Mustafa Kemal Atatürk`ün Hayatı

advertisement
Sosyal Bilgiler 8.Sınıf 1.Ünite :
Bir Kahraman
doğuyor(Atatürk’ün Hayatı)
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’ÜN
HAYATI

M.Kemal 1881 yılında Osmanlı’ya bağlı bir vilayet
olan Selanik’te doğdu.Babası Ali Rıza Efendi annesi
ise Zübeyde Hanımdır.Bir de kız kardeşi Makbule
hanım vardır.
 Annesi
Zübeyde Hanım’ın isteğiyle ilk öğrenimini
şemsi efendi mektebinde tamamladı.Öğrenimini
selanik askeri rüştüyesi (ortaokul) ve Manastır
Askeri lisesinde sürdürdü.1899 ‘da girdiği İstanbul
Harbiye Mektebi’ni 1902 yılında piyada teğmen
rütbesiyle Harp Akademisi’ni de 1905’te kurmay
yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.
Manastır’da Atatürk’ün okuduğu askeri
okul
 Atatürk’ün
Askeri hayatı
M.Kemal ilk olarak1905 yılında Şam’a 5. orduda
görevlendirildi.ayrıca 31 Mart ayaklanmasını bastırmada görev
almıştır.1911 yılında İtalya’nın Trablusgarb’a asker çıkarmasının
ardından Tobruk’a gönderildi.Derne ve Tobruk’ta Türk
kuvvetlerini başarı ile yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912
yıllarında Balkan savaşına katıldı.Sofya’da ateşe olarak
bulundu.Tümen komutanı olarak Çanakkale savaşına
katıldı.Gelibolu’da düşman saldırılarını başarı ile durdurdu.Bu
başarısının ardından Anafartalar Kahramanı olarak ün
kazanmıştır.
Anafartalar Kahramanı Albay M.Kemal’in askerleriyle birlikte Anafartalar’da ki bir

Birinci Dünya savaşının sona ermesiyle imzalanan
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a
geldi.Boğazda düşman donanmalarını gören Atatürk o
muhteşem sözünü kararlılıkla söylemişti ‘Geldikleri gibi
giderler’..Bunun üzerine ülkeyi düşman işgalinden
kurtarmak amacını gizli tutarak Ordu Müfettişliği görevi
ile İstanbul’dan ayrıldı.
Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı ve Kongreler
Karadeniz yoluyla 19 mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk
22 Haziran 1919’da Amasya genelgesini yayımladı .Türk
milletine vatanın bütünlüğünün ve milletin bağimsizlığının
tehlikede olduğunu azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması
için Sivas’ta bir kongre toplanacağını bildirdi.Ayrıca Osmanlı
hükümetinin verdiği görevden ve askerlikten istifa ederek 23
temmuz 1919 da Erzurum’da 4 eylül 1919 da Sivas’ta toplanan
kongrelerin başkanlığını yaptı.Bu kongrelerde geçici bir
hükümet kurulacağı ve bir milli meclisin toplanacağı ayrıca
manda ve himayenin asla kabul edilmeyeceği kararları alındı.
Sivas Kongresi’nden bir
Kurtuluş Savaşı
İtilaf Devletleri’nin yardımıyla
İzmir’i işgal eden Yunan
kuvvetlerinin ilerlemesi 1921’de
birinci ve ikinci İnönü
Savaşlarıyla durduruldu.23
Ağustos 1921 de yeneiden saldıran
Yunan ordusu bozguna
uğratılarak Başkomutan M.Kemal
Paşa’nın yönettiği Türk ordusu
Sakarya Meydan Muharebesi
zaferle sonuçlandı.Bu zafer
nedeniyle Atatürk’e Maraşal
rütbesi ve Gazi unvanı
verildi.Türk ordusu Atatürk’ün
yönettiği Başkomutan Meydan
Savaşı’nda Yunan ordusunu
büyük bir yenilgiye uğrattı ve
Yunan ordusunu denize
döktü.Sonucunda ise Mudanya
ateşkes antlaşması imzalandı ve
itilaf devletleri işgal ettikleri Türk
Kurtuluş Savaşı’ndan bir
Kurtuluş Savaşı Sonrası ve Cumhuriyet’in
ilanı
Kurtuluş savaşının ardından TBMM tarafından 29 ekim
1923 günü Cumhuriyet ilan edilirken Atatürk’te
Cumhurbaşkanı seçildi.Ölene kadar 4.kez cumhurbaşkanı
seçilen Atatürk bu görevi en uzun yürüten cumhurbaşkanı
olmuştur.
Atatürk’ün TBMM’de ki bir
Kısaca Atatürk
Türk milletinin Kurtuluş savaşını başarı ile yöneten bir
komutan değil aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimler ile de
dahi bir devlet adamı idi. 57 yıl süren yaşamının büyük bir
kısmınıda milletinin ve vatanının bağımsızlığı ve mutluluğu
için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu cesur ve unutulmaz
önderi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 de aramızdan
ayrıldı.
Adı Soyadı:MAHMUT ÜNAL
Okul No :20120906060
Bölüm
:Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
KAYNAKÇA:

http://www.turkcebilgi.com/ataturk/kisacaataturk.asp
http://www.eokul-meb.com/ataturkun-hayatiozet-kisaca-49748/
 http://fbmlkodarsiv.tr.gg/Hareketli-AtaturkGifleri.htm

Download