1. Dünya Savaşı`nda Osmanlı-Macaristan İlişkileri

advertisement
On5yirmi5.com
1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı-Macaristan İlişkileri
Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi'nde Birinci Dünya Savaşı'nda
Osmanlı-Macaristan İlişkileri ve Çanakkale isimli seminer düzenlendi.
Yayın Tarihi : 27 Mart 2015 Cuma (oluşturma : 10/10/2017)
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü araştırma görevlisi ve Türk-Macar
Dostluk Derneği yönetim kurulu üyesi Emre Saral, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir
Fakılı'nın yanı sıra K.K.T.C temsilcisi Büyükelçi Arif Altay da seminere katıldı.
Türk ve Macar milletlerinin yollarının tarih boyunca pek çok defa kesiştiğini ve Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı ile Avusturya-Macaristan devletlerinin müttefik olmasıyla ilişkilerde yeni bir
devir başladığını belirten Saral, ''Birinci Dünya Savaşı’nda Avusturya-Macaristan birlikleri
Çanakkale’de, Mısır Seferi’nde, Filistin Cephesi’nde, askerlerimizle omuz omuza savaşmış, cefa
çekmiş, esir düşmüş, yaralanmış Türkiye uğruna şehit düşmüştür. Çanakkale Boğazı’nda, Gelibolu
tepelerinin üzerinde, Marmara Denizi etrafında, Filistin-Sina-Ürdün gibi kutsal topraklarda, Kudüs
gibi kutsal şehirlerde Almanlar, Avusturyalılar ve Macarlar Türklerle omuz omuza savaşmışlardır. Bu
fedakarlık bizim için asla unutulmayacak bir gerçektir'' dedi.
Topçular, doktorlar, hemşireler, sağlık elemanları, ulaştırmacılar, telsiz-telgraf-telefoncu
muhabereciler, teknik elemanlar, su bulucular, kuyu kazıcılar ile Çigan ve bando takımından
müteşekkil yaklaşık üç bin Avusturya-Macaristan askeri Büyük Savaş’ta Osmanlı topraklarında kan
akıttığına değinen Emre Saral, ''Bu askerlerin subayları aslen Avusturyalı olmalarına karşın
astsubaylar ve erlerin hepsi Macar’dı. Macarlar Türk kardeşleri yanında fedakarca çarpışmışlar;
savaşırken halkın gönlünü kazanmayı bilmişlerdir. Macarlar Çanakkale Muharebelerini heyecanla
takip etmişler; toplantılar düzenlemişlerdir. Deniz zaferini kutlamak üzere 27 Mart 1915 gecesi
Peşte Darülfünun öğrencilerinden oluşan bir heyet Şehbenderlik önünde tezahürat yapmışlardır.
Peşte Hilali Ahmer’inin teşvikiyle Hilal-ı Ahmer yararına bir yemek tertip edilmiş ve yardım
kampanyası yapılmıştır. 15 Temmuz 1915’te Budapeşte’deki milli parkta Çanakkale Yenilmez adlı
bir müsamere sahneye konmuştur'' diye konuştu.
Saral ayrıca, ''1916/17 kışında Filistin’de çekirge afeti nedeniyle mahsul yok olmuş; kıtlık ortaya
çıkmıştı. Avusturya-Macaristan sahra ekmekçileri halka günlük taze ekmek dağıtmış; askerî bando
halka moral vermek için düzenli olarak Macar ve Avusturya melodileri çalmış; açık alanlarda halka
sessiz filmler oynatmışlardır. Avusturya-Macaristanlı askerî hekimler Kudüs ve Nasıra’daki sahra
hastanelerinde tifo, tifüs, ishal, kolera gibi salgın hastalıklara karşı halkı korumuş; onların
tedavilerini yapmıştır''
Seminerin sonunda konuşan Büyükelçi Şakir Fakılı da, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk-Macar Dostluk
Derneği gibi kurumların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştırdığını belirtti. Ayrıca tarihte
birbirine karşı mücadele edip daha sonra çok sıkı bir dostluk kuran ülke sayısı çok az olduğuna
değinerek, ''Macaristan ve Türkiye tüm dünyaya örnek bir şekilde dostluk kurmuştur. Çanakkale'de,
Filistin'de, Galiçya'da ve bir yerde omuz omuza mücadele etmişlerdir. Şimdi de NATO'da beraber
bulunmaktadırlar'' dedi.
Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi Müdürü Yakup Gül de AA muhabirine yaptığı
açıklamada, ''100. yılını kutladığımız Çanakkale Savaşları Türk ve dünya tarinde büyük öneme
sahip. Bu kapsamda Macaristan'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bir seminer düzenledik''
dedi.
Bu dökümanı orjinal adreste göster
1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı-Macaristan İlişkileri
Download