Ġçindekiler

advertisement
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
Ġçindekiler
TÜRKİYE GÜNDEMİ ......................................................................................................................... 1
Mustafa Özel: 'Davutoğlu tam bir halk insanı' .................................................................................... 1
Davutoğlu'nun meşhur Kıble Kayası ................................................................................................... 5
Eroğlu: „Geniş çaplı tahkikat yapılıyor‟ .............................................................................................. 5
Öcalan 'görüntülü' seslenecek .............................................................................................................. 5
Paralel yapı iddialarını soruşturan savcı ve hakime inceleme ............................................................. 5
Muharrem İnce: „CHP'de korku düzeni var‟ ....................................................................................... 6
AVRUPA GÜNDEMİ .......................................................................................................................... 6
"Alman hükümeti güven ortamını tesis etmeli" .................................................................................. 6
Norveç başbakanından Hadis'li IŞİD protestosu ................................................................................. 6
Ukrayna, AB'den ortak tedbir istedi .................................................................................................... 7
AFRİKA GÜNDEMİ ............................................................................................................................ 7
Rabia katliamının tanığı eş-Şami: Vatan hainliğiyle suçlandım ......................................................... 7
300 Nijerya askeri daha Kamerun'a sığındı ......................................................................................... 7
AMERİKA – İNGİLTERE GÜNDEMİ................................................................................................. 8
ABD, Kürt petrolünün önündeki engeli kaldırdı ................................................................................. 8
ABD'liler polisten memnun değil ........................................................................................................ 8
ABD: IŞİD'i vurmak için Suriye'nin onayını almayız ......................................................................... 8
ASYA- PASİFİK GÜNDEMİ ............................................................................................................... 8
Ukrayna'da 10 Rus askeri yakalandı ................................................................................................... 8
Türkmenistan-İran demiryolunun ilk etabı tamam .............................................................................. 9
Kırgız-Tacik sınır hattında yine çatışma ............................................................................................. 9
ORTADOĞU GÜNDEMİ .................................................................................................................... 9
Karadavi: IŞİD hilafeti itibarsızlaştırıyor ............................................................................................ 9
KARADAVİ: „Erdoğan ve ekibi dengeli bir metot izliyor‟ ................................................................ 9
Gazze'de ölenlerin sayısı 2 bin 139'a yükseldi .................................................................................. 10
AFAD Irak'ta 4 bin çadır kuracak ..................................................................................................... 10
İsrail Gazze'de 16 gazeteciyi öldürdü ................................................................................................ 10
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Mustafa Özel: 'Davutoğlu tam bir halk insanı'
Trt Türk
1
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
36 yıllık arkadaĢı Bilim ve Sanat Vakfı BaĢkanı Mustafa Özel, Davutoğlu'nu anlattı:
"Tam bir halk insanı. Filozoflar gibi düĢünen ama halk gibi yaĢayan ve konuĢan
biridir"
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında tanıştığı Mustafa Özel ile kuruluşunda
bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı (BİSEV), Dışişleri Bakanı ve AK Parti Genel Başkan adayı
Ahmet Davutoğlu'nun hayatında önemli yer tutuyor.
Davutoğlu'nun 1986'da kuruluşunda yer aldığı İstanbul'un Fatih ilçesindeki Bilim ve Sanat
Vakfı, her yıl bilim, kültür ve sanat alanında çok sayıda toplantı, sempozyum, sergi, panel ve
seminere ev sahipliği yapıyor. Kütüphanesinde Davutoğlu'nun bağışladığı 2 bin 351 kitabın
yer aldığı vakıf, verdiği burslarla da çok sayıda öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlıyor.
BİSEV Başkanı Mustafa Özel, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki evinde yaptığı açıklamada,
36 yıldır tanıdığı Davutoğlu'nu anlattı.
Ahmet Davutoğlu ile 1978'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında tanıştığını
belirten Özel, Davutoğlu'nun 36 yılını, "Arayan adam", "Kurgulayan adam" ve "Uygulayan
adam" olmak üzere üç bölüm şeklinde nitelendirdi.
Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olmasıyla yeni bir safhanın başlayacağını, bu aşamanın da
Türkiye'nin dünyada önemli rol oynayan ülke haline getirilmesi olacağını ifade eden
Özel, şöyle konuştu: "Arayan adam, hem üniversite öğrencisi hem doktora öğrencisi hem de
doktora sonrası ilk öğreticilik yılları dönemi. Ahmet Davutoğlu şunu arıyordu; İslam dünyası
en az 100 yıldır bir düşüş içerisinde. Bu düşüşün ana kaynağı ekonomik yahut askeri değil.
Asıl mesele bilgi meselesidir. Bir bilgi teorisi geliştirememe sıkıntısı içerisindeyiz.
Dolayısıyla böyle bir bilgi kuramı geliştirme, bilgiyi kuramın odak noktası haline getirme
arayışı içindeydi. Doktora tezinde bile bunun yansımasını görüyoruz. Doktorasında bilgi,
siyaset ve ahlak arasındaki ilişkileri araştırıyordu."
İkinci dönemin ise 1990-2002 yıllarını kapsadığını vurgulayan Özel, "Bu dönem de daha çok
kurgulayan adam. O, ilk dönemde, önemli tarihçi ve düşünürlerden öğrendiklerini
sentezlemeye çalışıyordu. Ama ikinci dönem yani kurgulayan adam döneminde kendine özgü
orijinal kurguları ortaya çıkmaya başladı. Bunların meyvesini 2000'li yıllarda toplamaya
başlayacaktı. 4 kitaplık bir dizi kitap tasarlamıştı" diye konuştu.
2000'de yayınladığı kitap baskı üstüne baskı yaptı
Tasarladığı kitapların ana kavramının "derinlik" olduğuna dikkati çeken Özel, şunları
kaydetti:
"Yani, bilgide derinleşme, sonra da bu derinleşmeyi siyasi, kültürel, iktisadi ve diğer alanlara
yayma arayışı. Kitapların da kapaklarını aşağı yukarı kafasında tasarlamıştı. 'Tarihi Derinlik',
'Kültürel Derinlik', 'Siyasi Derinlik' ve 'Stratejik Derinlik'. Hiç unutmuyorum, bir
tartışmamızda, sondan başlanmasının daha iyi olacağını söylemiştim. Gerekçem de şuydu; Bir
kriz döneminden geçiyoruz. Tarihi derinlikle başlaması, toplumla ilişki kurması açısından zor
olacak. Çünkü, en ağır teorik bakışı içerecek kitap olacaktı. Küçük bir elit okuyup
2
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
anlayacaktı. Ama özellikle eylem adamları, siyaset adamları, devlet adamları bu bilgilere daha
geç ulaşacaktı. Teorik bilginin eylem adamlarına ulaşması bazen yarım yüzyıl, bazen yüzyıl
alıyor. Dolayısıyla da bir anlamda tersinden başlamasını önerdim. Tartıştık kendi aramızda.
Sonunda stratejik derinlikle başlamaya karar verdi, 2000'li yılların başında bu kitap
yayınlandı. Yayınlandıktan sonra kamuoyunda çok fazla tartışılmasa bile baskı üstüne baskı
yapmaya başladı. Anladık ki sivil-askeri bürokrasinin bütün kanatlarından, dışişleri,
genelkurmay çevreleri, muhtelif entelektüel çevreler, hepsi kitabı yutar gibi okumaya
başlamış. Bu, bize şunu gösteriyor. Vakti gelmiş doğru bir bilgi kadar güçlü bir eylem yoktur.
Genellikle bilgi ile eylem arasında bir karşıtlık tahayyül ederiz. Ama zamanı gelmiş doğru
bilgi kadar güçlü bir eylem olamaz. Stratejik derinlik bunu kanıtladı. Bir anlamda devletin
dünya ile ilişkisini değiştiren bir metin haline geldi. Takdirle karşılamak lazım."
Özel, kitabın yayınlanmasından sonra iktidara halkın oylarıyla gelen Recep Tayyip Erdoğan
ve Abdullah Gül'ün bu düşünce yoğunluğunu zamanında fark ettiğini ve Ahmet
Davutoğlu'nu eyleme doğru çağırdıklarını belirtti.
