Slayt 1 - video.eba.gov.tr

advertisement
İngiliz Muhipleri (Sevenler) Cemiyeti
 Teali İslam Cemiyeti
 Kürt Teali Cemiyeti
 Sulh ve Selametiosmaniye Fırkası
 Wilson İlkeleri Cemiyeti

Osmanlı Devleti’nin İngiltere’nin koruyuculuğunun altına
girmesini savunan cemiyet 1919’da kuruldu.Cemiyet başta
Damat Ferit Paşa olmak üzere bazı hükümet üyeleri ve
aydınlar ile İngiltere tarafından destekleniyordu.Bir yandan
Milli Mücadele’yi yıpratma amaçlı propagandalar yapılırken
diğer yandan İngilizlerin sömürgesi olan Müslüman devletleri
kalkındırdığı haberi yayılıyordu.Ancak cemiyet üyelerinin Milli
Mücadele’ye karşı olmaları ve Osmanlı Hükümeti ile
İngiltere’ye gösterdikleri yakınlık ülkenin çeşitli yerlerinde
halk tarafından protesto edilmiştir.
İstanbul ‘da bazı müderrislerin önderliğinde İngiltere
desteğiyle kuruldu.Milli Mücadele’ye karşı olan
cemiyet,hilafet ve saltanatın güçlendirilmesini
istiyordu.İngilizlerin de etkisiyle Anadolu’da çıkan Konya
ayaklanmalarında aktif rol oynadı.
1919’da İstanbul’da kuruldu.Wilson İlkeleri’nden yararlanarak
Diyarbakır,Elazığ,Erzurum,Van,Bitlis civarında ayrı bir devlet
kurmak amacındaydı. İngiltere tarafından desteklenmiş ve
Milli Mücadele’ye karşı çıkmışlardır.
Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifenin emirlerine uymakla
mümkün olabileceğini savunan bir fırkaydı.
4 Aralık 1918’de İstanbul’da kurulan cemiyet Osmanlı
Devleti’nin devamının Amerikan mandası ile olabileceğini
savundu.Sivas Kongresi’nde bazı delegeler tarafından
mandater yönetim dile getirildiyse de kongreden çıkan tam
bağımsızlık kararı sonucunda etkinliğini kaybetmiştir.
Download