Yatırımcı Profili ve Fon Amacı Fon Varlık Dağılımı Ekim

advertisement
Yatırımcı Profili ve Fon Amacı
Ekim 2015
Portföyüne uzun vadeli hisse senedi dahil etmek isteyen yatırımcılara Finans Portföy
uzmanlığıyla yatırım yapma olanağı sunar.
Fon, yatırım stratejisi ile uyumlu oranda kısa vadeli dalgalanmaları ön planda
tutmaksızın hisse senedi yatırımı yaparak, uzun vadeli BIST Tüm endeksinin getirisinden
yüksek katma değer yaratmayı amaçlar. Fon hedefi doğrultusunda, Fon yöneticisi,
hedef piyasa değerinin altında işlem gören ve büyüme potansiyeli olan şirketlere
yatırım yapar.
Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları
payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı
payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları,
ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada
işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Ortaklık paylarının yatırım sürecinde, yerel ve global makro ekonomik koşullar ışığında
ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi yapılarak fon varlık dağılımına karar
verilir. Yatırım kararı, araştırma departmanının katkısıyla, günlük piyasa
hareketlerinden bağımsız, temel analizlere dayandırılarak oluşturulur.
Şirket ziyaretleri, finansal inceleme ve değerleme sistemlerinden elde edilen veriler
analiz edilerek portföye alınacak paylar tespit edilir. Fon, pay piyasasının temel
göstergesi olan BIST Tüm Endeksinin üzerinde getiri sağlamayı hedeflerken sermaye
kazancının yanında temettü getirisi de hedeflenir.
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, iç ve dış
kaynaklardan faydalanılarak yapılan analiz ve değerlemeler sonucunda orta ve uzun
vadede değer yaratacağı, hedef piyasa değerinin altında işlem gördüğü öngörülen
yurtiçi ortaklık payları tercih edilmektedir.
Fon Varlık Dağılımı
7.6%
Hisse
1.5%
Halka Arz Tarihi
Kurucu
ISIN
Fon Kodu
Alım Valörü
Satım Valörü
Alım-Satım Saatleri
Fon Bilgileri
30/10/2000
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
TRMFYDWWWWW1
FYD
T+1
T+2
09:00-13.30
Asgari İşlem Birimi
Yıllık Yönetim Ücreti
Portföy Yöneticisi
Bağımsız Denetçi
100 pay
2.74%
Osman Özcan
Ernst & Young
Karşılaştırma Ölçütü
-Fon getirisinin kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler%90 BIST Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi
Karşılaştırma Ölçütü Tanımı
BIST TÜM Endeksi, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç
olmak üzere, İMKB pazarlarında işlem gören şirketlerin hisse
senetlerinden oluşur.
KYD O/N Repo Endeksleri, BIST Repo-Ters Repo pazarında
gerçekleşen işlemlerde oluşan gecelik repo oranının getirisini takip
edebilmek amacı ile oluşturulmuştur.
Net Fon Değeri
Birim Pay Değeri
Referans Para Birimi
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Yatırımcı Sayısı
11,593,683
0.2709
Türk Lirası
42,794,500
516
*02/11/2015 itibari ile
Ters Repo
Risk Değeri*
VİOP Teminat
1
2
3
4
5
6
7
* Risk Değeri SPK tarafından yayınlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Rehberi'ne
uygun olarak 5 yıllık haftalık veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Risk Değeri ile ilgili detaylı
bilgiye bültenin ekinde yer alan risk dokümanından ulaşabilirsiniz.
• Risk istatikleri yönetim tarzı değişikliği sonrası veriler ile hesaplanmıştır.
Vergilendirme
Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; tüzel
kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja
tabidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8)
numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden
elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler
beyannameye dâhil edilmez. Ticarî işletmeye dâhil olan bu
nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.
90.9%
Hisse
Karşılaştırma Ölçütü
Fon
Ters Repo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
*02/11/2015 itibari ile
05 Ekim 2015 tarihi itibariyle; Finans Portföy A.Ş., Finansbank ve Finansinvest tarafından kurulmuş olan Menkul Kıymet Yatırım Fonlarını devir almış; yatırım
fonları yeni hususları bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yatırım Fonumuz, 05.10.2015 tarihinden itibaren yeni yönetim tarzı ile yönetilmektedir. Bu nedenle
geçmiş performansı paylaşılamamaktadır.
Eski Fon Ünvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Eski Fon Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST Ulusal 100 Endeksi + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi
İletişim: Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat:23, 34394 Şişli / İstanbul www.finansportfoy.com +90 (212) 354 78 26
Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden
siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması
sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum
veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Hisse Senedi ve Sektör bazında dağılım
İhraçcı Dağılımı
6%
Aksa Enerji
Türk Hava Yolları
6%
Trakya Cam
6%
5%
Migros
Emlak G.M.Y.O.
5%
Sektör Dağılımı
16%
Bankacılık
Holding
10%
9%
Gayrimenkul Yatırım Ort.
8%
Hava Yolları Ve Hizmetleri
Kimyasal Ürün
7%
*02/11/2015 tarihli gün sonu portföy verileri kullanılmıştır.
Aylık Portföy Yöneticisi Görüşü
Ekim ayı boyunca, FED’in faiz kararı ile birlikte yurtdışı piyasalarda yaşanan pozitif hava etkili oldu. Bizim piyasalarımız ise Kasım da yapılacak seçimler nedeniyle
diğer piyasalardan bir miktar farklılaştı. Yurt içerisinde seçim öncesi yaşanan siyasi belirsizlik ve terör olaylarının yaratmış olduğu gerginlik piyasalarımız üzerinde
hissedildi. Anketlerin yapılacak seçimlerin 7 Haziran tablosunu çok değiştirmeyecek şekilde olacağını göstermesi nedeniyle yurt dışında yaşanan pozitif gelişmelerden
yeterince faydalanamadık. Bu dönemde fonlarımızı kıstaslarına yakın portföy ağırlıklarında tutarak olası aşağı ve yukarı risklere karşı korumayı tercih ettik.
İletişim: Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat:23, 34394 Şişli / İstanbul www.finansportfoy.com +90 (212) 354 78 26
Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden
siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması
sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum
veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Download