Sanayi Üretim Endeksi ve İmalat Sanayi Değerlendirme Raporu

advertisement
2017-Mart
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sanayi Üretim Endeksi ve
İmalat Sanayi Değerlendirme
Raporu
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 artış göstererek 136,9’a yükselmiştir.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks sanayinin alt sektörleri itibariyle incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 artarken, elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 azalmıştır.
Takvim etkisinden arındırılmış endeks sanayinin alt sektörleri itibariyle incelendiğinde ise 2017 yılı Mart ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,7 artış göstermiştir.
Sanayi Üretim Endeksi ve Değişim Oranları, Mart 2016
Arındırılmamış
Endeks
136,9
Takvim Etkisinden
Arındırılmış Endeks
133,5
Yıllık Değişim
(%)
2,8
*Kaynak: TÜİK
Ana Sanayi Grupları
2016 Mart Ayına Göre Değişim–
Yıllık Değişim (%)
(Takvim Etkisinden Arındırılmış)
(%)
Mevsim ve Takvim
Etkisinden Arındırılmış
Endeks
131,0
Aylık Değişim
(%)
1,3
Ara Malı İmalatı
2,7
Dayanıklı Tüketim Malı İmalatı
6,4
Dayanıksız Tüketim Malı İmalatı
-0,5
Enerji
-0,3
Sermaye Malı İmalatı
0,7
2
Takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi sektörü endeksi, 2017 yılı Mart ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 135,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi sektörü endeksi ise 2017 yılı Mart
ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 132,3 seviyesinde gerçekleşmiştir
2016 yılı Mart ayına göre en yüksek artışlar:
(Takvim Etkisinden Arındırılmış)
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı (%17,9)
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve
yarı treyler (yarı römork) imalatı
(%15,9)
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol
ürünleri imalatı (%15,5)
sektörlerinde görülmüştür.
2017 yılı Şubat ayına göre ise en yüksek artışlar:
(Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış)
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı (%23,5)
Elektrikli teçhizat imalatı (%9,1)
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol
ürünleri imalatı (%5)
sektörlerinde görülmüştür.
"Sanayi üretimi mart ayında piyasa beklentilerini aşarak, güçlü büyümesini sürdürdü"
Dr.Faruk ÖZLÜ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
İLGİLİ GÖSTERGELER
Merkez Bankası tarafından açıklanan 2017 yılı Nisan kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan, bir önceki yılın aynı ayına
göre ise 1,4 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mart
ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Buna göre Mart ayında dış ticaret açığı %10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düşmüştür. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2016 Mart ayında %71,8 iken, 2017 Mart ayında %76,3'e yükselmiştir.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı
%3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,9’dur.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise %81’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mart ayında imalat sanayi ürünleri
ithalatı içindeki payı %13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,2’dir.
Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2016 Mart ayında %49,1 iken, 2017 Mart ayında %46,7 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının
aynı ayına göre %8,1 artarak 6 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılı Mart ayında fasıllar düzeyinde gerçekleşen en büyük ihracat kalemi, “Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları”
olurken, bu faslı sırasıyla “Ana metal sanayi”, “Giyim eşyası” ve “Tekstil ürünleri” izlemiştir.
3
Dünyadaki Gelişmeler
Genel Değerlendirme
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 2017
yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8
artmıştır.
2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,4,
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,2 artış göstermiştir.
Sanayi üretiminde öncü gösterge olarak değerlendirilen
Nisan ayı kapasite kullanım oranı ise bir önceki yılın aynı
ayına göre 1,4 puan artış göstererek 78,4 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat
Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sektörünün
koşullarında Şubat 2014’ten beri gözlenen en güçlü
iyileşmeye işaret etmiştir. Rapora göre üretim, son 3 yılın en
hızlı düzeyinde büyümüş, istihdamda ise son 2 yılın en güçlü
artışı kaydedilmiştir.
Yapılan açıklamaya göre Şubat’ta 49,7 olarak ölçülen PMI
endeksi Mart’ta belirgin bir artışla 52,3’e çıktı. Bu, anketin 12
yıllık geçmişinde gözlenen en yüksek aylık artışlardan biri
olarak kayda geçti ve imalat sektörünün koşullarında Şubat
2014’ten beri gözlenen en güçlü iyileşmeye işaret etti. PMI,
uzun dönem ortalaması olan 50,7 seviyesinin üzerinde
gerçekleşti. PMI endeksinin Mart ayındaki iyileşmesinde
üretim ve istihdamdaki hızlı yükselişin yanı sıra yeni
siparişlerdeki artış etkili oldu.
TUİK tarafından açıklanan sanayi üretim verileri, ekonomik
büyümenin Orta Vadeli Program öngörüleri ile uyumlu
hareket ettiğini göstermektedir. Bunda ihracat pazarlarındaki
iyileşmeye ilave olarak üretimin artırılmasına yönelik alınan
vergisel indirim, istihdam yüklerinin hafifletilmesi gibi
tedbirlerin yanı sıra KOBİ’lere sağlanan teşviklerin rolünün
büyük olduğu değerlendirilmektedir.
Nisan ayına ait öncü göstergeler, üretimin önümüzdeki
aylarda da artış trendini sürdüreceği sinyalini vermektedir.
Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) tarafından açıklanan öncü
verilere göre, yılın ilk çeyreğinde Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB)
ekonomileri mevsimsellikten arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe
göre %0,5 büyüdü. Ayrıca yılın ilk çeyreğinde, Avro Bölgesi’nde ve
AB’de mevsimsel etkilerden arındırılmış büyüme oranları yıllık bazda
sırasıyla %1,7 ve %2 olarak açıklandı.
Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından yapılan açıklamada,
sanayi üretiminin Nisan ayında %1 artış kaydettiği ve bu verinin
Şubat 2014’ten bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi. Nisan
ayında imalat üretiminin %1 arttığı belirtildi. Yapılan açıklamada,
Nisan ayında sanayi sektörü kapasite kullanım oranının 0,6 puan
artışla %76,7’ye yükseldiği belirtildi. Kapasite kullanım oranının
Nisan ayında ulaştığı seviyenin, 1972-2016 ortalamasının 3,2 puan
altında yer aldığı vurgulandı.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, Nisan ayında endişe verici
seviyelere çıktığı düşünülen finansal kaldıraç için alınan önlemler ile
birlikte vites küçülttü. Çin'in sanayi üretimi Nisan ayında geçen yılın
aynı ayına göre %6,5 yükseldi. Bloomberg anketine katılan
ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre bu verinin %7 artması
beklenmekteydi. Sanayi üretimi Mart ayında %7,6 artmıştı.
Perakende satışlar aynı dönemde, %10,8 artması beklenirken %10,7
artış kaydetti. Kırsal kesim hariç sabit sermaye yatırımları ise yılın ilk
dört ayında %8,9 arttı. Bu verinin %9,1 artması bekleniyordu. Çin'in
ilk çeyrekteki güçlü performansın ardından büyüme ivmesi, politika
yapıcıların gölge kredileri ve kaldıracı durdurmaya yönelik
kısıtlamalar getirmesi ile birlikte yumuşadı.
Avrupa Komisyonu yayınladığı 2017 Bahar Ekonomik Tahminler
Raporunda, Avrupa Bölgesinde ekonomik toparlanmanın beşinci
yılına girdiğini ve bunun önümüzdeki iki yılda da devam etmesini
öngördüğünü belirtti. Komisyon Avro Bölgesi’nde büyümenin 2017
ve 2018 yıllarında %1,7 ve %1,8 düzeyinde, Avrupa Birliği’nde her iki
yılda da %1,9 seviyesinde olmasını beklediğini belirtti. Küresel
büyümenin geçtiğimiz yılsonuna doğru yakaladığı ivmeyi bu sene de
devam ettirdiği ve gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ekonomide bu
durumun gözlendiğini vurgulandı. Çin ekonomisinin dirençli kalmaya
devam etmesinin ve emtia fiyatlarındaki artışın gelişmekte olan ülke
ekonomilerine desteğiyle, 2016 yılında %3,2 büyüyen küresel
ekonominin (AB dışı) 2017 ve 2018 yıllarında %3,7 ve %3,9
seviyesinde büyüyeceği öngörüldü.
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
4
Üretim Reformu Paketi
“Bakanlık olarak üretimin ve yatırımın önündeki engelleri kaldırmak ve sanayicilerin üzerindeki mali yükleri azaltmak amacıyla kapsayıcı paketi
meclise sevk ettik. Bu paketin yasalaşmasıyla birlikte üretimin hızının artmasına, sanayicinin üzerindeki yüklerin azaltılmasına katkıda
bulunacağız”
Kaynak: TÜİK, TCMB.
Download