Bu fikri çalışmanın içerisinde olan insanlar olarak başlangıçta buna mesafeli yaklaştıklarının
altını çizen Özel, "Başlangıcından itibaren ilim odaklı çalışıp, pratik hayatla eylemle sınırlı bir
ilişkimiz olsun arzu etmiştik. Fakat Ankara'nın havası ve şartları farklı. Ahmet bey,
başlangıçta danışmanlık yapmak üzere Ankara'ya gitti. Bu serüven bir kaç yıl sonra
dışişlerinde önemli bir fikir oluşturucu insan olmak ve sonrada dışişleri bakanı olmakla
sonuçlandı. Bugün de başbakanlık yolu açılmış görünüyor. Bu, şunu gösteriyor; Doğru bir
fikir sadece kendi ülkenizde değil, dünyada da önemli bir dönüşümü sağlayacak potansiyele
sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.
Deprem olduğunda bile derse devam etti
Bilim ve Sanat Vakfı Başkanı Özel, Dışişleri Bakanı ve AK Parti Genel Başkan
adayı Davutoğlu'nun, yoğun yaşayan biri olduğunu dile getirerek şu anekdotu aktardı:
"O kadar yoğun yaşar ki kendini yaptığı işe, çalışmalarına, arkadaşlarıyla ilişkilerine o kadar
konsantre eder ki adeta zaman aradan çekilir. Şöyle bir örnek vereyim; 1999 yılındaki o
büyük depremden bir süre sonra, biliyorsunuz Düzce'de bir deprem oldu. İstanbul'da da
yakından hissedildi. O deprem sırasında, bir üniversitenin 12 katlı binasındaydık. Bina zangır
zangır sallanmaya başladı. Binanın içindeki bütün hocalar, öğrenciler, çalışanlar, herkes
kendini dışarı attı. Sonradan anladık ki 5. katta bir hoca ve 30-40 öğrencisi derslere devam
ediyor. Ahmet Davutoğlu'nun öğrencileri depremi hissetmemişler bile. Bu kadar yaptığı işe
konsantre olan bir insan."
Özel, 12 yıllık "Ankara performansının" Davutoğlu'nun yaptığı işe ne kadar konsantre
olduğunu açık şekilde gösterdiğini de ifade etti.
Davutoğlu'nun fedakar bir insan olduğunu anlatan Özel, "Tam bir halk insanıdır. Filozoflar
gibi düşünen ama halk gibi yaşayan ve konuşan bir insandır" dedi.
Bilim ve Sanat Vakfı
3
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
Bilim ve Sanat Vakfı'nı 1986 yılında Davutoğlu'yla beraber kurduklarını aktaran Özel, vakıf
kurma fikrinin ise 1970'lerin sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nin yurt odalarında başladığını
söyledi.
O sıralarda dindar sosyal demokrat bir öğrenci olduğunu ve Karl Marx'ın fikirlerini
önemsediğini anlatan Özel, şöyle devam etti:
"Müslümanların sosyalist fikirlerden uzak durmasını yadırgıyordum. Böyle bir ortamda
Ahmet bey ve diğer arkadaşlarıyla tanıştım. Tabi birbirimizi çok sevdik. O yıllarda bizim için
rehber insan Cemil Meriç'di. Beraberce Cemil Meriç'e gidip gelmeye başlamıştık. Onun
kitaplarını okur ve tartışırdık. Bu tartışma ortamından vakıf çıktı. Vakıf çalışmalarının
esası siyaset, ticaret, iş hayatından uzak bir şekilde, onları besleyici fakat doğrudan siyaset ve
ticaretle uğraşmayan, o alanlarda faaliyet yapmayı amaçlamayan, bilgide derinleşmeyi
amaçlayan bir platform haline gelmek. Hamdolsun 30-35 senelik çalışmalar önemli ölçüde
semeresini verdi. Şu anda her yıl vakfa 4-5 bin kadar öğrenci geliyor. 200'ün üzerinde
seminerler yapılıyor. İnşallah bunların semeresini de ileriki yıllarda daha da göreceğiz.
