Test 9

advertisement
12.
KAVRAMA
Test
9
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
COĞRAFYA
TÜRKİYE’NİN İÇ VE DIŞ TİCARETİ
1. Aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaret hacmi diğerlerine göre daha azdır?
A) Sinop limanı
C) Mersin limanı
4. Ülkemizin dış ticareti hakkında aşağıda verilenlerden
hangisi söylenemez?
B) İzmir limanı
A) Tekstil ürünleri önemli ihraç mallarındandır.
D) Trabzon limanı
B) Ulaşım araçları ithal ettiğimiz ürünler arasında yer alır.
E) İstanbul limanı
C) Tarım ürünleri ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer almaktadır.
D) Dış satım gelirleri, dış alım giderlerinden daha azdır.
E) Türkiye dışarıdan tarım ürünleri satın almaz.
5. İstanbul ülkemizin en büyük iç ve dış ticaret merkezidir.
II. Sanayi kuruluşlarının ülke içindeki dağılışının düzensiz
olması
III.Bölgeler arasında ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde etkisinden söz edilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
MEB 2016 - 2017
2. I. Enerji üretiminin fazla olduğu bölgeler ile enerji tüketiminin fazla olduğu bölgelerin farklı olması
Bu durum üzerinde;
I. Hinterlandı geniş bir limana sahip olması
II. Kıtaları birbirine bağlayan konumda olması
III.Finans kuruluşlarının fazla olması
verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
E) I, II ve III
6.
I
IV
V
III
II
3. Ülkemizin ithalatında aşağıda verilenlerden hangisinin
payı diğerlerine göre daha azdır?
A) Otomotiv B) Ham petrol
C) Tarım ürünleri
D) Elektronik aletler
E) Kimyasal maddeler
Harita üzerinde gösterilen yerlerin hangisinin ticaret
hacminin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12.
Test
9
SINIF
COĞRAFYA
TÜRKİYE’NİN İÇ VE DIŞ TİCARETİ
7. Türkiye’nin aşağıda verilen ülkelerin hangisi ile ticaret
hacmi diğerlerine göre daha azdır?
A) Rusya
10. I. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile ürünlerinin dağıtımının kolaylaşması
II. Sanayi kuruluşlarının belli alanlarda yoğunlaşması
B) Almanya C) Çin
III. Endüstri ürünleri çeşidinin artış göstermesi
D) Güney Kore E) Arjantin
verilenlerden hangilerinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde etkisi vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
II. Sinop ve çevresi
III.Gaziantep ve çevresi
IV.Bingöl ve çevresi
Yukarıda verilen yerlerden hangi ikisinin ticaret hacmi
diğerlerine göre daha fazladır?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
MEB 2016 - 2017
8. I. Mersin ve çevresi
C) I ve II
E) I, II ve III
11. Türkiye’de 1980 sonrasında ekonomi üzerindeki korumacı
ve müdahaleci politikalar yerine serbest piyasa ekonomisine geçiş yapılmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi
diğerlerine göre daha az olmuştur?
A) Sanayi ürünleri üretimi
B) Üretilen ürünlerin kalitesi
C) II ve III
C) Sanayi ürünleri ihracatı
E) III ve IV
D) İstihdam alanları
E) Turizm geliri
9. Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizin ihracat gelirleri
içindeki payı diğerlerine göre daha azdır?
A) Madenler B) Yaş sebze
C) Beyaz eşya D) Motorlu kara taşıtları
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
12. Aşağıda verilen limanlarımızdan hangisinin ticaret hacmi diğerlerine göre daha yüksektir?
A) İzmir
B) Sinop
D) Trabzon
C) Antalya
E) Muğla
E) Elektronik cihazlar
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards