Sayın Başkan, Sayın Büyükelçiler, Kıymetli Bayanlar ve Baylar,

advertisement
Sayın Başkan, Sayın Büyükelçiler, Kıymetli Bayanlar ve Baylar,
Davetimizi kabul ettiğiniz ve “Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi’ndeki Türkçe El
Yazmaları Kataloğu” adlı kitabın tanıtımınına teşrif ettiğiniz için teşekkür ederim.
Bu fevkalade bilimsel çalışmanın oluşturulması için seçkin şahsiyetlere gereksinim olmuştur:
Sayın Prof. Dr. György Hazai, Sayın Prof. Dr. İsmail Parlatır ile Sayın Prof. Dr. Barbara
Kellner-Heinkele eserin yaratıcılarıdır. Türkiye’nin daha önceki Budapeşte Büyükelçisi Sayın
Ender Arat –bir çok kültürel girişim konusunda olduğu gibi – bu eseri desteklemiş ve
gerçekleşmesine yardımcı olmuştur. Macar Bilimler Akademisi ve Türkiye Bilimler
Akademisi ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan oluşan üç kurumun etkin
desteğine ihtiyaç duyulmuştur. Her birine ayrı ayrı takdir ve samimi teşekkürlerimi ifade
etmek istiyorum.
Kanaatimce, bu seçkin çalışmanın yayımlanmasına başka faktörler de yardımcı olmuştur: bu,
Macar-Türk ilişkilerinde uzun bir süredir belirleyici olan dostluk ve işbirliğidir ki,
dostluğumuzun ve işbirliğimizin geliştirilmesinde Macar türkologların ve Türkiye’de
Hungaroloji ile meşgul olanların aralarında bulunduğu Macar ve Türk aydınları daima öncü
rol oynamıştır.
Bu dostluk ilişkisinin pekiştirilmesine geçtiğimiz on yıllar içinde tüm Macar hükümetleri
destek olmuştur. Bu sebeple de Macaristan ve Türkiye’nin siyasi ilişkileri çok iyidir.
Macar Hükümeti, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin modernleştirilmesi ve Avrupa Birliği’ne
katılımı için gerçekleşen reformlara büyük bir değer vermekte ve desteklemektedir.
Macaristan, Avrupa Birliği çerçevesinde ve ikili ilişkiler temelinde de Türkiye’nin katılım
çabalarına etkin olarak yardımcı olmaktadır. Yarın, 9 Mayıs’ın Avrupa Günü olması
nedeniyle, Türk dostlarımıza bu süreçte başarılarının devamını diliyorum.
Ülkelerimizin modernleştirilmesinde ve rekabet gücünün yükseltilmesinde bilimler
akademileri ve diğer bilim kuruluşları son derece önemli rol oynayabilirler. Macar-Türk
işbirliğinin bu kuruluşların daha etkin rol üstlenimine yardımcı olmasını arzu ediyoruz. Ümit
ederiz ki, yaklaşık ikiyüz yıl önce kurulmuş olan Macar Bilimler Akademisi ve TÜBA’nın
münasebetleri ve işbirliği de genişleyecektir. Bu konuda Macaristan’ın Ankara
Büyükelçiliği’nin desteğine daima güvenebilirsiniz.
Sayın Prof. Dr. Halil İnalcık’ın ricamızı kabul edip bugünkü programımıza katılmasından
büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sözü, Sayın Profesöre vermeden önce TÜBA Başkanı Sayın
Prof. Dr. Engin Bermek’e ikili bilimsel işbirliğine sunduğu katkıları için teşekkür ediyor,
Sayın Prof. Dr. Györy Hazai ile Sayın Prof. Dr. İsmail Parlatır’a ise gelecekte de Macar ve
Türk bilim adamlarının ortak faaliyetlerine şimdiye kadar gösterdikleri sebatla esenlik içinde
yardımcı olmalarını diliyorum.
Download