tkhk`nın kanser kontrolündekġ rolü ve planları

advertisement
TKHK’NIN
KANSER
KONTROLÜNDEKĠ
ROLÜ VE PLANLARI
Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU
Kurum Başkanı
Dünyada
Kanserin Önemi
• 21. yüzyılın başlıca sağlık sorunu
• Geçmişte:
– Kaynakları bol, sanayileşmiş ülkelerde (+)
• Gelecekte:
– %70’den fazla bir oranla kaynakları az ya da orta gelir
düzeyine sahip ülkelerde (+)
• Başlıca nedenleri:
– Toplumun yaşlanması ve sanayileşme
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Dünyadaki
Kanser Verileri (WHO)
• İnsidans:
– 100-350/100.000
• Kanser yükü:
– Son 30 yılda 2 kat artış (+)
• Kanserden kaynaklanan ölümler:
– Tüm ölümlerin %13’ü
• Erken teşhis ve uygun tedavi ile 1/3’ü tedavi edilebilir.
• Görece önlenebilir.
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Türkiye’de
Kanserin Önemi
• 2. sırada ölüm nedeni (%20,7)
• Hasta, hasta yakınları ve toplum için;
– Psikolojik ve sosyal sorunlar
– İşgücü kaybı
• Nüfus artış hızımızda azalma ve nüfusumuzda
yaşlanma eğilimi (+)
– 45 yaş ve üzeri nüfus artmakta
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Türkiye’de Kansere Dair
Durum Değerlendirmesi
2012 Yılı
2023 Yılı
Projeksiyonu
75.627.000
84.247.000
45 yaş üstü nüfus ve oranı
20.567.000 - %27
28.106.000 - %33
İnsidans binde (1.000)
Yıllık yeni kanser vakası
sayısı x 1000
2.8
3.5 - 4
210.000
300.000-330.000
145.000
200.000 - 230.000
Nüfus
Yıllık RT alması öngörülen
vaka sayısı (%70 x yıllık
yeni vaka sayısı)
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Türkiye’de Kansere Dair
Durum Değerlendirmesi
• Erkeklerde en sık:
–
–
–
–
–
Akciğer
Prostat
Mesane
Kolorektal
Mide
• Kadınlarda en sık:
–
–
–
–
–
Meme
Kolorektal
Tiroid
Uterus
Akciğer
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Kanser TeĢhislerinin
ArtıĢ Sebepleri
• Ortalama yaşam süresi uzamakta
• Tanı ve tedavi olanakları gelişmekte
• Sağlık hizmetine erişim artmakta
• Toplumun bilinç düzeyi yükselmekte
• Enfeksiyon hastalıkları kontrole alınmakta
• Çevresel karsinojenlere maruziyet artmakta
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Kurumumuzun Kanserle
Mücadele Perspektifi
A
Kurum Vizyonu
B
İnsan Kaynağı
C Tıbbi Cihaz ve Donanım Kapasitesi
D
Tanı, Tedavi ve Bakım Hizmetleri
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
KURUM
VĠZYONU
Kurum Vizyonu
Yerinde
Sağlık Hizmeti
29
Sağlık
Bölgesi
Kaliteli
Kapsamlı
Sağlık Hizmeti
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Sağlık Hizmeti
Sağlık
Hizmet Üst Bölgeleri
Kısa Vadedeki Hedefimiz:
Kapsamlı onkoloji hizmetlerini sağlık üst bölgelerinde hizmete
geçirmek
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Sağlık
Hizmet Bölgeleri
Nihai Hedefimiz:
Kapsamlı onkoloji hizmetlerinin 29 sağlık hizmet bölgesinde
verilmesini sağlamak
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
ĠNSAN
KAYNAĞI
Uzman Hekim
2006
Tıbbi Onkoloji
20
Radyasyon Onkolojisi 158
Onkolojik Cerrahi
4
Nükleer Tıp
105
Hematoloji
21
Çocuk Onkolojisi
12
Çocuk Hematolojisi
13
Radyodiagnostik
919
Patoloji
516
2010 2014
47
98
195 254
3
6
170 278
39
60
17
39
20
30
1.057 1.581
681 791
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Yardımcı
Sağlık Personeli
Radyoterapi Teknikeri
Sağlık Fizikçisi
Röntgen Teknisyeni
Patolojik Anatomi Teknisyeni
2006 2010 2014
85
126
245
8
25
29
6.840 8.410 10.057
4
27
153
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
TIBBĠ CĠHAZ
VE
DONANIM
KAPASĠTESĠ
Tıbbi Cihaz Planlaması
Hastane Sayısı
2012 2013
Cihaz Sayısı
2014
2012
2013
2014 2015
LINAC
30
33
42
36
47
56
63
CYBERKNIFE
4
4
5
4
4
5
5
GAMMA KAMERA
66
83
90
90
109
126
141
PET CT
20
23
29
20
23
29
37
TOMOTERAPY
6
6
6
6
6
6
6
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Tıbbi Cihaz Planlaması
2014 ayılında 9 LINAC cihazı
alınarak
6
hastanemizde
radyoterapi merkezi kurulması
planlanıyor.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Adana Numune EAH
Haydarpaşa Numune EAH
Ümraniye EAH
Bakırköy Sadi Konuk EAH
Bağcılar EAH
Van EAH
3 Hastanemizin Radyoterapi
Merkezinde kapasite artışı
yapılması planlanmaktadır.
