Yatırımcı Profili ve Fon Amacı Mart 2017 Fon Stratejisi

advertisement
Mart 2017
Yatırımcı Profili ve Fon Amacı
Portföyüne uzun vadeli hisse senedi dahil etmek isteyen yatırımcılara yatırım yapma
olanağı sunar.
Fon, yatırım stratejisi ile uyumlu oranda kısa vadeli dalgalanmaları ön planda tutmaksızın
hisse senedi yatırımı yaparak, uzun vadeli BIST Tüm endeksinin getirisinden yüksek katma
değer yaratmayı amaçlar. Fon hedefi doğrultusunda, Fon yöneticisi, hedef piyasa
değerinin altında işlem gören ve büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapar.
Halka Arz Tarihi
Kurucu
ISIN
Fon Kodu
Alım Valörü
Satım Valörü
Alım-Satım Saatleri
Fon Stratejisi
Asgari İşlem Birimi
Yıllık Yönetim Ücreti
Portföy Yöneticisi
Bağımsız Denetçi
Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları
payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı
payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları,
ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada
işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Ortaklık paylarının yatırım sürecinde, yerel ve global makro ekonomik koşullar ışığında
ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi yapılarak fon varlık dağılımına karar
verilir. Yatırım kararı, araştırma departmanının katkısıyla, günlük piyasa hareketlerinden
bağımsız, temel analizlere dayandırılarak oluşturulur.
Şirket ziyaretleri, finansal inceleme ve değerleme sistemlerinden elde edilen veriler analiz
edilerek portföye alınacak paylar tespit edilir. Fon, pay piyasasının temel göstergesi olan
BIST Tüm Endeksinin üzerinde getiri sağlamayı hedeflerken sermaye kazancının yanında
temettü getirisi de hedeflenir.
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, iç ve dış
kaynaklardan faydalanılarak yapılan analiz ve değerlemeler sonucunda orta ve uzun
vadede değer yaratacağı, hedef piyasa değerinin altında işlem gördüğü öngörülen yurtiçi
ortaklık payları tercih edilmektedir.
Fon Bilgileri
30/10/2000
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
TRMFYDWWWWW1
FYD
T+1
T+2
09.00-13.30 -verilen talimatlar izleyen ilk
hesaplamada bulunan fiyat üzerinden, 13.30
sonrası talimatlar ise takip eden ikinci
hesaplamada belirlenen fiyat üzerinden
gerçekleşir.
1 pay ve katları
2.74%
Osman Özcan
Ernst & Young
Karşılaştırma Ölçütü
-Fon getirisinin kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler%90 BIST Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi
Karşılaştırma Ölçütü Tanımı
BIST TÜM Endeksi, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç olmak üzere,
Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden
oluşur.
BIST KYD O/N Repo Endeksleri, BIST Repo-Ters Repo pazarında
gerçekleşen işlemlerde oluşan gecelik repo oranının getirisini takip
edebilmek amacı ile oluşturulmuştur.
Net Fon Değeri
Birim Pay Değeri
Referans Para Birimi
Dolaşımdaki Pay Sayısı
7,619,055
0.315685
Türk Lirası
24,135,021
1.Hisse Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırmalı Yıllık Getirileri
1.Hisse
Karşılaştırma Ölçütü
*03/04/2017 itibari ile
150%
130%
Risk Değeri*
110%
90%
70%
50%
45% 41%
2
3
4
5
6
7
23%
6%
10%
-10%
Vergilendirme
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım
fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma
belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 (sıfır) oranında gelir vergisi
tevfikatı uygulanır.
38%
30%
-7%
-30%
15.4% 12.3%
9%
-8% -13%
-9%
-50%
2012
2013
2014
2015
2016
Yatırım Fonu Performans Oranları
Fon
Benchmark
Sharpe
0.29
-0.03
Volatility
19.95%
18.43%
Jensen's Alpha(JA)
6.41%
Excess Return
24.11%
Beta
1.01
Tracking Error(TE)
7.22%
Information Ratio(IR)
0.89
2017 YTD
1.Hisse Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırmalı Getirileri
210
190
170
150
130
110
90
70
2012
1
* Risk Değeri SPK tarafından yayınlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Rehberi'ne uygun olarak
5 yıllık haftalık veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Risk Değeri ile ilgili detaylı bilgiye
www.finansportfoy.com, Risk Yönetimi Bilgileri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2013
2014
1.Hisse
2015
2016
2017
Karşılaştırma Ölçütü
• Risk istatikleri son 3 yıllık veriler ile hesaplanmıştır.
• Excess Return ve beta dışındaki diğer istatistikler yıllıklandırılmıştır.
• Benchmarka göre JA, son 3 yıllık haftalık veri ile CAPM'e göre hesaplanmıştır.
• Excess Return, son 3 yıllık veri ile YOY bazda BM'a göre getiri farkını ifade eder.
05 Ekim 2015 tarihi itibariyle; Finans Portföy A.Ş., Finansbank A.Ş. ve Finansinvest A.Ş. tarafından kurulmuş olan Menkul Kıymet Yatırım Fonlarını devir almış; yatırım fonları
yeni hususları bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yatırım Fonumuz, 05.10.2015 tarihinden itibaren yeni yönetim tarzı ile yönetilmektedir.
Eski Fon Ünvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Eski Fon Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST Ulusal 100 Endeksi + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi
İletişim: Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat:23, 34394 Şişli / İstanbul www.finansportfoy.com +90 (212) 336 7171
Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve
göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek
zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir.
Fon Varlık Dağılımı
7.2%
1.0%
Hisse
Hisse
Karşılaştırma Ölçütü
Fon
Para Piyasası Enst.
Para Piyasası Enst.
91.8%
VİOP Teminat
0%
20%
40%
60%
80%
100%
*03/04/2017 itibari ile
Hisse Senedi ve Sektör bazında dağılım
Sektör Dağılımı
İhraçcı Dağılımı
Tüpraş
7%
Migros
Yataş
Petrol Ve Petrol
Ürünleri
6%
14%
8%
Holding
6%
Petkim
20%
Bankacılık
9%
Garanti Bankası
Kimyasal Ürün
6%
Perakende
6%
6%
*03/04/2017 itibari ile
Aylık Portföy Yöneticisi Görüşü
Yıl başından itibaren güçlü devam eden gelişmekte olan ülke borsalarıyla birlikte Türkiye hisse senedi piyasası da Mart ayının ilk haftasında pozitif bir
hareket yaptı. Devamında, özellikle ABD tarafından Trump’ ın ve FED ‘in aksiyonları gözlemlendi. Mart’ ın son haftalarında artan jeopolitik ve siyasi riskler
ise piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Geçtiğimiz ay hisse senedi ve bono piyasaları referanduma yaklaşırken yatay bir seyir izledi. Bu dönemde konservatif
duruşumuzu koruyarak endeks üzerinde bir getiri elde etmeye çalıştık.
İletişim: Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat:23, 34394 Şişli / İstanbul www.finansportfoy.com +90 (212) 336 7171. ortföyün geçmiş performansı gelecek dönem
performansı için bir gösterge olamaz.
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve
göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek
zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir.
Download