UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları

advertisement
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Julide ÇERMİKLİ
Şube Müdürü V.
 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI
REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ
 2011/1 SAYILI TEBLİĞ - PAZAR ARAŞTIRMASI VE
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
 2014/8 SAYILI KARAR - PAZARA GİRİŞ BELGELERİ
DESTEĞİ
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
 UR-GE Tebliği’nin Vizyonu ve Yapıtaşları
 UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
 İhracatçı olmak isteyen üretici firmaların varlığı
 Firmaların nasıl ihracat yapılacağını bilmemesi
 Firmaların kendini tanımaması ve fırsatları değerlendirememesi
 Firmaların rakiplerini tanımaması
 Firmaların sektöründeki başarılı iş modellerini bilmiyor olması
 Sektöre, coğrafyaya ve firma ölçeğine göre farklı ihtiyaçlar olması
 Herkes için tek bir çözüm mümkün olmadığı için terzi işi modellerin gerekliliği
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
UR-GE TEBLİĞİ İLE AMACIMIZ;
 İhracatçı firmalarımızın niteliklerini geliştirerek
 Mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü artırmak
 Sürekli ihracat yapan firmalarımızın sayısını artırmak
 Firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için
 İhtiyaçların tespitine yönelik çalışmalar yürütmek
 Sektöre özgü yol haritaları sunmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
 UR-GE Tebliği’nin Vizyonu ve Yapıtaşları
 UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas
alarak işbirliği kuruluşlarının önderliğinde
firmalarımızın rekabetçiliğini artırıp
2023 yılı 500 Milyar Dolar İhracat Hedefine ulaşmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
UR-GE Projeleri Yapıtaşları
Kümelenme Anlayışı
1
Esnek, dinamik, bütüncül yaklaşım
2
Sektöre özgü rekabet alanlarını belirli bir
coğrafi kapsam içinde değerlendirir. Yerel
rekabet avantajlarını ortak sorun, ortak fırsat
ortak vizyon anlayışı içinde küresel fırsata
dönüştürmeyi hedefler.
Tek bir firmaya değil, birlikte güç yaratacak
firmaların ihtiyaçlarını karşılama , hızlı
kazanım odaklı ortak eğitim-danışmanlık ile
pazarlama ve tanıtım faaliyetleri sunar.
İhracat Odaklı Anlayış
İşbirliği Anlayışı
3
Sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir. Bu
nedenle ihracat için gereken kabiliyetlerin
geliştirilmesini, bilgiye ulaşılmasını sağlar.
Operasyoneldir.
4
Projelerde işbirliği esastır. Küresel ve ulusal
değer zincirleri boyunca firmalar arasında,
kamu-üniversite-sanayi arasında işbirlikleri
esastır.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
Kümelenme Anlayışımız
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ve bütüncül bir
anlayış ile gerçekleştirilecek faaliyetler aracılığı ile
desteklenmesi
Ortak
Pazarlama
Ortak
Öğrenme
Ortak İhtiyaç
Analizi
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
İşbirliği Anlayışımız
KAMU
İŞBİRLİĞİ
KURUMLARI
UR-GE
HİZMET
SAĞLAYICILAR
(Danışmanlık)
FİRMALAR
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
10
UR-GE Tebliğinin Vizyonu ve Yapıtaşları
Destek Mekanizmaları
UR-GE Destek Mekanizması
• Firmaların ihracata yönelik
faaliyetlerinin desteklenmesi
•İşbirliği kuruluşlarının üyesi olan
firmalara yönelik faaliyetlerinin
desteklenmesi
• Firmalar düzeyinde bürokratik
süreç
•İşbirliği kuruluşları aracılığı ile
bürokrasinin azalması
• Bireysel hareket
•Birlikte hareket etme anlayışı
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
 UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
 UR-GE Tebliği’nin Vizyonu ve Yapıtaşları
 UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
İhracat
Ortak Pazarlama
Ortak Eğitim
Hedef pazarlara yönelik
eylemler
Yurtdışı Pazarlama
ve Alım Heyeti
Faaliyetleri
Eğitim ve Danışmanlık
Faaliyetleri
Ortak Vizyon
İhtiyaç Analizi
(Rekabet Stratejisi)
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Firmaların kabiliyetlerini
geliştirme, işbirlikleri
geliştirme.
