basın bülteni 4 şubat dünya kanser günü

advertisement
BASIN BÜLTENİ
4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ
Sağlık Bakanlığı’nın da üye olduğu
Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC)’nün
önerisiyle 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak
kabul edilmiştir.
Kanser günümüzde önemli bir halk
sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini
korumaktadır.
Sebebi
bilinen
ölümler
sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından
sonra ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü
yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke
ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır.
Kanser, vücuttaki hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile
karakterize bir grup hastalığın ortak adıdır. Kanser; anormal vücut hücrelerinin başıboş
kontrolsüz bir şekilde üremeleri ile meydana gelen bir çeşit hastalıktır. Sigara ve kimyasal
maddeler, radyasyon, virüsler gibi çevresel nedenlerle, hormonal nedenler, bağışıklık
bozuklukları, kalıtsal mutasyonlar ve diğer genetik nedenler kanserin oluşumunda rol oynar.
Dışkılama ve idrar alışkanlıklarında değişiklikler, uzun süren, iyileşmeyen yaralar,
beklenmeyen kanama ve akıntılar, meme veya başka organlarda elle hissedilen şişlikler,
yutma güçlüğü veya hazımsızlık, siğil ve benlerde belirgin değişiklik, nedeni belli olmayan
ani kilo kayıpları, uzun süren ses kısıklığı ve öksürük kanserin belirtisi olabilir. Özellikle
kadınlarda en sık görülen kanserler arasında meme, rahim, kalın bağırsak, akciğer
kanserleri’dir. Yaş ilerledikçe kadınlarda kanser
görülme sıklığı daha da artmaktadır. Erkeklerde en
sık görülen kanserler arasında akciğer kanseri alırken
bunu prostat ve kalın bağırsak kanserleri
izlemektedir. Erken tanı ve tedavi ile kanser
hastalarında önemli oranda iyileşme olabilmektedir.
Bu nedenle periyodik sağlık kontrolleri yapılmalı,
kanser belirtisi olabilecek şikayetleri olan insanların
en kısa zamanda hekime başvurması gerekmektedir.
Ülkemizde, Kanser Daire Başkanlığımızın da
üyesi olduğu Dünya Kanser Teşkilatı (UICC) geçen yıl olduğu gibi 2014 Dünya Kanser
gününde de kanser hakkında yanlış bilinenler teması üzerinde durmaktadır. Ülkemizde de,
dünya genelinde kanser konusunda bazı yanlış bilinen doğruları vurgulamak gerekmektedir.
Bunlar ;
Yanlış 1: Kanser hakkında konuşmamıza gerek yok!
Doğrusu: Kanser, özellikle de bazı kültür ve çevrelerde hakkında konuşulması çok zor
bir konudur. Bu hastalıkla açık bir şekilde uğraşmak; hem hasta kişinin hem de toplum ve
politika seviyesinde sonuçları iyileştirir.
Yanlış 2:Kanserin hiçbir belirti ya da bulgusu yoktur!
Doğrusu:Pek çok kanser için, uyarıcı belirti (kişinin kendinde hissettiği) ve bulgular
(hekimin kişide tespit ettiği) vardır. Bu işaretleri izleyerek erken teşhis mümkün olabilir.
Erken teşhisin faydaları zaten tartışma konusu bile değildir.
Yanlış 3:Kanser için yapabileceğim hiçbir şey yok!
Doğrusu:Hem kişi hem de toplum ve politika bazında doğru strateji ile yapılabilecek
çok şey mevcuttur. En sık görülen kanserlerin en az üçte biri önlenebilir.
Yanlış 4:Kanser tedavi alma hakkım yok!
Doğrusu:Bütün insanlar kanıtlanmış ve etkin kanser tedavisini eşit koşullarda ve
herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmadan alma hakkına sahiptir.
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Devlet Hastanesi 2. Kısımda
faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis,Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde
toplum tabanlı kanser taramaları halen ücretsiz bir şekilde devam etmektedir. Kolon Kanseri
taramaları Aile Sağlığı Merkezleri tarafından da yapılmaktadır.
ÖNEMLİYSE HAYATINIZ KANSER TARAMASI
YAPTIRINIZ!!!
Dr.Mahmut AKDAĞ
Halk Sağlığı Müdürü
Download