1.4. hicret olayı - video.eba.gov.tr

advertisement
20:34
1.4. Hicret Olayı 2. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi: 2.1.
Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi, 2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
20:34
SURE DEĞERLENDİRMELERİ-TELAFİLER
DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ - OYUN? – FİLM?
20:34
III. ÜNİTEMİZ
20:34
HATIRLAYALIM
1. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEKKE DÖNEMİ: 1.1. İlk Vahiy: Yaratan
Rabb’inin Adıyla Oku! 1.2. Yakın Çevreye Çağrı 1.3. Çağrının Yaygınlaşması
1. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEKKE DÖNEMİ
20:34
1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
20:34
 Hz. Muhammed (s), düşünmek ve dua etmek için Mekke’ye
6 km kuzeyindeki (kuzeydoğu) Nur Dağı’ndaki Hira
Mağarası’na giderdi (2 yıl kadar).
 Nur Dağı’nın zirvesinden Kâbe dâhil, Mekke’nin her tarafı
görülürdü. Bir gün yine Hira’ya gitmişti. Geceyi dua ederek
geçirmiş, iyice yorgun düşmüştü.
 Gün doğmak üzereyken o güne kadar hiç görmediği bir varlık
beliriverdi karşısında. Bu, vahiy meleği Cebrail idi.
 Daha ne olduğunu anlamadan, Cebrail kendisine, «Oku!»
diye seslendi. Efendimiz (s) heyecandan titriyordu. Endişeli
bir sesle «Ben okuma bilmem!» dedi.
GÜNÜMÜZDE NUR DAĞI: MEKKE’DEN GÖRÜNÜŞ
1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
 Cebrail ona ikinci kez, «Oku!» dedi. O
yine, «Ben okuma bilmem!» diye karşılık
verdi. Üçüncü kez aynı buyruk
tekrarlanınca Hz. Muhammed (s), «Ne
okuyayım?» diyince Cebrail ona şu
ayetleri öğretti: (Alak 96/1-5) 
 «Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O,
insanı bir ‘alak’tan yarattı. Oku!
İnsana bilmediklerini belleten,
kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in
en büyük kerem sahibidir.»
20:34
20:34
1.3. Çağrının Yaygınlaşması
20:34
610 (Ramazan) İlk vahyin gelişi (Bi’set: Peygamberlik).
610-614 Gizli davet dönemi
614 Açık Davet Dönemi. Baskı, hakaret ve işkenceler... İlk şehitler.
615 Habeşistan’a ilk hicret (Bi’setin 5. yılı: 16 kişi)
616 Habeşistan’a 2. hicret (Bi’setin 6. yılı: 90 kişi)
616 Bi’setin 6. yılı Hz Hamza, Hz Ömer Müslüman oldular.
616-619 İlişki kesme dönemi
619 Bi’setin 10. yılı: Ebu Talib ve (3 gün sonra) Hz Hatice’nin ölümleri.
Taif yolculuğu ve hüsranı.
620 Bi’setin 11. yılında 6 kişilik Yesribli Müslüman oldu.
621 Bi’setin 12. yılı Medineli 12 kişilik grupla I. Akabe Beyatı
622 Bi’setin 13. yılında II. Akaba Beyatı (Yesribli 75 kişilik hacılar ile)
622 HİCRET
20:34
1. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEKKE DÖNEMİ: 1.4. HİCRET OLAYI
1.4. HİCRET OLAYI
20:34
 Mekkeli Müslümanlar, müşriklerin baskı ve işkencelerinden iyice
bunalmışlardı.
 Bunun üzerine Allah’ın izni ile Peygamberimiz, Müslümanlara,
Yesrib’e (Medine) göç etmelerini söyledi.
 Müslümanlar evlerini, mallarını, mülklerini geride bırakarak
gizlice Medine’ye göç etmeye başladılar.
 Mekke’de sadece Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, bir kaç yaşlı Müslüman ve
Peygamberimiz kalmıştı.
 Bu durum, Mekkeli müşrikleri tedirgin etti.