Sektör, bölge, firma ve pazar
analizlerine dayalı hedef
belirleme, strateji geliştirme
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
Küme Yöneticisi İstihdamı
Proje
kapsamında
yürütülen
programların
organizasyonun
ve
koordinasyonunun sağlanması amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından
istihdam edilmesini destekliyoruz
Sanayi – Üniversite – Kamu Bağlantısını Kurmak
Kümenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek
Kapasite Geliştirmek
Projeler için Hizmet Sağlayıcılarla İlişkiler Geliştirmek
Küme için Toplu Alım Faaliyetlerini Organize Etmek
Kümeler, Sanayi Sektörü ve Projeler ile İlgili Toplantılara Katılmak
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım
Heyeti
İstihdam
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
100.000
(Program
Başına)
Emsal
İstihdam
Gideri
10 Adet
2 Kişi
Destek Tutarı (USD)
400.000
150.000
(Program
Başına)
Program
Program süresince (Maks.
36 Ay)
10 Adet
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Gerçekleşen Faaliyetler
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Proje Bölgeleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci
Bireysel Danışmanlık
Hedef Grup:
Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler
Destek Oranı: %70
En fazla 50.000 ABD $
En fazla 3 Yıl süresince
! Proje bitimi sonrasında !
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
EĞİTİM DESTEĞİ
Hedef Kitle :Ticari ve/veya sınai şirketler
Destek Kapsamı: Şirketlerin Bakanlığımız tarafından
yetkilendirilmiş eğitimcilerden alacağı yurtiçi eğitim giderleri.
Destek Oranı: %70 (Yıllık en fazla 20.000 ABD $)
 Her bir eğitim programına bir şirketten en fazla 3 kişi katılabilir.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
EĞİTİM DESTEĞİ
Eğitim Konuları :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
Dış Ticarette Fiyatlandırma,
Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
Yenilikçilik ve Kümelenme
Moda, Marka ve Tasarım, Süreç Yönetimi, Kalite
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA
GİRİŞ DESTEĞİ
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
VİZYONUMUZ
Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı
pazarlara giriş stratejilerine bireysel bazda
destek sağlayarak küresel dünyaya entegre
olmalarını sağlamak
22
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
Rapor Desteği
Danışmanlık Desteği
DESTEK
KAPSAMI
Sektörel Ticaret Heyeti Desteği
Alım Heyeti Desteği
E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
23
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
• Sınai / Ticari şirketler
YURTDIŞI
Desteklenen Faaliyetler
PAZAR
Bir şirketten 2 kişinin (şirket çalışanı-ortağı) ihracat
ARAŞTIRMASI amacıyla yapacağı yurt dışı iş görüşmeleri
DESTEĞİ
Destek Miktarı : 5.000 ABD Doları
(Yıllık 10 adet)
Destek Oranı : %70
24
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
YURTDIŞI
PAZAR
• Konaklama giderleri
ARAŞTIRMASI
DESTEĞİ
Destek Miktarı : 5000 ABD Doları
(Yıllık 10 adet)
Destek Oranı : %70
25
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Ülkeye Gidiş
ÖRNEK
YURTDIŞI
PAZAR
ARAŞTIRMASI
DESTEĞİ
SÜRECİ
Hedef Ülkede Yurtdışı İkili İş Görüşmeleri
Hedef Ülkeden Dönüş
Gerekli Belgelerin Bakanlığa İbraz Edilerek
Ödeme Talebinin Yapılması
26
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
• Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
RAPOR
DESTEĞİ
Destek Kapsamı
Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan
• Sektör raporları
• Ülke raporları
• Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali
ve hukuki raporlar dahil)
Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları
Destek Oranı : %60 (Şirketler)
%75 (İşbirliği kuruluşları)
27
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Satın Alınması Planlanan Raporun
Belirlenmesi
ÖRNEK
RAPOR
DESTEĞİ
SÜRECİ
Rapor Desteği Ön Onay Başvurusu
(Bakanlık’a)
Raporun Satın Alınması
Gerekli Belgelerin Bakanlığa İbraz Edilerek
Ödeme Talebinin Yapılması
28
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
• Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
ŞİRKET
SATINALMAYA
YÖNELİK
DANIŞMANLIK
DESTEĞİ
Destek Kapsamı
Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak
uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık
hizmetleri
• Mali Danışmanlık
• Hukuki Danışmanlık
Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları
Destek Oranı : %60 (Şirketler)
%75 (İşbirliği kuruluşları)
29
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
• Sınai / Ticari şirketler
Destek Kapsamı
• İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi
İLERİ
sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına
TEKNOLOJİYE
yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin
SAHİP YURT
giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000
DIŞI ŞİRKET
ABD Dolarına kadar
• Kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5
ALIM
puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2
DESTEĞİ
puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar
desteklenir.
30
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
• İşbirliği Kuruluşları
SEKTÖREL
TİCARET
HEYETİ
DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyetler
• Ortak pazar araştırmaları
• Pazar ziyaretleri
• Ticaret heyetleri
• Yurtdışı fuar ziyaretleri / katılımı
• Eşleştirme faaliyeti
Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)
Bir takvim yılı içerisinde en fazla
• 5 Sektörel Ticaret Heyeti Programı
• 10 Alım Heyeti Programı
31
SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ
SEKTÖREL
TİCARET
HEYETİ
DESTEĞİ
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Seminer, konferans, toplantı ve ikili
görüşmelerin yapıldığı yerlerin
kiralama giderleri,
 Fuar katılımına ilişkin giderler,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri,
 Sergilenecek ürünlerin nakliye
giderleri
Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)
32
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Sektörel Ticaret Heyeti Ön Onay Başvurusu (3 ay öncesinde Bakanlık’a)
Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat
ÖRNEK
SEKTÖREL
TİCARET
HEYETİ
DESTEĞİ
SÜRECİ
Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı
İkili İş Görüşmelerinin Organize Edilmesi
Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı
Hedef Ülkede Görsel ve Yazılı Tanıtım
Programın Gerçekleştirilmesi
33
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
• İşbirliği Kuruluşları
ALIM HEYETİ
DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyetler
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve
kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet
edilerek
• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri
• Tesis ziyaretleri
• Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir.
Destek Miktarı : 150.000 ABD Doları
Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)
34
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Alım Heyeti Ön Onay Başvurusu (3 ay öncesinde Bakanlık’a)
Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat
Hedef Ülke Ticaret ve Sanayi Odaları ile İrtibat
ÖRNEK ALIM
HEYETİ
DESTEĞİ
SÜRECİ
Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı
İkili İş Görüşmeleri için Organizasyon Yapılması
Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı
Türkiye’de Programın Gerçekleştirilmesi
35
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Hedef Grup
E-TİCARET
SİTELERİNE
ÜYELİK
DESTEĞİ
• Sınai / Ticari şirketler
Desteklenen Kapsamı
Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret
sitelerine üyelik giderleri
Destek Miktarı : 2.000 ABD Doları
Destek Oranı : %70
36
2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİ
DESTEĞİ
PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
Hedef Grup
• Sınai / Ticari şirketler
PAZARA GİRİŞ
BELGELERİ
DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyetler
• Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak
çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve
güvenliğini gösterir işaretler ile yaptırılması zorunlu
test/analiz raporu alma giderleri
• Tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve
belgelendirme giderleri
Destek Miktarı : 25.000 ABD Doları (Belge başına)
Destek Oranı : %50
Şirket başına yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
38
PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
PAZARA GİRİŞ
BELGELERİ
DESTEĞİ
•
•
•
•
•
•
•
Müracaat ve doküman inceleme giderleri
Belgelendirme tetkik giderleri
İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
Test/analiz raporu giderleri
Zorunlu Kayıt Ücretleri
Tarım ürünleri analizine ilişkin Sağlık sertifika ücreti
Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti
desteklenir




Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
Yol masrafları
Gözetim bedeli
Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri desteklenmez.
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
39
PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
ISO 14001. 16949, 18001, 22001,50001
CE İşareti
DESTEKLENEN
ÖRNEK
BELGELER VE
ANALİZLER
OEKO-TEX
SCS Belgesi
EN Serisi Sertifikalar
Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Belgeleri
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
40
PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
Belgenin Listede Yer Alıp Almadığının Kontrolü
Belgenin Satın Alınması
ÖRNEK
DESTEK
SÜRECİ
İlgili Ülke Ticaret Müşavirliklerinin Onayının Alınması
(Eğer Gerekiyorsa)
Gerekli Belgelerin İhracatçı Birliği’ne İbraz Edilerek
Ödeme Talebinin Yapılması
İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
41
Teşekkürler
KOBİ ve KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards