Bilimsel Programı İndirmek İçin Tıklayınız

advertisement
Ulusal Sosyal Pediatri
Sempozyumu
12-14 Ekim 2017
Hilton Otel / İzmir
Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu
12-14 Ekim 2017, Hilton Otel / İzmir
Bilimsel Program
13 EKİM 2017
09:00 – 09:30 Açılış
09:30 – 11:00 Aşılar
Oturum Başkanı: Ahmet Arvas
09:30 – 09:50 Sağlık Bakanlığı Ulusal Aşılama Programı – Osman Topaç, Neşe Nohutçu
09:50 – 10:10 Aşıların Saklanması – Hazırlanması – Uygulanması ve Kayıt – Feyza Koç
10:10 – 10:30 Aşı Sonrası İstenmeyen Yan Etkiler – Ayşe Kılıç
10:30 – 10:50 Aşılama Kontrendikasyonları – Ahmet Ergin
10:50 – 11:00 Tartışma
11:00 – 11:30 Çay ve Kahve Molası
11:30 – 12:15 SANOFI PASTEUR Uydu Oturumu: Meningokok Hastalığı ve Men ACWY-DT Aşısı
Oturum Başkanı: Adem Aydın
Konuşmacı : Feyza Umay
12:15 – 13:15 Öğle Yemeği
13:15 – 14:00 MSD Uydu Oturumu:
Varisella Bağışıklaması - Güncel Durum ve Gelecek İçin Öneriler
Konuşmacılar: Zafer Kurugöl, Ener Çağrı Dinleyici
14:00 – 15:30 Anne Sütü
Oturum Başkanları: Gülbin Gökçay, Ayşe Kılıç
14:00 – 14:25 Anne Sütünün Besleyici ve Fonksiyonel Özellikleri – Songül Yalçın
14:25 – 14:50 Süt Yapımı ve Etkileyen Faktörler; Doğrular ve Yanlışlar – Emel Örün
14:50 – 15:15 Doğru Emzirme Tekniği ve Sık Karşılaşılan Sorunlar – Nalan Karabayır
15:15 – 15:30 Tartışma
15:30 - 16.00 Çay ve Kahve Molası
16:00 – 17:10 Obezite / Malnutrisyon
Oturum Başkanları: Kadriye Yurdakök, Elif Özmert
16:00 – 16:20 Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi – Ayşin Taşar
16:20 – 16:40 Obez Çocuklarda Tanı ve İzlem – Meda Kondolot
16:40 – 17:00 Malnutrisyonlu Çocuklarda İzlem – Bahar Çuhacı Çakır
17:00 – 17:10 Tartışma
17:10 - 18.00 Açık Oturum: Aşılarla ilgili Siz Sorun, Yanıtlayalım, Birlikte Tartışalım
Oturum Başkanı: Adem Aydın
Tartışmacılar: Ahmet Arvas, Sevtap Velipaşaoğlu Güney, Tolga İnce
Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu
12-14 Ekim 2017, Hilton Otel / İzmir
14 EKİM 2017
09:00 – 10:10 Çocuk Beslenmesi
Oturum Başkanları: Sevgi Başkan, Emel Gür
09:00 – 09:20 Tamamlayıcı Beslenmenin Genel İlkeleri – Gonca Yılmaz
09:20 – 09:40 Olgularla İştahsız Çocuğa Yaklaşım – Aysu Duyan Çamurdan
09:40 – 10:00 Anne Sütünde Kurşun, Civa ve Kadmiyum - Kadriye Yurdakök
10:00 – 10:10 Tartışma
10:10 - 10:30 Çay ve Kahve Molası
10:30 - 11:40 Çocuklarda Besin Destekleri
Oturum Başkanları: Serpil Uğur Baysal, Figen Şahin Dağlı
10:30 – 10:50 Demir ve D Vitamini Desteği – Oya Baltalı
10:50 – 11:10 Kanıta Dayalı Omega -3 Kullanımı – Perran Boran
11:10 – 11:30 Kanıta Dayalı Probiyotik Kullanımı – Filiz Şimşek Orhon
11:30 – 11:40 Tartışma
11:40 – 12:25 GSK Uydu Oturumu:
Çocuklarda Bakteriyel Menenjit: Önemi ve Korunma
Oturum Başkanı: Betül Ulukol
Konuşmacı: Ener Çağrı Dinleyici
12:25 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:15 Pfizer Uydu Oturumu: Meningokok Enfeksiyonları ve Men ACWY-TT
Aşılaması ile Koruma
Konuşmacı : Nuri Zafer Kurugöl
14:15 - 15:25 Özel Durumu Olan Çocukların Aşılanması
Oturum Başkanları: Nurdan Evliyaoğlu, Betül Ulukol
14:15 – 14:35 Eksik Aşılı / Prematüre / Düşük Doğum Ağırlıklı Çocukların Aşılanması – Nilgün Çöl
14:35 – 14:55 Kronik Hastalığı Olan Çocukların Aşılanması – Sevtap Velipaşaoğlu Güney
14:55 – 15:15 İmmun Yetersizliği Olan Çocukların Aşılanması – Tolga İnce
15:15 – 15:25 Tartışma
15:25 - 15:45 Çay ve Kahve Molası
15:45 - 16:45 Açık Oturum: Beslenmeyle İlgili Siz Sorun, Yanıtlayalım, Birlikte Tartışalım
Oturum Başkanı : Sadık Akşit
Tartışmacılar: Gülbin Gökçay, Emel Gür, Elif Özmert, Aysu Duyan Çamurdan
16:45 - 17:15 Konferans:
Akılcı Antibiyotik Kullanımı – Meda Kondolot
17:15 - 17:45 Sempozyum Değerlendirmesi ve Kapanış
Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu
12-14 Ekim 2017, Hilton Otel / İzmir
İletişim Bilgileri
Organizasyon Sekreteryası
Nispetiye Caddesi Peker Sok. Peker Apt. No:3 Daire:7,
Levent – Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 288 55 32 (pbx)
Faks: 0 (212) 288 55 62
E-Mail: [email protected]
www.rubikonturizm.com
Download