Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

advertisement
ÇANAKKALE SAVAŞI(1915)
HAMİDE ÜSTÜN
110210054
ÇANAKKALE SAVAŞI(1915)

Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşında ilk önce
tarafsızken İtilaf devletlerinin tutumuyla adeta
Almanya’nın yanına itilmiştir.Almanya Balkan
Savaşları’ndan yorgun çıkan Osmanlı Devleti’nin
gücüne aslında fazla güvenmemekteydi.I.Dünya
savaşında İngiltere ve Almanya için önemli olan
Avrupa cephesiydi.I.Dünya Savaşında sırasında
Almanya ve Fransa arasında çetin mücadelenin
yaşandığı yer Marne hattıdır Almanya burada
sıkışınca Osmanlının savaşa girmesini isteyecektir.
Böylece Osmanlı İttifak devletlerini Avrupa’daki
yükünü hafifletecektir.
*

Sonuçta ,Akdeniz’de İngiliz gemileriyle çarpışan
Alman gemisi Goeben ve Breslau Türk
Boğazlarına girmesiyle Osmanlı Devleti bu
gemileri aldığını açılamış ve bu gemilerin
Karadeniz kıyılarına çıkarak Rus kıyılarını
bombalamaya başlamasıyla Osmanlı Devleti
I.Dünya savaşının içine girmiş oldu.Osmanlı
Devletinin savaşa girmesiiyle savaş alanı
genişlemiştir.Birçok cephede savaşmak zorunda
kalmıştır.Bunlardan biri ve savaşın kaderini
değiştiren cephe Çanakkale cephesidir.*
Çanakkale cephesinin açılma nedenleri;
İtilaf devletlerinden İngiltere ve
Fransa,Çanakkale Boğazı’nı ele
geçirmek,İstanbul’u ele geçirmek,Osmanlı
Devletini savaş içinde çökertmek,
müttefikleri Rusya’ya yardımda
bulunmak,silah ve cephane sağlamak
Rusya’dan da gıda maddesi temin etmek
amaçlarını taşıyorlardı.
 İngiliz bahriye bakanı Winston Churcill
Çankkale cephesinin açılmasının İtilaf
devletlerine çok büyük fayda sağlayacağını
düşünmüştür.

Çanakkale cephesinin açılma nedenleri;

İtilaf devletlerinin yetkililerinin
düşüncesine göre; Boğazların ele geçirilip
,Osmanlı Devleti’nin savaş dışı
bırakılmasıyla Süveyş Kanalı ve Hint yolu
üzerindeki Osmanlı baskısı
kalkacak,Balkan devletlerinin İttifak
devletleri yanında olması
engellenecekti.Bu planları gerçekleştirmek
isteyen İtilaf güçleri ,1915’te İngiliz ve
Fransız donanmaları taaruza geçtiler.
Çanakkale Savaşı iki aşamada gerçekleşmiştir
*Deniz Savaşları
*Kara savaşları
Deniz savaşları

İngiliz-Fransız ortak donanması 19 Şubat
1915’te Amiral Carden komutası altında
Kumkale ve Tekeburnu tabyalarını
bombalamaya başladı.Ancak boğazı
sadece donanma vasıtasıyla geçmenin
zannedildiği kadar kolay olmadığını
gördüler.İtilaf kuvvetlerinin ortak
donanması Nusret mayın gemisinin
döktüğü mayınlar ve topçu ateşiyle yedi
zırhlısını kaybetmiş 18 Mart akşamı bu
yedi gemi suya gömülmüştür.Böylece
Çanakkale savaşının tarihe deniz savaşı
olarak geçen kısmı bu şekilde kapanmıştır.
Çanakkale Deniz Savaşları
Nusret mayın gemisi(Yüzbaşı Hakkı Bey
komutasında)
Inflexible
Leon Gambetta
Kara Savaşları

İtilaf devleteri,deniz savaşlarında başarılı
olamayınca bu defa karaya asker
çıkarmaya karar verdi.Boğazı kara askeri
ile almayı düşündüler ve Jan Hamilton
komutası altında İngiliz kuvvetleri 25
Nisan 1915’te Gelibolu kıyılarına
çıkarıldı.Gelibolu’nun güney kısmına ve
Kumkale kıyılarına asker çıkarmalarıyla
Çanakkale savaşının kara savaşları kısmı
başlamıştır.
Kara savaşları

Bu çarpışmalarda öne çıkan genç Tümen
Komutanı Mustafa Kemal’dir.Çok çetin bir
savunma sergilenmiş, düşmana ilerleme
fırsatı verilmemiştir.M.Kemal 100 bin kişilik
Lord Kiçner ordusu karşısında
Conkbayırı’nda ve Kireçtepe’de kazandığı
zaferlerle düşman ordusunu yenilgiye
uğratmıştır.Düşmanın bütünü
Anafarta’larda uğradığı yenilgiyle geri
çekilmeye mecbur kalmıştır.Gelibolu
yarımadası 9 Ocak 1916’da tamamen
boşatılmıştır.
Anzaklar
İngilizlerin savaş alanını terkederken bıraktıkları
kuklalar
Çanakkale Savaşı’nın sonuçları




İnsan kaybı olarak dünya tarihindeki en yüksek
kayıpların olduğu savaşlardan biridir.Türkler
254bin şehit vermiştir.Yabancılardan ise 250 bin
kişi hayatını kaybetmiştir.
Çanakkale ‘de gösterilen mücadele I.Dünya
savaşının uzamasına 3 yıl uzamasına neden
olmuştur.
İstanbul ve Boğazlar maruz kalacağı istiladan
kurtulmuştur.
Rusya’ya gereken yardım ulaşamamış sonucunda
Bolşevikler başarıya ulaşmıştır.Böylece Kars
,Ardahan ve Batum Türklerin tekrar eline
geçmiştir.
Çanakkale Savaşı’nın sonuçları
Türk milletine en büyük kuvvetler
karşısında bile savaş kazanma azmi
aşılamıştır.Burda elde edilen başarı manevi
olarak Milli Mücadele’nin kaynaklarından
biri olmuştur.
 Mustafa Kemal’in Çanakkale’de gösterdiği
başarı onun Türk Milli Mücadelesi’nin
başkomutanı ve lideri olacağını ortaya
koymuştur

Çalışmamın aşamaları
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Download