Selanik Hüseyin Bey Camisi

advertisement
SELANİK GAZİ HÜSEYİN BEY CAMİSİ
(İKİ ŞEREFELİ CAMİ)
BAKİ SARISAKAL
SELANİK GAZİ HÜSEYİN BEY CAMİSİ (İKİ ŞEREFELİ CAMİ)
Başmelekler Kutsal Tapınağı Selanik şehrinin üst kısmında, Teotokopoulou
Caddesinde ve Akropoleos kavşağından biraz önce ki alanda bulunmaktadır. Yapılış tarihi
14.yüzyılın ikinci yarısında olduğu tahmin ediliyor. Yapının merkezinde ambulatuar olup
kuzey, batı ve güney tarafından çevirili tahtadan yapılmış bir merkezi salondan oluşmaktadır.
Ambulatuar, 14.yüzyılın şehir kilisenin karakteristik mimari özelliklerini taşımakta, çatı kısmı
Monorihtes ile kaplı, doğuda dörtgen daireye sapmaya varıyor, gerçek şekli batıya ve güneye
doğru açık olması gerekirdi.
Selanik Gazi Hüseyin Bey Camisi Planı
Tapınağın dış yüzeyleri Selanik’teki Bizans Tapınaklarının çoğunda olduğu gibi
plastik ile ardarda gelen kör kemerler, taştan yapılmış sütunlar ve tek veya çift raf şeritlerle
biçimlendirilmiş. Kayda değer olan kilisenin zemin katındaki sığınakta gizli geçitler
biçimlendirilmiştir. Sığınakların duvarlarında üç kenarlı yerler vardı ve bu yerleri mezar
olarak kullanıyorlardı, muhtemelen manastır rahipleri için.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, ilk başlarda tapınak defteri kebirdi ve bugüne kadar
dahi bilinmeyen küçük bir Bizans manastırı olduğu tahmin edilmektedir. Tapınağın boyalı
dekorasyonundan sadece iki duvar resmi, batı ve doğu alınlıklar ya da mahyalar kurtarılmıştır.
Ve bu alınlıklar ya da mahyaların 14.yüzyılın ikinci yarısına ait olduğu ve İsa’nın Yükseliş
Günü’ne ve Yahudiler’in Biçme Bayramı’na ya da Hıristiyanların Hamsin Yortusu’nu tasvir
etmektedir.
Selanik Gazi Hüseyin Bey Camisi (İki Şerefeli Cami)
Selanik’in 1430’da Türkler tarafından ele geçirilmesinden sonra Başmelekler Kutsal
Tapınağı Gazi Hüseyin Bey adıyla anılarak Camiye dönüştürüldü ve yanına minare yapıldı.
Minarenin iki balkondan oluşuyordu. Minarenin bu eşsiz mimari özelliğinden dolayı,
Selanik’in Osmanlı Hakimiyetinde olduğu dönemde “ İki Şerife Camisi” olarak anılıyordu.
Tapınağın böyle adlandırılmasının nedeni, popüler inanç ve geleneklerine göre minarenin iki
balkonu iki büyük meleği yani Cebrail ve Mikail’i simgeliyordu. Tapınağın uzun süre Cami
olarak kullanılması tapınakta pek çok değişikliğe neden oldu.
Selanik Gazi Hüseyin Bey Camisi (İki Şerefeli Cami)
İki Şerife (Gazi Hüseyin Bey) Camisi
Selanik Gazi Hüseyin Bey Camisi (İki Şerefeli Cami)
Selanik Gazi Hüseyin Bey Camisi (İki Şerefeli Cami)
Sonraki yıllarda ek ilaveler oldu:
tapınağın genişletilmesi amacıyla, daha sonra ki
yıllarda batı tarafında yeni bir dar ve kapalı dış
dehliz, güney tarafında da yeni bir yapı inşa
edildi.1
Türkler 1912 yılında Selanik’i tamamen
terk ettiklerinde Çifte Şerefeli Cami Kiliseye
çevrilmiştir.
Selanik Gazi Hüseyin Bey Camisi
(İki Şerefeli Cami)
1
Spiros Dim. Çafaras
Selanik Gazi Hüseyin Bey Camisi ((Saint Catherine Kilisesi))
Selanik Gazi Hüseyin Bey Camisi (Saint Catherine Kilisesi)
Saint Catherine Kilisesi İçi
Saint Catherine Kilisesi İçi
Download