Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

advertisement
Editör
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
~ İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve
Rekabet Kurumu tarafından müştereken
düzenlenen Konferans~
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dolapdere Kampüsü
(22 Haziran 2010)
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ....................................................................................................................... v
İÇİNDEKİLER......................................................................................................xv
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı.......................................................................................3
Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı................................................................................7
İLK OTURUM
HÂKİM DURUMDAKİ TEŞEBBÜSLERİN
TEK TARAFLI DAVRANIŞLARINA GENEL
BAKIŞ
Rekabet Kurulu’nun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un
6. Maddesine İlişkin Yaptırım Politikası Hakkında Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem SANLI...............................................................15
AB Komisyonu 102. Madde Kılavuzu Işığında Hâkim Durumun
Kötüye Kullanılması Reformuna Dair Eleştiriler ve Öneriler
Dr. Pınar AKMAN........................................................................................ 69
xvi
Tek Yanlı Davranışlara Nasıl Yaklaşalım?
Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN................................................91
İKİNCİ OTURUM
SÖMÜRÜCÜ UYGULAMALAR
Rekabet Hukukunda Tek Taraflı Sömürücü Davranışlar
Çiğdem ÜNAL............................................................................................. 153
Soru-Cevap Bölümü............................................................................................217
ÜÇÜNCÜ OTURUM
DIŞLAYICI UYGULAMALAR I
Türk Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
Doktrininde Ayrımcılık Eylemlerinin Sınıflandırılması Sorunu
Av. Ece ASLAN............................................................................................. 229
İndirim Sistemleri: AB ve ABD Uygulamaları Işığında
Test Önerileri ve AB Uygulamasındaki Son Gelişmeler
Remzi Özge ARITÜRK.............................................................................309
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasının Sonucu Olarak Zorunlu
Lisanslama: Değerlendirme Kriterleri ve Uygulanan Standartlar
Ali ARIÖZ - Özgür Can ÖZBEK............................................................. 371
Yorumlar
Dr. Pınar Akman.......................................................................................... 423
Ali Ilıcak......................................................................................................... 431
xvii
DÖRDÜNCÜ OTURUM
DIŞLAYICI UYGULAMALAR II
Ürün Bağlama ve Paket Satışlar Yoluyla
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
Barış EKDİ.....................................................................................................443
Microsoft Davası Ekseninde, İnovasyon
Pazarlarında Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
Teorisinin Yeri ve Etkileri Üzerine Düşünceler
Av. Gönenç GÜRKAYNAK - Av. M. Hakan ÖZGÖKÇEN Av. Öznur İNANILIR................................................................................. 507
Yorumlar
İzak Atiyas...................................................................................................... 581
Dr. Pınar Artıran.......................................................................................... 589
Soru-Cevap Bölümü........................................................................................... 595
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards