ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi

advertisement
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi
Her geçen gün gelişen teknolojinin hayatlarımızı kolaylaştırması gibi, tabiata ve çevreye verdiği
kirliliğin boyutları da giderek artmaktadır. Doğal kaynaklarımızın sonsuz olmadığı, çevreye verilen
zararların yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu tüm dünyada kabul edilmektedir.
Artık tüketiciler; insana, doğaya ve dünyaya zarar verilmeden beklentilerinin en üst seviyede
karşılanmasını talep etmektedirler. İşletmeler de dünya pazarında insana ve çevreye verdikleri değerle
ölçülmektedir.
İşletmelerin çevreye verdikleri, verebilecekleri zararların azaltılması veya ortadan kaldırılması için
Çevre Yönetim Sistemleri geliştirilmiştir. Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standartlar
serisi olarak bilinmektedir.
İşletmelerin bu ihtiyaçlarından doğan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; doğal kaynak kullanımını ve
çevreye verilen zararların minimum seviyelere indirilmesini, hatta mümkünse ortadan kaldırılmasını
amaçlayan risk analizi tabanlı bir yönetim sistemidir.
Kuruluşlara getirdiği avantajlar;
 Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyum
 Uluslar arası rekabette avantaj
 Çevresel performansın arttırılması
 Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunmak
 Firma itibar ve Pazar payının arttırılması
 Masrafların azaltılması ve verimliliğin arttırılması
 Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması
 İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 Global pazarda kabul edilebilirlik sağlaması şeklinde sıralanabilir.
Bilindiği üzere ISO 14001 seri standartlar, ilk kez 1996 da uygulanmaya başlanmış, ikinci revizyonu
2004 yılında yapılmış ve 2015 yılında da son revizyonu gerçekleşmiştir. 2015 revizyonunun amacı ise
diğer bütün ISO Yönetim Sistemleriyle entegrasyonunu sağlamaktır.
Eğitimin Amacı
Katılımcılara; ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı nedir, nasıl uygulanmalı, eski
standart ile ne farklılığı bulunmaktadır ve bu standarda göre bir denetim süreci nasıl
gerçekleştirilmelidir yetkinliklerinin kazandırılması, firmalara ve katılımcılara değer katılması.
Eğitimin Kapsamı
I- ISO 14001:2015 Standardı nedir ve ne tür değişiklikler olmuştur,
II- ISO 14001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması,
 Kapsam
 Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 Terimler ve tarifler
 Kuruluşun bağlamı
o İhtiyaçların anlaşılması ve ilgili tarafların beklentileri
 Liderlik
o Organizasyon ve liderlik anlayışı
o Üst yönetimin taahhüdü
o Çevre politikası





o Görev, yetki ve sorumluluklar
Planlama
o Risk ve fırsatları ele alma,
o Uyum yükümlülükleri,
o Çevre hedef ve planları oluşturulması
Destek
o Kaynaklar,
o Yeterlilikler,
o Farkındalık,
o İletişim,
o Dokümantasyon bilgileri
Operasyon
o Operasyonel planlama ve kontrol,
o Acil durumlara hazır olma ve müdahale
Performans değerlendirme
o İzleme, ölçme ve analiz değerlendirmeleri,
o Uygunluk değerlendirmeleri,
o İç tetkikler,
o Yönetimin gözden geçirilmesi
İyileştirme
o Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler,
o Sürekli iyileştirme
III- ISO 14001:2015 Standardının ISO 14001 :2004 ile karşılaştırması ve revizyona geçiş için neler
yapılmalıdır?
IV- ISO 19011:2011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu doğrultusunda denetim
teknikleri, denetim planlaması ve denetim sürecinin ayrıntılarının öğrenilmesi.
V- ISO 14001:2015 Standardı Baş Tetkikçi Sınavı
Sertifika:

Eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan katılımcılara, başarı sertifikası, diğer
katılımcılara katılımcı sertifikası verilecektir.
Eğitim Adı
ISO 14001:2015 Çevre
Yönetim Sistemi Baş
Denetçi Eğitimi
Eğitim Tarihi
Eğitim Yeri
Eğitim Süresi
Eğitim Bedeli
28.03.201601.04.2016
KİWA MEYER
EğitimSalonu
5 Gün
1300 TL
+ KDV (%18)

Eğitime kaydınızın yapılabilmesi için lütfen “Eğitim Onayı ve Katılımcı Bilgi Formu” nu
doldurup, faks veya e-mail yolu ile tarafımıza iletiniz.

Katılımınız için ödeme yapacağınız hesap numaramız aşağıdaki gibidir.
Meyer Temsilcilik ve Kontrol Hizmetleri LTD. ŞTİ.
BANKA ADI
ŞUBESİ ADI
ŞUBE KODU
TL IBAN No
GARANTİ BANKASI
TUZLA ORGANİZE SANAYİ
661
TR13 0006 2000 6610 0006 2999 51
İŞ BANKASI
KARTAL SAN. BÖLG.
1219
TR62 0006 4000 0011 2190 2301 81
YAPI KREDİ BANKASI
GEBZE ŞB.
172
TR59 0006 7010 0000 0084 5859 46
Download