Ulaştırma – Lojistik Ağları ve Planlama

advertisement
21.Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri
2015 GÜZ – IV / İSTANBUL
“Ulaştırma – Lojistik Ağları ve Planlama”
26-27 Kasım 2015
PROGRAM
26 Kasım 2015 Perşembe
14.00 – 17.00: 1.Oturum – Başkan: Kpt. Levent AKSON
Amiral Cem GÜRDENİZ “Küresel Ticaret, Deniz Taşımacılığı ve Limanlar”
Prof. Dr. Yücel CANDEMİR “Ulaştırmanın Ekonomi Politiği: Dünya ve Türkiye”
Doç.Dr Dilay ÇELEBİ “Lojistik Performans İndeksi ve İktisadi Etkinlikteki Yeri: Dünya ve Türkiye”
27 Kasım 2015 Cuma
10.00 – 12.30: 2.Oturum – Başkan: Prof. Dr. Füsun ÜLENGİN
Prof.Dr. Güngör EVREN “Planlı ve Plansız Demiryolu söylemleri ve Gerçekler”
Prof. Dr. Haluk GERÇEK “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik
Değerlendirme”
Planlaması:
Türkiye
İçin
Bir
Dr. Necdet PAMİR “Türkiye’nin Enerji Politikası”
13.30 – 16.30: 3.Oturum – Başkan: Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN ve Önder TÜRKER “Liman
Modeli Önerisi”
Yatırımlarında Çok Amaçlı Bir Karar Destek
Doç.Dr. Dilay ÇELEBİ ve Prof.Dr. Yücel CANDEMİR “Ulaştırma ve Lojistik Öğretimi ve Önemi:
Dünyada ve Türkiye’de”
Dr. Eda BEYAZIT “Bildirilerin Yorumu”
Kapanış: Genel Değerlendirme
İTÜ İşletme Fakültesi / Akademik Kurul Toplantı Salonu
Maçka, İSTANBUL
Download