Nöbetleşe başkanlığını yapa geldik vakfın. Ama artık daha genç arkadaşlara da bu görevi
devretmenin zamanı geldi. Ahmet bey Türkiye'de olduğu zaman doğal başkanımız O idi. O
olmadığı zaman nöbeti ben alıyordum."
Dünya için yeni bir model
"Ahmet Davutoğlu'ndan klasik bir parti başkanlığı ve başbakanlık beklememek lazım"
diyen Özel, şunları kaydetti:
"Türkiye 1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geldi. Bunun doğal bir şekilde çevresine
yayılması lazım. Komşularla sıfır sorun, aslında bir anlamda siyasi sınırları ekonomik ve
kültürel açıdan anlamsızlaştırmaya dönüktü. Türkiye'ye özgü bir durum da değildir bu.
Avrupa da bunu yaşadı. Avrupa'nın 30-35 kadar devlet ya da devletçiği, 60-70 yıldır sınırları
aralarından kaldırmaya çalışıyor. Ahmet beyin ya da AK Parti'nin son 12 yılda yapmaya
çalıştığı şey, aslında yeni bir şey de değil. Ulusluğun ötesine geçmek, ulusluğu reddetmekten
ziyade ulusluğu aşmak. Uluslaşmanın avantajlarını muhafaza ederek, dezavantajlarını bertaraf
etmek. Sıkıntılarını aşmak. Bu aşma sürecini dünya için bir model haline getirmek. Çünkü
aynı sıkıntı Latin Amerika, Afrika ve Asya'nın bir çok yerinde yaşanıyor. Dolayısıyla Türkiye
öyle bir şey yapmalı ki yeni bir dünya düzeninin kurulmasında model haline gelmeli. Herkes
Türkiye'nin yöneticilerini, cumhurbaşkanını, başbakanını, muhtelif bakanlarını, muhtelif
üniversitelerini kendileri için birer rol modeli olarak görmeleri. Bunun mümkün olduğunu
düşünüyorum. Zaten Davutoğlu'nun zihnindeki merkez ülke Türkiye kavramı da buna işaret
ediyor."
Kader karĢısına Erdoğan'ı çıkardı
Mustafa Özel, İslam dünyasının şu an dağınık bir halde olduğunu Ortadoğu coğrafyasında
yaklaşık 25 devletten söz edilmesine karşın, aslında 2 ülkenin varlık gösterdiğini söyledi.
Bunların da İran ve Türkiye olduğunu aktaran Özel, şöyle konuştu:
4
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
"Türkiye bir devlet potansiyeli olan dolayısıyla bir nehir gibi aktığı zaman bir çok küçük
devletçiğin, bir çok küçük ırmağın, derenin kendisine katılacağı büyük bir akarsu gibidir. Bu
akarsu akmaya başlamıştır. Türkiye'nin şu andaki yöneticileri bunun şu anda akmakta
olduğunun işaretlerini veriyor. İçeride buna muhalefet edenler var. Dışarıda bunu kıskananlar
var. Ama Allah'ın izniyle bu su akacaktır ve akarsuyu Allah besler. Davutoğlu, bu doğru
fikrin ifade edilmesinde, ortaya konmasında, formüle edilmesinde merkezi bir rol oynamış bir
insan. Tarihte çok az sayıda insana nasip olmuş bir kaderle bu doğru fikri uygulama
sorumluluğu da millet tarafından kendisine veriliyor. Bu imkanı Eflatun, Konfüçyüs, Max
Weber bulamamıştı. Büyük düşünürlerin, filozofların hayatlarını incelerseniz, hep böyle
sıkıntı içerisinde yaşıyorlar. Devlet büyüklerine bakıp 'Ah şunu niçin yapmıyorsunuz', 'Şunu
niçin böyle yapmıyorsunuz' diye kahroluyorlar. Davutoğlu onlara benzeyen bir insandı. Kader
karşısına Tayyip Erdoğan gibi önemli basiret sahibi, feraset sahibi bir devlet adamını çıkardı.
Dolayısıyla el ele verdiler ve Konfüçyüs'ün, Eflatun'un, Weber'in kaderinden uzak kaldı.
Ortaya attığı fikirleri uygulama imkanı buldu. Bize düşen kendisine yardımcı olmak ve dua
etmektir."
Davutoğlu'nun meĢhur Kıble Kayası
TRT Türk
Dışişleri Bakanı ve AK Parti Genel Başkan adayı Davutoğlu'nun, "Zorluklar karşısında dik
durmayı Kıble Kayası'ndan öğrendim" dediği, Taşkent ilçesindeki Kıble Kayası, yöre halkı
için zorluklara karşı dik duruşu simgeliyor.
Eroğlu: ‘GeniĢ çaplı tahkikat yapılıyor’
TRT Türk
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Botan Çayı'ndaki ani su yükselmesine ilişkin, "Gerek bakanlık
müfettişleri gerekse de savcılık tarafından tahkikat başladı. Şu anda geniş çaplı bir tahkikat yapılıyor"
dedi.
Bir gazetecinin Botan Çayı'ndaki ani su yükselmesine ilişkin sorusu üzerine Bakan Eroğlu, Alkumru
Barajı'ndaki bir türbinin sabah saatlerinde, ikinci türbinin de akşam saatlerinde devreye girdiğini
söyledi. Eroğlu, ikinci türbin devreye girince suyun arttığını ve bu nedenle de daha önce bir karar
alınarak, vatandaşlar dere içindeyse herhangi bir sıkıntı olmasın diye 3 noktaya hem sesli hem de ışıklı
ikaz konulduğunu anlattı.
Öcalan 'görüntülü' seslenecek
Timetürk
Çözüm sürecinde Hükümetin yol haritasının açıklanacağı kritik Eylül ayı yaklaşırken, görüşmelerde
Öcalan'ın bir video kaydıyla mesaj göndermesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Öcalan'ın Şubat ayında
çıkan fotoğraflarından sonra 15 yıl sonra ilk kez video görüntüleri yayınlanacak.
Paralel yapı iddialarını soruĢturan savcı ve hakime inceleme
Timetürk
HSYK 3. Dairesi, 49 polisin gözaltına alındığı 22 Ağustos soruşturmasını yürüten savcı İrfan
Fidan hakkındaki iddiaların incelenmesine karar verdi. Fidan; sanıkların zamanında hakim
5
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
huzuruna çıkarılmaması, UYAP çalıştığı halde çalışmıyormuş gibi tutanak tutmakla
suçlanıyor.
Kurulun, hakkında inceleme izni verdiği bir diğer isim ise aynı soruşturmada zanlıların
hakimlik sorgularını yapan sulh ceza hakimi İslam Çiçek. Çiçek, sorguda yabancıları
bulundurmak ve zanlılara taraflı davranmakla suçlanıyor. Daire, Başbakan Erdoğan'a yönelik
tweet'leri sebebiyle tarafsızlığını yitirmekle suçlanan savcı Zekeriya Öz hakkındaki
değerlendirmeyi ise önümüzdeki hafta yapacak.
Muharrem Ġnce: ‘CHP'de korku düzeni var’
Dünya Bülteni
CHP Genel Başkan adayı İnce, Aydın'da gittiği il başkanlığında il başkanı tarafından
karşılanmayınca, partisinde korku düzeni olduğu eleştirilerinde bulunarak genel merkezi
"teşkilatları tehdit etmekle" suçladı.
CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Muharrem İnce CHP Aydın İl Başkanlığı'nı
ziyaretinde "Korku düzeniyle işler yürümez. Şuan anda partide yapılmak istenen bir korku
düzenidir. Muharrem
İnce geliyor, karşılamayın diyorlar insanlara" dedi.
CHP Aydın İl Başkanı Barkan Kalınomuz'un tansiyon rahatsızlığı dolayısıyla katılamadığı
ziyarette İnce'yi Başkan Vekili Ümit Aydı, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve
partililer karşıladı. İl Başkanının kendisini karşılamamasını eleştiren ve il başkanlarına baskı
kurulduğunu iddia eden Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır
bir şekilde eleştirdi.
AVRUPA GÜNDEMİ
"Alman hükümeti güven ortamını tesis etmeli"
TRT Türk
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Almanya'da
camilerin kundaklanmasına ilişkin, Alman hükümetinin güven ortamını tesis etmesi
gerektiğini söyledi.
Norveç baĢbakanından Hadis'li IġĠD protestosu
Dünya Bülteni
Norveç'te, IŞİD saldırıları ülkenin başbakanı Erna Solberg, İslami kuruluşlar, kilise
temsilcileri ve siyasi parti liderlerinin de katıldığı yürüyüş ve mitingle protesto edildi.
Oslo'nun Grönland semtinde akşam saatlerinde başlayan yürüyüşe, farklı dinlere mensup
yaklaşık 7 bin kişi katıldı. IŞİD aleyhine sloganlar atan protestocular, Norveç Parlamentosu
önüne kadar yürüdükten sonra burada konuşmalar yapıldı.
6
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
Norveç Başbakanı Solberg de aşırılıklara karşı mücadele edileceğinin altını çizerek, kürsüden
Hadis-i Şerif okudu. "Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde bunu eliyle değiştirsin, şayet
buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin, ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın
en zayıf noktasıdır"
Ukrayna, AB'den ortak tedbir istedi
Dünya Bülteni
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Herman
Van Rompuy ile telefonda görüşerek, ülkedeki gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi. Ukrayna
Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Poroşenko, AB Konseyi Başkanı
Rompuy'e, askeri araçları Ukrayna sınırını geçen Rusya'nın tekrar "insani yardım konvoyu"
göndermesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, "Avrupa'nın merkezinde süren savaşı
durdurmak için ortak tedbirler alma" çağrısında bulundu.
AFRİKA GÜNDEMİ
Rabia katliamının tanığı eĢ-ġami: Vatan hainliğiyle suçlandım
Anadolu Ajansı
Mısır'da Rabia meydanında tutuklanarak cezaevine konulan katliamın tanıklarından El Cezire
muhabiri eş-Şami, vatan hainliğiyle suçlanıp günlerce dövüldüğünü anlattı.
Şami, 14 Ağustos 2013 tarihinde güvenlik güçleri Rabia Meydanı'nı yüzlerce can kaybına yol
açarak dağıtmaya hazırlanırken, oradaki birçok kişi gibi o günün hayatını değiştireceğinin
farkında değildi. Olayları tarihe kaydetmeye çalışan meslektaşlarından hayatını kaybedenler
oldu. Abdullah gün sonunda sağ çıkabilmişti ancak gözaltına alındı. Hikayesi bundan sonra
başlayan Şami, habercinin haber olduğu, gözaltına alınması, parmaklıkların ardında
geçirdiği 309 gün, özgürlüğü için verdiği 149 günlük açlık grevi mücadelesi,
gördüğü baskı, işkence, hapishane günleri ve özgürlüğe kavuşması hakkında AA muhabirinin
sorularını Katar'ın başkenti Doha'da yanıtladı.
300 Nijerya askeri daha Kamerun'a sığındı
Dünya Bülteni
Nijerya'daki Boko Haram saldırılarından kaçan yaklaşık 300 asker ve 200 sivil Kamerun'a
sığındı. Adının açıklanmasını istemeyen Kamerunlu bir güvenlik yetkilisi, 300 kadar Nijeryalı
askerin sınırdaki Kolofata kentine, 200 sivilin ise Kossehone ve Mabass kasabalarına
sığındığını belirtti. Güvenlik yetkilisi, önceki gün yaklaşık 500 askerin sınırdaki Banki
bölgesinde Boko Haram grupları ile uzun süre çatıştığını, çatışmaların şiddetli olması ve
yeterli mühimmatın bulunmaması nedeniyle askerlerin Kamerun'a sığınmak zorunda kaldığını
belirtmişti. Bu askerlerin ülkelerine teslim edileceği bildirilmişti.
7
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
AMERİKA – İNGİLTERE GÜNDEMİ
ABD, Kürt petrolünün önündeki engeli kaldırdı
Dünya Bülteni
ABD'nin Teksas eyaleti mahkemesi, Kürt Yönetimi tarafından gönderilen petrolün ABD
topraklarında satılabileceği yönünde karar aldı. Mahkeme, bölgenin petrolünü taşıyan gemi
hakkında, “ABD yasalarına aykırı herhangi bir işlem yok” sonucuna vardı.
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden Teksas'ın Galveston Limanı'na
doğru hareket eden Kürt petrolünü taşıyan Kalvatra adlı gemiyi merkezi Bağdat hükümeti
Teksas mahkemesine şikayet etmişti.
ABD'liler polisten memnun değil
Radikal
ABD'de tartışma konusu olan siyahi Amerikalılara yönelik polis şiddetiyle ilgili yapılan
araştırmaya göre, halkın yarısı polisin işini iyi yapmadığını düşünüyor
Pew Araştırma Merkezi ve USA TODAY tarafından 20-24 Ağustos tarihinde cep telefonuyla
1501 yetişkinle yapılan araştırmaya göre, iki Amerikalıdan biri, polis yetkililerinin, "ülke
genelinde görevini kötüye kullanan polislerden hesap sorulması, tüm gruplara eşit muamele
gösterilmesi ve gücün doğru oranda kullanılması" konularında iyi iş yapmadığını düşünüyor.
10 kişinden 4'ü, polisin teçhizatını ve silahını uygun kullanmadığını belirtirken, beyazlar,
polise, ''önlem alma'' konusunda düşük not verdi.
ABD: IġĠD'i vurmak için Suriye'nin onayını almayız
Dünya Bülteni
ABD'den yapılan açıklamalarda Ladin'in öldürüldüğü operasyonda Pakistan'ın onayı
alınmadığı gibi Suriye'den de IŞİD'i vurmak için onay alınmayacağı ifade edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Suriye Dışişleri Bakanı Velid elMuallim'in, ABD'yi Suriye'de tek taraflı bir askeri eyleme girişmemesi yönünde tehdit içeren
uyarısına ilişkin, "Amerikalıların hayatları risk altında olduğunda, kendi çıkarlarımızı
savunmamız söz konusuysa Suriye rejiminin onayını aramayız" dedi.
ASYA- PASİFİK GÜNDEMİ
Ukrayna'da 10 Rus askeri yakalandı
Anadolu Ajansı
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya yanlısı ayrılıkçı harekete karşı operasyonların devam ettiği
ülkenin doğusunda sınırı geçerek Ukrayna topraklarına giren 10 Rus askerin yakalandığını duyurdu.
8
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde Rusya sınırına 20 kilometre
mesafede Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarma güçlerine bağlı olduğu tespit edilen 10 askerin
yakalandığı belirtti.
Açıklamada, yakalanan askerlerin soruşturması sırasında ortaya çıkan bilgilere göre,
Ukrayna'ya giren askeri birliğin toplam 350-400 kişiden oluştuğu, birlikte askerlerin yanı sıra 18 Nona
tipi füze, 30 taşıma aracı ve 60 askeri araç bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, konvoyun 24 Ağustos
tarihinde Ukrayna sınırını geçerek İlovaysk'ta yönlendirildiği ifade edildi.
Türkmenistan-Ġran demiryolunun ilk etabı tamam
Dünya Bülteni
Kazakistan-Türkmenistan-İran arasında inşa edilen Kuzey - Güney demiryolu ulaşım
koridorunun Türkmenistan‟daki kısmının inşaatının tamamlandığı bildirildi.
Turkmenistan.ru internet sitesinde yayınlanan haberde Türkmenistan Ulaştırma ve
Haberleşmeden sorumlu Başbakan yardımcısı Satlik Satlikov‟un stratejik öneme sahip olarak
nitelendirdiği „Kuzey - Güney demiryolu ulaşım koridoru‟nun Türkmenistan‟da yer alan
bölümünün inşaatının tamamlandığı hakkındaki rapor ülke lideri Gurbanguli
Berdimuhamedov‟a sunuldu.
Kırgız-Tacik sınır hattında yine çatıĢma
Dünya Bülteni
Kırgızistan ve Tacikistan sınırında yine çatışma yaşandı. Dün akşam saatlerine doğru sınır
hattında bir çatışmanın meydana geldiği bildirildi.
Olayla ilgili yapılan açıklamada, İki ülke sınırında bulunan Batken bölgesine bağlı Leylek
ilçesinin Say köyü mevkiinde Tacik sınır muhafızlarının, Kırgız sınırını 800 metre kadar
geçerek bölgeye sınır geçiş noktası işaretleri koymaya çalıştıkları, Kırıgz sınır muhafızlarının
da bu çalışmaya silahlı müdahale ettiği ardından da çatışmanın meydana geldiği duyuruldu.
ORTADOĞU GÜNDEMİ
Karadavi: IġĠD hilafeti itibarsızlaĢtırıyor
Anadolu Ajansı
AA muhabirine İslam ülkelerinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Karadavi, IŞİD örgütünün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin kendisini halife ilan etmesi
konusunda "İlan edilen hilafet gerekli şartları taşımıyor ve hiç bir anlam ifade etmiyor" dedi.
Karadavi değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bazı grupların aceleci ve aşırı görüşlerle
'İslam devleti', 'İslami emirlik' ya da 'Hilafet'in temsilcisi olduklarını iddia etmeleri bu
kavramları ayağa düşürmekte, gerçek Hilafet sistemini de itibarsızlaştırmaktadır."
KARADAVĠ: ‘Erdoğan ve ekibi dengeli bir metot izliyor’
Anadolu Ajansı
9
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
Türkiye'nin bölgedeki konumuna dair Karadavi, "Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve ekibi küresel vizyona sahip dengeli bir metot izliyor" diyerek bu
yöntemi de "Şekle değil öze önem verilen, aşırılıktan ve pasiflikten uzak, İslam'da
yenilenme ve olgunlaşmayı temsil eden metot" şeklinde yorumladı. Karadavi sözlerini
Erdoğan ve ekibine hitaben "Allah başarılarını daim etsin" diyerek tamamladı.
Gazze'de ölenlerin sayısı 2 bin 139'a yükseldi
Anadolu Ajansı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
İsrail‟in Gazze kentinin
doğusunda
yer
alan Eş-Şeaf Mahallesindeki
bombardımanında, Şadi Uleyve (26)
ve
Salih Muhammedeyn (23),
kuzeyindeki Cebaliya beldesine düzenlenen saldırıda ise Muhammed Zahir (49) ve
Samir Hamd (29) adlı kişilerin hayatını kaybettiğini söyledi.
Kudra, İsrail'in 7 Temmuz'dan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2
bin 139'a yükseldiğini kaydetti.
AFAD Irak'ta 4 bin çadır kuracak
Anadolu Ajans
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İyileştirme Daire Başkanı
Abdullah
Dilsiz
ve
beraberindeki
heyet, Irak'ın
Duhok
kentinde
kurulacak sığınmacı kampının çalışmalarını yerinde inceledi.
İş makineleriyle zemin çalışmalarının yapıldığı alanda görevlilerden bilgi alan Dilsiz, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, "Duhok'un Şarya beldesinde, 20 bin kişinin kalabileceği, 4
bin çadırdan oluşan büyük bir kamp hazırlıyoruz" dedi.
Ġsrail Gazze'de 16 gazeteciyi öldürdü
Anadolu Ajansı
Filistin Kalkınma ve Basın Özgürlüğü Merkezi (NEDA) Müdürü Musa erRimavi, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, "İsrail, saldırıların başladığı günden bu
yana Gazze'de 16 gazeteciyi öldürdü" dedi.
İsrail ordusunun basın mensuplarını "kasten" hedef aldığını ve uluslararası hukuku
çiğneyerek basın merkezlerini bombaladığını ifade eden Rimavi, "İsrail, basını susturarak
gerçekleri dünya kamuoyundan gizlemek istiyor" diye konuştu.
Rimavi ayrıca İsrail'in 2000 yılından bu yana Filistin topraklarında 3'ü yabancı 39 gazeteciyi
öldürdüğünü dile getirdi.
10
AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI
11
Download