osmanlı devletinin son dönem askeri olayları

advertisement
Atatürk İlkeleri
ve
İnkılap Tarihi
AİT 101
6.Ders
Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır.
İlgili kuruluştan izin almadan ders çeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz,
basılamaz ve dağıtılamaz.
Her hakkı saklıdır © 2013 Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzem.neu.edu.tr
I.DÜNYA SAVAŞI
I.DÜNYA SAVAŞI
İTİLAF(ANLAŞMA)
İTTİFAK(BAĞLAŞMA)
• İNGİLTERE
• FRANSA
• Rusya
• Almanya
• İtalya
• Avusturya-Macaristan
Savaşın Nedenleri
•
•
•
•
Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi
Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik rekabetin artması
Sanayi devrimi sonucunda ortaya çıkan Pazar ve ham madde arayışı
Fransa’nın Alsace Loraine’i Almanya’dan geri almak istemesi
Savaşın Nedenleri
• Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Rusya’nın Panslavizm politikasını
kendi birliği açısından tehdit olarak görmesi
• Ülkeler arası alanda silahlanma yarışı olması
• Japonya’nın Asya’da yayılma amacı
Gizli Antlaşmalar
Antlaşmalar0
İmzalayanlar
Maddeleri
İstanbul
İngiltere-Fransa-Çarlık Rusya
Boğazlar ve çevresi Çarlık Rusyaya
verilmiştir.
Londra
İngiltere-Fransa- İtalya- Çarlık
Rusya
Oniki ada ve Antalya ve çevresi İtalya ya
verildi.
Mac Mahon
Mısırdaki İngiliz elçisi Mac
Mahon- Hicaz Emiri Şerif Hüseyin
Araplar Osmanlı Devletine karşı isyan
ettikleri takdirde bağımsızlık verilecekti.
Sykes-Picot
İngiltere-Fransa-Çarlık Rusya
Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya’ya;
Adana, Antalya Suriye kıyıları ve Lübnan
Fransa’ya; Irak(Musul hariç) İngiltere’ye
verilmiştir.
Sait Jean De Maurinne
İngiltere-Fransa- İtalya-
İzmir,Antalya, Konya ve Aydın ;İtalya
Petrogard Protokolü
İngiltere-Fransa- Rusya
Doğu Anadolu ve Trabzona kadar
Karadeniz Rusyaya
Balfour Deklorasyonu
İngiliz savaş kabinesi Dış işleri
bakanı Althur Balfour ve
Siyonistler(Yahudiler)
Filistin’de Milli bir vatan vaad ediliyor
Yahudilere.
OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞTIĞI
CEPHELER
TAARRUZ
• KAFKASYA
• KANAL
SAVUNMA
• ÇANAKKALE
• IRAK
• HİCAZ-YEMEN
• SURİYE-FİLİSTİN
MÜTTEFİKLERİNE
YARDIMA GİTTİĞİ
• MAKEDONYA
• GALİÇYA
• ROMANYA
WİLSON İLKELERİ
• Her ulus kendi geleceğini kendi belirleyecek
• I. Dünya savaşından galip çıkan devletler, yenilen devletlerden toprak
almayacak
• Yenilen devletler savaş tazminatı ödemeyecek
• Aşırı silahlanmaya son verilecek
• Devletler arası anlaşmazlıkların çözümü için her devletin temsilcisinden
olşan uluslararası bir cemiyet kurulacak (Cemiyet-Akvam)
WİLSON İLKELERİ
• Milletler çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi geleceklerini kendileri
belirleyecek
• Almanya Alsace Lorienne’i Fransaya verecek
• Polonya Devleti kurulacak
• Boğazlar dünya devletlerinin gemilerine açık olacak
I. DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN ATEŞKES
ANTLAŞMALARI
BULGARİSTAN
SELANİK
OSMANLI DEVLETİ
MONDOROS
AVUSTURYA-MACARİSTAN
VİLLA GUSTİ
ALMANYA
RETHONDES
I. DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN
ANTLAŞMALAR
OSMANLI
SEVR
MACARİSTAN
TRİANON
AVUSTURYA
SAİNT GERMAN
ALMANYA
VERSAİLLES (VERSAY)
BULGARİSTAN
NEULLY(NÖYİ)
I. Dünya Savaşı Sonrası Kurulan
Devletler
PARÇALANANLAR
KURULANLAR
YENİ REJİM
RUSYA
LETONYA, ESTONYA,
LİTVANYA, SSCB
BOLŞEVİZM
AVUSTURYA-MACARİSTAN AVUSTURYA
MACARİSTAN
ÇEKOSLOVAKYA
YUGOSLAVYA
CUMHURİYET
ALMANYA
ROMANYA
NAZİZM
OSMANLI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURİYET
I. DÜNYA SAVAŞINA GENEL BAKIŞ
İTALYA
SAVAŞ SIRASINDA GTARAF DEĞİŞTİREN DEVLET
ABD
SAVAŞIN SÜRESİNİ KISALTAN DEVLET
İNGİLTERE
SAVAŞTAN EN KARLI ÇIKAN DEVLET
JAPONYA
SAVAŞTAN İLK ÇEKİLEN DEVLET
RUSYA
SAVAŞ ESNASINDA REJİM DEĞİŞTİREN DEVLET
YUNANİSTAN İTİLAF GRUBUNA VE SAVAŞA EN SON KATILAN DEVLET
JAPONYAABD
EKONOMİSİ EN FAZLA GELİŞEN DEVLETLER
BULGARİSTA
N
SAVAŞTAN İLK ATEŞKES YAPMAK ZORUNDA KALAN DEVLET
Download