t. garanti bankası a.ş. kktc müdürlüğü denizbank a.ş. b

advertisement
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 12-13-14 Ocak 2015 tarihlerinde vade başı 16 Ocak 2015 olmak
üzere 119 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal (100.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam
300.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi
meydana getiren belgelerden Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 08 Ocak 2015 tarihinde Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr), www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet
sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 200.000.000 TL nominal değerli 119 gün vadeli bono için 136.882.419 TL nominal
talep toplanmıştır. Toplam ihraç tutarı 136.882.419 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
119
8,2148
8,4444
0,97392
119 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %38’i
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %62’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
84.360.107
1.984
84.360.107
1.984
52.522.312
11
52.522.312
11
136.882.419
1.995
136.882.419
1.995
Halka arz edilen 119 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan
yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal
Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. KKTC MÜDÜRLÜĞÜ
15.401.675
14.999.999,32
11,25
DENİZBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FON
10.000.000
9.739.200
7,31
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE
FONU’NA BAĞLI LİKİT ALT FONU(12.ALT FON)
10.000.000
9.739.200
7,31
TOPLAM
35.401.675
34.478.399,32
Download