adnan menderes üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi çocuk

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Felsefeye Giriş
Ders Kodu
RPD107
AKTS Kredi
3
İş Yükü
Ders Düzeyi
76 (Saat)
20.10.2017
Lisans
Teori
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
“Felsefe Nedir?” sorusu temelinde, felsefenin ayırt edici özelliklerini belirlemek ve felsefenin ve felsefi
düşüncenin ne olduğu konusunda, öğrenciye bir fikir kazandırmak.
Özet İçeriği
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki
rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye ’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi
perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi,
çağdaş felsefe akımları.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Yrd. Doç. Dr. Tuncay SAYGIN
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Arslan, Ahmet., Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara, 2001.
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Felsefe Nedir? Sorusunun önemi
2
Teorik
Eleştirel bir etkinlik olarak felsefe
3
Teorik
Filozofun dediği şey olarak felsefe
4
Teorik
Felsefe, bilim, sanat, din
5
Teorik
Felsefe, bilim, sanat, din
6
Teorik
Bilgi felsefesi problemleri
7
Teorik
Varlık felsefesi problemleri
8
Teorik
Sanat felsefesi problemleri
9
Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
10
Teorik
Bilim felsefesi Problemleri
11
Teorik
Örnek olarak bir felsefe metni
12
Teorik
Örnek olarak bir felsefe metni
13
Teorik
Örnek olarak bir felsefe metni
14
Teorik
Örnek olarak bir felsefe metni
15
Teorik
Eğitim bakımından felsefenin önemi
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
YARIYIL SONU SINAV
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
14
0
2
28
Ödev
1
0
5
5
Okuma
14
0
2
28
Ara Sınav
1
5
1
6
Etkinlik
Kuramsal Ders
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 20.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dönem Sonu Sınavı
1
8
1
9
Toplam İş Yükü (Saat)
76
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Felsefenin ne olduğunu kavramak.
2
Felsefi sorunlar konusunda fikir sahibi olmak.
Program Çıktıları (Çocuk Gelişimi)
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 20.10.2017
2/2
Download