1) Antalya EAH
2) Gaziantep Dr. Ersin Arslan DH
3) Marmara Üniversitesi Pendik EAH
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Kemoterapi
Planlaması
2012 2014 2015
Koltuk sayısı
1.257 1.745 2.045
Biyogüvenlik kabini
72 101 121
Tam otomatik / Yarı otomatik (5) 10
28
53
Manuel
19
19
19
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Tıbbi Cihaz Planlaması
• 2014 Yılında Gamma Kamera Dağıtımı Planlanan
Hastaneler
İlk Kez Nükleer
Tıp Ünitesi
Kurulacak
Hastaneler
Kapasite
artışı
yapılacak
Hastaneler
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
TANI,
TEDAVĠ
VE
BAKIM
HĠZMETLERĠ
Tanı, Tedavi ve Bakım
Hizmetleri
• Tarama ve Tanı Merkezleri
• 3. Basamak Tedavi Merkezleri
– Onkoloji Hizmet Birimleri
– Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezleri
– Kapsamlı Onkoloji Tedavi Merkezleri
• Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif
Bakım Merkezleri
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Kanser Erken TeĢhis,
Tarama ve Eğitim Merkezleri
(KETEM)
• KETEM Sayısı (2013 yılı): 134 adet
– Her ilde en az 1 adet
– Hastanelere ait mekân kullanan 62 adet
• İlgili protokol gereğince;
– Hastanelerimiz KETEM’lerin tıbbi
destek hizmetlerini karşılamakta
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
ve
Onkoloji Hizmet
Birimleri (OHB)
•
Perifer bölgelerde oluşturulmuş birimlerdir.
– Kemoterapi uygulama eğitimi almış onkoloji uzmanı olmayan bir
tabip gözetimi
– Daha üst merkezlerce planlanmış
– Başta kemoterapiler olmak üzere tedavilerin uygulanması
– Destek tedavilerin sunumu
•
Mevcut kapasite:
–
•
81 il merkezinde 109 Onkoloji Hizmet Birimi
2015 yıl sonu hedefi:
– 36 Onkoloji Hizmet Birimi’nin kapasitesinin arttırılması
•
2023 yıl sonu hedefi:
– 61 İlçede Onkoloji Hizmet Birimi kurulması
• İl merkezindeki durum?
• Merkeze uzaklık?
• Hasta yükü?
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Onkoloji Tanı ve Tedavi
Merkezleri (OTTM)
•
Standart onkoloji hizmetlerinin halka ulaştırılmasında aktif rol
oynayabilecek merkezlerdir.
•
2015 yılı sonu: 31 İLDE 40 OTTM
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Kapsamlı Onkoloji
Merkezleri (KOM)
•
Onkoloji alanındaki ileri EĞİTİM MERKEZLERİDİR:
– İleri düzeyde bilgi birikimi ve yapılanma sahibi
– Ulusal Kanser Politikasının oluşması ve uygulanmasında katkılar sağlayan
– 2015 yılı sonu: 15 İLDE/BÖLGEDE 19 KOM
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Nükleer Tıp Üniteleri
•
11 İlde kapasite arttırımı
•
12 hastaneye SPECT-CT cihazı alarak verilen nükleer tıp hizmetinin
kalitesini artırma
•
2014 yılı sonu: 29 BÖLGEDE 90 NÜKLEER TIP ÜNİTESİ
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Radyoterapi
Merkezleri
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Evde Sağlık Hizmetleri
• Kapsamı:
–
–
–
–
–
–
–
–
Sosyal ve psikolojik danışmanlık
Muayene
Evde Sağlık Hizmetlerinden
Tetkik
Faydalanan Hasta Sayısı
Tahlil
(Şubat 2013 – Şubat 2014)
Tedavi
Tıbbi bakım
Hematoloji ve Onkoloji
5.110
Takip
Hastaları
(%5)
Rehabilitasyon
Toplam
102.200
• Palyatif bakım hizmetlerinin önemli bir parçası
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Palyatif Bakım
Hizmetleri
• Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak
ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta
ve ailede
• Dünya genelinde ağırlık verilen hasta grubu
• Palyatif
bakımın
kimin
ve
hangi
parametrelerle yönetileceği netleştirilmeli
(TKHK? - THSK? – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı?)
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Palyatif Bakım
Hizmetleri
• Mevcut Ağrı Merkezi: 72 adet
• Mevcut Palyatif Bakım Merkezleri:
– Ankara Ulus Devlet Hastanesi
– Ankara Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• Palyatif bakım merkezleri Kurumun
öncelikli
sağlık
hizmeti
olarak
yaygınlaştırdığı bir girişim
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
Destek Evleri (Hospis)
• Semptom kontrolünün
mekanlar:
sağlandığı
ev
ortamına
sahip
– Sağlık Bakanlığı ve Üniversite sağlık tesislerinde küratif tedaviye
daha fazla yanıt vermeyen son dönem hastalar
– İlerlemiş kronik hastalığı olan hastalar
• Detaylı bakımdan ziyade son günlerinde
– Hasta semptomlarının kontrol edilmesi
– Hasta ve ailelerine kronik hastalıkla baş etme yöntemleri
konusunda her türlü desteğin verilmesi
• Kapsamlı palyatif bakım merkezlerine çok uzak olmayan
bağımsız yerlerde olmalı
ULUSAL KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU
2 Nisan 2014 / IV. Oturum: Dünyada ve Türkiye’de Kanser Kontrolü
ĠLGĠNĠZ ĠÇĠN
TEġEKKÜR EDERĠM
Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU
www.tkhk.gov.tr
Download