dosyayı indir

advertisement
SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KAĞIDI
A- Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına “ D ” yanlış oların başına “ Y ” yazınız.
1-………Çocuklar konuşmayı , sevgi ve saygıyı ilk olarak aile ortamında öğrenirler.
2-………Halı dokumacılığı milli kültürümüzü yansıtan ögelerdendir.
3- …….Basketbol , voleybol ve hentbol
ata sporlarımız arasında yer alır
4-………TBMM 29 Ekim 1923’te açıldı.
5-………Atatürk ’ten sonra TBMM İsmet İnönü ’yü 2.Cumhurbaşkanımız olarak seçmiştir .
6-……….Dayımızın çocuğu bizim akrabamız değildir.
8-……… Mustafa Kemal, Trablusgarp’ ta İtalyanlara karşı savaşmıştır
9-……… Avusturya - Macaristan İttifak devletleri arasında yer almıştır.
10-…….Sakarya Savaşı 22 gün sürmüştür.
11-………Yunanlılara karşı yapılan ilk savaş I. İnönü Savaşı’dır.
12-…….Müzeler,tarihi binalar,arkeolojik alanlar geçmişimizle ilgili kanıtları bulabileceğimiz yerlerdir
13-…….Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş ve çevresini İtalyanlar işgal etmiştir.
14-……. Milli mücadeleyi başlatmak için yapılan ilk kongre Sivas Kongresi’dir.
15-………Kazım Karabekir Paşa doğuda Ermenilere karşı büyük başarı kazanmıştır .
B- Aşağıdaki kelimeleri boşluklara uygun şekilde doldurunuz.
çinicilik – mantı - Türk - horon - Akdeniz’dir – ittifak - Mehmetçik – ebru
kebap - cirit – Mondros - zeybek – kıyafetler - itilaf – dondurma
1-…………………milleti topraklarını korumak için mücadele vermiştir.
2-Atatürk ” Ordular ilk Hedefiniz…………….…………..İleri ” emri sonrasında düşmanlar yurttan atılmıştır
3- Türk askerlerine “…………………………………… “ denilmektedir.
4- At üzerinde uzun bir sopa ile oynanan oyuna………………………denir
5- Bindallı, şalvar ve yemeni gibi…………………….kültürümüzün önemli bir değeridir.
6- İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya………………..………….. devletleridir.
7- Osmanlı Devleti ………………………………..devletleri içinde yer almıştır.
8- Ege bölgesinde oynanan halk oyunu…………………,Karadeniz bölgesinde oynanan halk oyunu…………….dur
9- Kağıt süslemeciliğinde yağlı boya damlatılarak yapılan süsleme sanatı..………………… yüzü sırlı ve
genellikle çiçek resimleriyle bezeli, levha,fayans üzerine yapılan süsleme sanatı …….………………..….tir.
10- Yörelemize ait yiyeceklerden ,Kayseri……………………… , Adana………………………., Kahramanmaraş
……………… sı ile ünlüdür.
11- Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sonunda ………………………….. Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır
C- Aşağıda
kronolojik olarak verilen tarihlerle olayları eşleştiriniz
1-30 Ekim 1918
2-19 Mayıs 1919
3- 22 Haziran 1919
1922
5- (4-11) Eylül 1919
9- 12 Ekim 1922
4-23 Temmuz 1919
11119919191919
6- 27 Aralık 1919
7- 23 Nisan 1920
10-30 Ağustos 1922
Lozan Barış Antlaşması
8- 9 Eylül 1922
11-24 Temmuz 1923
12- 29 Ekim 1923
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Mondros Ateşkes Antlaşması
Başkomutanlık Meydan Savaşı
İzmir’in kurtuluşu
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
Sivas Kongresi
Amasya Tamimi
Cumhuriyet’in İlanı
TBMM‘ nin Açılışı
Erzurum Kongresi
ANAHTAR İFADELER
Çanakkale
1912
Selanik’te
İtalyanlara
Trablusgarp
babasının
Kurmay Yüzbaşı
Şemsi Efendi
Mareşal
Selanik Askeri Rüştiyesi’ne
Şam’a
Mahalle mektebine
Kurtuluş Savaşı
Gazi
D- Atatürk’ün hayatı ile ilgili olarak verilen metinde boşlukları yukarıda verilenlere uygun
şekilde doldurup, numaralandırınız.
Mustafa Kemal 1881 yılında..1………………...doğdu ve çocukluk yıllarında buranın çevresinde geçti.
Okul hayatına ..2…………………………..…….…başladıktan sonra .3…………..………….. isteği ile yeni yöntemlerle eğitim yapan ..4………………………………………………İlkokuluna
gitti.Mustafa, askerliğe ilgi duyduğunda
şşşşş
1893’de sınavına girerek kazandığı…5……………..………………………..yazıldı ve burayı bitirdikten sonra
Manastır Askeri Lisesi’ni bitirdi. Mustafa Kemal
İstanbul Harp Okulunu bitirip ..6…..………………
………………… olarak orduya katıldı. İlk görev yeri olan .7 …………………. gitti. Mustafa Kemal
askerlikteki ilk başarısını …8……………………………….. Savaşı’nda gösterdi. Bu savaşta Mustafa Kemal
asKeR ve yerli halktan oluşan güçler ile Derne ve Tomruk’ta ..9………………………………….karşı büyük bir
başarı kazandı. Daha sonra…10……………………yılında Balkan Savaşları’nın başlamasıyla İstanbul’ a
çağrıldı. Mustafa Kemal ..11………………………………Savaşı’nın kazanılmasında rol oynadı. Yurdumuzu düşman
işgalinden kurtarmak amacıyla…12…………………………………..………’da halka önder oldu. Sakarya Savaşı’ndan
sonra TBMM ona .13……………………….rütbesi ve…14……..……………… ünvanı verdi.
Download