7.Sınıf KENDİNİ TEST ET SERİSİ 5)Rasyonel Sayılar-1

advertisement
test 05
rasyonel sayılar
1) Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir?
B) 
2
3
C)
5
0
D) 6
A)
2) Tam sayılar kümesi Z ile rasyonel sayılar kümesi Q ile
gösterilir. Her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5
C)  Q
3
B) 4  Q
2
3) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
rasyonel
5
sayısının sayı doğrusunda gösterimi doğru olarak
verilmiştir ?
2
5
A)
0
B)
C)
D)
8
4
D)
15
20
rasyonel sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
7
5
A) 
A)
0
2
B) 1
7
2
C) 1
3
6
3
B) 
7
3
D) 2
1
5
1
rasyonel sayısına eşittir?
3
C) 
8
3
D) 
10
3
14
3
B) 
4
5
C)
5
6
D) 
6
3
1
A
1
2
Yukarıdaki sayı doğrusunda 1 ile 2 arası 6 parçaya
bölünmüştür. Buna göre A noktasına karşılık gelen
rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir ?
4
6
C)
7) Aşağıdakilerden hangisi 2
1
2
5
4)
A)
8
9
8) Aşağıdakilerden hangisi hem tam sayı hem de
rasyonel sayı olarak sınıandırılabilir?
1
2
5
0
B)
1
2
5
0
6)
12
5
2
A) 1
5
2
D)  Z
6
www.ortaokulmatematik.org
2
A)  Z
5
www.sefahoca.xyz
0
4
B)
5
6
4
C) 1
6
5
D) 1
6
www.sefahoca.xyz
A)
5) Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi tam sayı olarak
gösterilebilir?
9)
0
1
Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen noktalardan birine
karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
1
5
B)
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
2
3
C)
3
4
D)
1
12
test 05
10)
14) Aşağıdaki sayı doğrusunda 1 ile 2 arası dört eş, 2 ile
3 arası üç eş parçaya ayrılmıştır.
A
0
2
Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 2 arası eş parçalara
ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
S
F
A
E
2
1
3
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
5
8
1
C) 1
4
1
B) 1
8
D) 2
1
4
A) S 
11) Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile -1 arası eş parçalara
bölünmüştür.
A
-1
www.sefahoca.xyz
A)
0
Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
1
3
B) 
12)
1
4
C) 
1
3
D) 
B) E  2
2
3
A
-1
1
Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 2 arası eş parçalara
ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
4

5
5
2
3
B) 
1
3
1
C) 1
3
D) 
A) -3
B) -2
1
1
3
3
B) 1
5
4
C) 1
6
2 2

3
2
D) 1
5
1
4
4

7 7
işleminin sonucu
C) +2
D) +3
2
L
M
noktası aşağıdakilerden hangisi ile eşleşir?
www.sefahoca.xyz
S
-2
-1
Yukarıdaki sayı doğrusunda -1 ile -2 arası eş parçalara
ayrılmıştır. Buna göre S noktasına karşılık gelen rasyonel
sayı aşağıdakilerden hangisidir
D) A  2
1
K ve L noktaları 1 ve 2 sayıları ile eşleştiğine göre M
3
1
6
13)
2
5
9
4
16) Aşağıdaki sayı doğrusunda verilen noktalar arası
uzaklıklar eşittir.
A) 2
A) 2
C) F 

K
A) 
2
3
Yukarıda verilen eşitliklere göre
kaçtır?
www.ortaokulmatematik.org
A)
15)
?
1
4
1
3
B) 2
17)
4
5
C)
10
3
D) 3
2
3
?
-1
0
1
-2
Yukarıdaki verilen sayı doğrusuna göre ‘‘?’’ ile belirtilen
rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2
3
6
B) 2
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
2
5
3
C) 1
6
2
D) 1
5
Download