SUNUŞ Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan

advertisement
SUNUŞ
Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı Devleti; Kafkas, Irak, Filistin-Suriye, Çanakkale, Avrupa
(Galiçya, Makedonya, Romanya), Yemen ve Hicaz, İran ve Libya gibi
birbirinden çok farklı coğrafyalarda savaşmak zorunda kalmıştır.
Türk tarihi için ayrı bir öneme sahip olan Çanakkale Cephesi; İtilaf
devletlerinin Batı Cephesi’nde yaşadıkları çıkmazdan kurtarılması, Rusya’nın
birlikleri üzerindeki baskının azaltılması amacıyla Türklerin başka bir bölgede
savaşa sokulması, Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası ele geçirilerek
oradan İstanbul’a ulaşıp Osmanlı Devleti’nin başkentinin işgal edilmesi,
Boğaz’ın ele geçirilmesiyle Rusya’ya destek gönderilmesi gibi amaçlar
doğrultusunda açılmıştır. İtilaf devletleri ilk olarak kara kuvvetleri olmadan
yalnız donanmayla Boğaz’ı zorlamış; ancak 18 Mart 1915’te Türk ordusunun
İtilaf kuvvetleri karşısında elde ettiği büyük zafer sonucu Boğaz’ı geçmek için
amfibi bir harekâtın gerekli olduğuna karar vermişlerdir.
Müttefikler, Seddülbahir ve Arıburnu’nu esas çıkarma bölgesi olarak
tespit etmişlerdir. Her iki bölgeye çıkan kuvvetler kendilerine verilen hedefleri
elde ettikten sonra yapacakları koordine bir taarruzla Kilitbahir Platosu’nu ele
geçirecek ve böylece yarımadanın güney kısmını tamamen işgal etmiş olacaktır.
Bu amaç doğrultusunda 25 Nisan 1915’te çıkarma harekâtı başlamıştır.
Bölgede yapılan muharebelerin başından sonuna kadar rütbesinin
(yarbay ve 1 Haziran 1915’ten itibaren albay) çok üstünde farklı görevlerde
bulunan Mustafa Kemal, Harp Tarihi Şubesinin kendisinden hatıralarını
yazmasını istemesi üzerine “Arıburnu Muharebeleri Raporu”nu yazmıştır.
Mustafa Kemal raporda; 19’uncu Tümen Komutanlığına atanmasından
başlayarak Arıburnu’na yapılan ilk çıkarma günü olan 25 Nisan 1915
tarihinden Anafartalar Grup Komutanlığına atanma tarihi olan 8/9 Ağustos
1915 tarihine kadar olan süreçte bölgede yapılan muharebeler ve bu
muharebeler çerçevesinde gelişen olaylara yer vermiştir.
Mustafa Kemal’in “Arıburnu Muharebeleri Raporu”nu yazma süreci,
Şükrü Tezer’in “ATATÜRK’ün Hatıra Defteri” adlı eserinden takip
edilebilmektedir. Eserde, Mustafa Kemal’in raporu 3 Aralık 1916’da yazmaya
başladığı ve 10-12 Aralık 1916’da yaverine okuttuğu belirtilmektedir. Mustafa
Kemal’in “Pek güzeldir. Kuvvetli vesaik vardır.” şeklinde tanımladığı “Arıburnu
Muharebeleri Raporu” Genelkurmay ATASE Başkanlığı Arşivinde bulunan
orijinal belgeler esas alınarak güncellenmiş ve Türk gençliğine tarih bilincinin
doğru bir şekilde kazandırılması amacıyla yayımlanmıştır.
“Arıburnu Muharebeleri Raporu” adlı eserde emeği geçen Arşiv Şube
Müdürü Dr.Öğ.Alb.Suat AKGÜL ve Arş.Uzm.Nuri BAYRAK’a; eseri günümüz
Türkçesine aktararak yayına hazırlayan Dr.Tar.Uzm.Hülya TOKER ve
Arş.Uzm.Sema DEMİRTAŞ’a teşekkür ederim.
Abdullah ATAY
Korgeneral
ATASE Başkanı
Download