“Uluslararası İslam ve Yorum” Sempozyumu

advertisement
Fakültemiz tarafından “Uluslararası İslam ve Yorum” Sempozyumu düzenlendi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde
düzenlenen seminere, Malatya Valisi Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Diyanet İşleri Eski
Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş, Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, Malatya Büyükşehir Belediye Genel
Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr.
Abdülkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr.
Fikret Karaman, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan sempozyumun açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı
Vekili Prof. Dr. Fikret Karaman, Kuran-ı Kerimin insanların yaratılış gayesini Allah’a iman etmek ve onun iradesine uygun
olarak hareket etmek şeklinde açıkladığını söyledi.
Karaman, Kuran-ı Kerim de ahlaka dair 150, ilme dair ise 750 ayetin olduğunu belirterek, “Kuran-ı Kerim bu ayetle üzerinden
insanları araştırmaya ve düşünmeye davet etmekte ve bütün tabiat varlıklarını, olaylarını incelemeyi vurgulamaktadır.
Hazreti Muhammed de ilim ve hikmeti, müminin yitiği olarak kabul etmiş ve nerede bulursa alınmasını tavsiye etmiştir”
şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da İslam dünyasının şu anda ölümlerin ve savaşların en çok olduğu ülkelerin olduğu bölgeler
olduğunu belirterek, "Hemen yanı başımızda Suriye ki biz de ülke olarak 3 milyondan fazla Suriyeli misafirimize ülkemizde ev
sahipliği yaparak onlara kucak açtık. Onun yanında Irak, sonra Afganistan, Yemen, Afrika'da bir çok ülke, Libya hepsi kan
gölüne dönmüş durumda" şeklinde konuştu. DEAŞ, El Kaide ve başka grupların dünyanın yöneticisi olan ülkelerin
yönlendirmesiyle İslam’ı kullanarak ülkelerinde ve dünyanın başka bölgelerinde Müslüman kanı döktüklerine dikkati çeken
Rektör Kızılay, şöyle konuştu: "İslam’ı bir kan dökme aracının gerekçesi olarak sunmakta. Farklı bir yorum ve Müslümanların
büyük bir kısmını tekfir ederek Müslüman Müslümanın kanını dökmekte. Diyanet İşleri Başkanımızın bir kaç yıl önce şöyle bir
ifadesi olmuştu, 'Her gün neredeyse bin civarında insan ölüyor bunun 990'ı Müslüman ve Müslümanlar birbirini öldürüyor'.
Burada çok ciddi bir problem var. Bu problemin çözümü yine siz çok kıymetli hocalarımızın sözlü ve yazılı eserlerinin İslam
dünyasında geniş kabul görmesiyle ancak çözüme ulaşacak. Onun için bu İslam ve Yorum Sempozyumu çok önem arz eden
bir sempozyum."
Malatya Valisi Mustafa Toprak da insanla birlikte ortaya çıkan, varlığını insanla birlikte idame ettiren ve istisnasız her
toplumun hayatında mevcut olan en önemli sosyal olgunun din olduğunu söyledi. Dinin doğru anlaşılması, doğru anlatılması
ve doğru yaşanılması gerektiğine değinen Vali Toprak, şunları kaydetti: "Fakat maalesef yetkin olsun olmasın, üzerinde
herkesin konuştuğu, herkesin yorum yaptığı ve hatta yaptığının mutlak doğru olduğunu savunduğu yegane alan da dindir.
Hâlbuki huzurlu bir toplumun tesis edilmesinde, insanlar arası münasebetlerde hak ve hukukun gözetilmesinde dinin diğer
etkenlerden daha fazla yaptırımı söz konusudur. Bu nedenle kişisel ve toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesinde doğru
tercih yapılabilmesi için dinin mutlak surette ana kaynakları olan Kur’an ve sünnetten öğrenilmesi, tereddüt edilen
hususlarda ise yetkin makam ve kişilerden bilgi edinilmesi şarttır."
"Kur'an ve Evrensel Mesajı" konulu konuşmasını yapan Diyanet İşleri Eski Başkanı Pof. Dr. Süleyman Ateş ise İslam’ın
esasının Allah olduğunu belirterek, "Hepimizin özü İslam’dır. Dinin özü İslam’dır. İslam ilahi dinlerin ortak adıdır. Allah belli
bir zümrenin değil bütün alemlerin rabbidir. Övgü ona mahsustur" dedi. Ateş, bütün peygamberlerin Allah'ın rahmet ve
bereketini insanlara anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.
Sempozyumun sonunda Rektör Prof. Dr. Kızılay, Ateş'e plaket takdim etti.
Download