SUNUŞ İtilaf devletleri, Birinci Dünya Savaşı`nın önemli dönüm

advertisement
SUNUŞ
İtilaf devletleri, Birinci Dünya Savaşı’nın önemli dönüm noktalarından
birini oluşturan Çanakkale Cephesi’ni açmakla, Boğaz’dan büyük bir zorluk
görmeden geçilebileceğini, Osmanlı Devleti’ni bertaraf ederek askerî ve
siyasi amaçlarını kolaylıkla elde edebileceklerini düşünmüşlerdir. Savaşın
kaderinin Çanakkale’de tayinini istemiş ve taarruz planlarını da bütün
ayrıntılarıyla bu esas üzerine oturtmuşlardır. İtilaf devletleri 3 Kasım 1914’te
Boğaz’a bir taarruz düzenlemiş, asıl taarruzu ise 19 Şubat 1915 günü
gerçekleştirmiştir. 18 Mart 1915’e kadar taarruzlar çeşitli aralıklarla devam
etmiş, 18 Mart yenilgisiyle Boğaz’ın yalnız donanma ile geçilemeyeceği İtilaf
devletleri tarafından acı bir şekilde anlaşılmıştır. Bu nedenle Boğaz’ı geçmek
için deniz ve kara birliklerinin ortak harekâtını içeren bir plan hazırlanmış, 25
Nisan 1915 günü ilk çıkarma yapılmıştır. Bu tarihte başlayan muharebeler
İtilaf devletlerinin bölgeden tamamen çekiliş tarihi olan Ocak 1916’ya kadar
sürmüştür.
Mustafa Kemal 25 Nisanda başlayan kara muharebelerinin başından
sonuna kadar rütbesinin (yarbay ve 1 Haziran 1915’ten itibaren albay) çok
üstünde farklı görevlerde (19’uncu Tümen Komutanı, Anafartalar Grubu
Komutanı) bulunmuş; âdeta muharebelerin kaderini değiştirmiştir.
Anafartalar Grubu Komutanlığına atandıktan sonra yapılan muharebelerde
İtilaf kuvvetleri yenilgiye uğramış sonrasında yapılan mevzi muharebelerinde
bir sonuç alamayarak büyük bir gizlilik içinde bölgeden çekilmek zorunda
kalmıştır.
İtilaf devletlerinin beklentilerinin aksine Çanakkale savunması Türk
milletinin hayat savunması olmuştur. Savaşa katılanlar, savaşın her
safhasında vatanseverlik ve fedakârlıklarını üstün moralleriyle birleştirerek
çağın en güçlü donanması ve birlikleri karşısında çelik gibi durmasını
bilmişlerdir.
8,5 ay süren bu direniş, son dönemde girdiği savaşlardan yenik çıkan
bir devletin fertlerine, yeniden zafer kazanma duygusunu ve bilincini
kazandırmış, özgüvenini tazelemiştir. Türk milletinin bağımsız bir millet
olarak yaşamını sürdürebileceği gerçeği tüm duruluğuyla ortaya çıkmış, bu
öz güvenin bilinçli uzantısı ise Kurtuluş Savaşı olmuştur.
Şükrü Erkal tarafından hazırlanan “Çanakkale Cephesi Harekâtı 1’inci,
2’nci ve 3’üncü Kitapların Özetlenmiş Tarihi” adlı eser, Gnkur. Askerî Tarih
ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Arşivinde bulunan yüzlerce
belgenin yanı sıra son dönemde yayımlanan kitaplar da gözden geçirilmek
suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Genişletilmiş yeni baskı için büyük kısmı
Gnkur. ATASE Daire Başkanlığı Arşivinden seçilen 45 resim daha ilave
edilmiştir. Çanakkale Muharebeleri’nde, Türk ordusunun verdiği olağanüstü
mücadeleyi tanıtabilmek amacıyla, Gnkur. Askerî Tarih ve Stratejik Etüt
(ATASE) Daire Başkanlığı ATEM Askerî Tarih Şube Müdürlüğünde görevli
Dr.Tar.Uzm. Hülya Toker, Tar.Uzm. Özlem Demireğen ve Tar.Uzm. Betül
Sayın tarafından hazırlanan eserin bilim dünyasına faydalı olacağı
inancındayız.
Necdet TUNA
Tuğgeneral
ATASE Daire Başkanı
Download