Sayın Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyeleri, 21 Aralık 2014 tarihinde

advertisement
Sayın Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyeleri,
21 Aralık 2014 tarihinde yapılacak derneğimiz seçimli genel kurulunda 2017-2018 döneminde dernek
başkanlığı yapmak üzere “seçilmiş başkan” adayı oldum.
Dernek misyonumuzda belirttiğimiz gibi “Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak,
ihtiyaçlarının giderilmesini desteklemek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, onkoloji alanındaki
araştırmaları desteklemek, tıbbi onkoloji eğitim ve hizmet standartlarını yükseltmek, kanser
hastalarının doğru ve bilimsel güncel tedaviye ulaşmasını sağlamak ve böylelikle ülkemizin tıbbı
onkoloji alanındaki düzeyini yükseltmek” birincil amacım olacaktır.
Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da demokratik-katılımcı, şeffaf, destekleyici, kapsayıcı,
tarafsız, eşitlikçi , doğru ve güvenilir olarak belirlediğimiz değerlerimizi esas alarak kıdemli
hocalarımızdan topluluğumuza yeni katılan yan dal asistanı kardeşlerimize kadar tüm üyelerimizle
birlikte güzel, verimli ve daha mutlu bir tıbbi onkoloji geleceği için çaba sarfetmeyi düşünüyorum.
Bu misyonun, değerlerimiz ışığında gerçekleştirilmesi noktasında desteğinizi bekliyorum. Selam ve
saygılarımla.
Dr.Mahmut Gümüş
Download