektedir. Kısa orta vadeli hazine faizlerinin yüksek
seyredecek olması piyasada negatif olarak algılansa da bu durum ÖST ler için kuponlarının yüksekten sabitlenmesi sözkonusu olduğundan olumlu bir yansıma yaratmaktadır.
Bu durumun Mayıs ayında da vadesi gelen kuponların daha yüksekleri ile güncelleneceği anlamına gelmektedir. Kısa vadeli faizlerin yüksek seyredecek olması önümüzdeki
ay da iç verimi artırıcı pozitif etki yapmasını beklemeye devam ediyoruz.
İletişim: Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat:23, 34394 Şişli / İstanbul www.finansportfoy.com +90 (212) 354 78 26
Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz
ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya
çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir.
Download