 Onlar, Peygamberimizin de Medine’ye hicret etmesiyle İslam
dininin hızla yayılacağından korkuyorlardı. Bu nedenle O’nun
Mekke’den ayrılmasını istemiyorlardı.
1.4. HİCRET OLAYI




20:34
Mekkeli müşrikler  İslam’ı yok etmek  Nebi’yi öldürme kararı
Kan davaları  (Her kabileden birer kişiden oluşan) SUİKASTÇI TİMİ
Allah  Nebi’ye haber verdi... Ebu Bekir ile hicrete karar verdi.
Hicret gecesi tim pusuda  Hz Ali Nebi’nin yatağında, feda-i can
konumunda  Emanetleri tevdi için vazifelendirildi.
 Peygamberimiz, Kur’an okuyarak evinden çıktı. Suikastçilere
görünmeden Ebu Bekir’in evine vardı ve beraber yola çıktılar.
 Müşrikleri yanıltmak için Medine yönüne değil, ters yöndeki Sevr
Dağı’na doğru gittiler.
 Sabaha kadar evin önünde bekleyen Mekke müşrikleri (timi),
sabahleyin Peygamberimizin evine girip onun yatağında Hz. Ali’yi
görünce şaşırdılar. Durumu anlayınca hemen Peygamberimizin
peşine düştüler.
 (Hayati Ülkü, İslam Tarihi, s. 103-105)
1.4. HİCRET OLAYI
 Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir
Mekke’nin 5 km güneyindeki Sevr
Mağarası’nda üç gün gizlendi.
 Müşrikler, iz sürücüler ile
mağaranın kadar geldiler.
 Mağaranın ağzı: Bir örümcek ağ
örmüş, bir güvercin de yuva
yapıp yumurtasını bırakmış.
 Bunu gören Mekkeli müşrikler,
içerde kimse yok sanıp geri
döndüler. O sırada Hz. Ebu Bekir,
endişelenmişti. Peygamberimiz:
 «…Üzülme, çünkü Allah bizimle
beraberdir…» (Tevbe 9/40)
20:34
1.4. HİCRET OLAYI
20:34
 Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir
ile yola devam etti.
 Önce (Medine’ye bir saat mesafedeki)
Kuba’da konakladı.
 Medine’den kendisini
karşılamaya gelenlerle birlikte
«Kuba Mescidi»ni yaptılar.
 Hz. Ali onlara Kuba’da yetişti.
 Peygamberimiz birkaç gün kaldı,
cuma günü yanındakiler ile beraber
Medine’ye hareket etti.
 Ranuna Vadisi’nde İLK CUMA
NAMAZInı kıldılar.
 (Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C 1,
s. 256)
1.4. HİCRET OLAYI
20:34
 Peygamberimiz (s) sıkıntı ve zorluklarla geçen bir yolculuktan sonra
Medine’ye ulaştı. Medineli Müslümanlar onu coşku ile karşıladılar.
Ona olan sevgilerini şu sözlerle dile getirdiler:
1.4. HİCRET OLAYI
20:34
 Peygamberimiz ve Müslümanların
Mekke’den Medine’ye hicreti 622
yılında gerçekleşti.
 Hicret eden Müslümanlara,
Hicretten sonra
Mekke
«MUHACİR»
(göç eden), Medineli
müşrikleri,
Müslümanlara da «ENSAR»
(yardım eden)
adı verildi.
Müslümanların geride
bıraktıkları
 Muhacirler, inançları uğruna
her şeyi yağmaladılar.
bütün mallarını Mekke’de
Bu durum, Müslümanları
bırakmışlardı. son
 Ensar,
onlarla bütün mal ve
derece
üzdü.
mülklerini paylaştılar.
 Bu tutumları dolayısıyla
MUHACİR ve ENSAR, Kur’an-ı
Kerim’de övülmüşlerdir.
20:34
1.4. HİCRET OLAYI
(DEVAM EDECEK)
20:34
SURE DEĞERLENDİRMELERİ-TELAFİLER
DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ - FİLM
Download