Hisse Senedi Yoğun Fon - Finans Portföy Yönetimi

advertisement
Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırımcı Profili ve Fon Amacı
Temmuz 2017
Portföyüne uzun vadeli hisse senedi dahil etmek isteyen yatırımcılara yatırım
yapma olanağı sunar.
Fon, yatırım stratejisi ile uyumlu oranda kısa vadeli dalgalanmaları ön planda
tutmaksızın hisse senedi yatırımı yaparak, uzun vadeli BIST Tüm endeksinin
getirisinden yüksek katma değer yaratmayı amaçlar. Fon hedefi doğrultusunda,
Fon yöneticisi, hedef piyasa değerinin altında işlem gören ve büyüme
potansiyeli olan şirketlere yatırım yapar.
Halka Arz Tarihi
Kurucu
ISIN
Fon Kodu
Alım Valörü
Satım Valörü
Alım-Satım Saatleri
Fon Stratejisi
Asgari İşlem Birimi
Yıllık Yönetim Ücreti
Portföy Yöneticisi
Bağımsız Denetçi
Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım
ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı
paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem
sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon
sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına
dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Ortaklık paylarının yatırım sürecinde, yerel ve global makro ekonomik koşullar
ışığında ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi yapılarak fon varlık
dağılımına karar verilir. Yatırım kararı, araştırma departmanının katkısıyla, günlük
piyasa hareketlerinden bağımsız, temel analizlere dayandırılarak oluşturulur.
Şirket ziyaretleri, finansal inceleme ve değerleme sistemlerinden elde edilen veriler
analiz edilerek portföye alınacak paylar tespit edilir. Fon, pay piyasasının temel
göstergesi olan BIST Tüm Endeksinin üzerinde getiri sağlamayı hedeflerken
sermaye kazancının yanında temettü getirisi de hedeflenir.
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, iç ve
dış kaynaklardan faydalanılarak yapılan analiz ve değerlemeler sonucunda orta ve
uzun vadede değer yaratacağı, hedef piyasa değerinin altında işlem gördüğü
öngörülen yurtiçi ortaklık payları tercih edilmektedir.
1.Hisse Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırmalı Yıllık Getirileri
1.Hisse
Fon Bilgileri
30/10/2000
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
TRMFYDWWWWW1
FYD
T+1
T+2
09.00-13.30 -verilen talimatlar izleyen ilk
hesaplamada bulunan fiyat üzerinden,
13.30 sonrası talimatlar ise takip eden
ikinci hesaplamada belirlenen fiyat
üzerinden gerçekleşir.
1 pay ve katları
2.74%
Ziya Çakmak
Ernst & Young
Karşılaştırma Ölçütü
-Fon getirisinin kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler%90 BIST Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi
Karşılaştırma Ölçütü Tanımı
BIST TÜM Endeksi, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç
olmak üzere, Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören şirketlerin
hisse senetlerinden oluşur.
BIST KYD O/N Repo Endeksleri, BIST Repo-Ters Repo pazarında
gerçekleşen işlemlerde oluşan gecelik repo oranının getirisini takip
edebilmek amacı ile oluşturulmuştur.
Net Fon Değeri
Birim Pay Değeri
Referans Para Birimi
Dolaşımdaki Pay Sayısı
8,853,738
0.393481
Türk Lirası
22,501,055
Karşılaştırma Ölçütü
150%
*01/08/2017 itibari ile
130%
110%
Risk Değeri*
90%
70%
50%
45% 41%
43.8%
38%
23%
30%
6%
10%
-10%
-7%
-30%
210
190
170
150
130
110
90
70
2012
2013
2014
2015
2016
2017 YTD
2014
1.Hisse
2015
Karşılaştırma Ölçütü
4
5
6
7
Yatırım Fonu Performans Oranları
Fon
Benchmark
Sharpe
0.44
0.07
Volatility
20.11%
18.17%
Jensen's Alpha(JA)
7.48%
Excess Return
24.57%
Beta
1.04
Tracking Error(TE)
7.08%
Information Ratio(IR)
1.06
1.Hisse Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırmalı Getirileri
2013
3
Vergilendirme
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım
fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma
belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 (sıfır) oranında gelir
vergisi tevfikatı uygulanır.
-50%
2012
2
33.3%
9%
-8% -13%
-9%
1
* Risk Değeri SPK tarafından yayınlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Rehberi'ne
uygun olarak 5 yıllık haftalık veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Risk Değeri ile ilgili detaylı bilgiye
www.finansportfoy.com, Risk Yönetimi Bilgileri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
2016
2017
• Risk istatikleri son 3 yıllık veriler ile hesaplanmıştır.
• Excess Return ve beta dışındaki diğer istatistikler yıllıklandırılmıştır.
• Benchmarka göre JA, son 3 yıllık haftalık veri ile CAPM'e göre hesaplanmıştır.
• Excess Return, son 3 yıllık veri ile YOY bazda BM'a göre getiri farkını ifade
eder.
Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve
göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda
hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin
korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Fon Varlık Dağılımı
7.8%
0.9%
Hisse
Hisse
Karşılaştırma Ölçütü
Fon
Para Piyasası Enst.
Para Piyasası Enst.
91.3%
0%
VİOP Teminat
20%
40%
60%
80%
100%
*01/08/2017 itibari ile
Hisse Senedi ve Sektör bazında dağılım
Sektör Dağılımı
İhraçcı Dağılımı
Yataş
6%
Pegasus Hava
Taşımacılığı
6%
Petkim
Petrol Ve Petrol
Ürünleri
13%
Hava Yolları Ve
Hizmetleri
6%
T. Vakıflar Bankası
20%
Bankacılık
7%
Tüpraş
Otomotiv
6%
Mobilya
10%
7%
6%
*01/08/2017 itibari ile
Aylık Portföy Yöneticisi Görüşü
Temmuz ayı gelişmekte olan ülkeler açısından yılbaşında beri süregelen pozitif seyrin devamı niteliğinde bir ay olmuştur. Türk varlıkları
da özellikle hisse senedi piyasası bu süreci çok iyi geçirmiştir. Haziran sonunda dünya merkez bankalarının mesajları sebebi faizlerde
yükseliş görsek de temmuz ayı boyunca bu süreç normalleşmiş ve tekrar faizlerde düşüş başlamıştır. Hisse senedi piyasası ise bu
süreci daha az volatil geçirmiştir. Her ne kadar Türk faizlerinde ciddi bir düşüş göremesek de BIST’te %7’ye yakın yükseliş yaşanmıştır.
Biz de bu sürece özellikle hisse senedi tarafında mümkün olduğunca katılmaya çalıştık.
Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve
göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda
hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin
korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Download