Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya`ya İhracat Yapan

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya'ya İhracat Yapan
Firmaların Dikkatine!
HAFİF SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ"NE İLİŞKİN RUSYA FEDERASYONU, BEYAZ RUSYA,
KAZAKİSTAN GÜMRÜK BİRLİĞİ TEKNİK DÜZENLEMESİ
Bilindiği gibi, aralarında bir Gümrük Birliği kuran Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya piyasalarına
arz edilecek bazı ürünlere ilişkin ortak teknik düzenlemeler yapabilmektedir. Örneğin; bu Gümrük Birliği’nin karar
verici organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK)’nun 09/12/2011 tarihli ve N 876 sayılı Kararı (22/06/2012
tarihli ve N 92 sayılı AEK Bakanlar Kararı ile Değişik) ile "Hafif Sanayi Ürünleri Güvenliğine ilişkin" TR TS
017/2011 sayılı Gümrük Birliği Teknik Düzenlemesi kabul edilmiş ve bazı ürünlerin ithalatı uygunluk
değerlendirmesi koşuluna bağlanmıştır.
AEK’nın 15/10/2013 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile ortak gümrük bölgesine ithalatta gümrük beyannamesi ile birlikte
sunulacak teknik düzenleme uygunluk değerlendirmesi (onayı) kapsamı Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu (GTiP)
bazında ürün listesi belirlenmiştir. Kararın Rusça metnine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?isDig=0&iD=4923&PR%C4%B0NT=1
Teknik düzenleme şartlarına uygunluğu onaylanmamış aşağıdaki ürünler, gümrük birliği alanında dolaşıma izin
veren "tek işaret" ile işaretlenemeyecek ve pazara sunulamayacaktır:
•
Tekstil materyalleri,
•
Giyim ve dikim, trikotaj ürünleri,
•
Makine yardımıyla üretilen halı mamul ve yer kaplamaları,
•
Deri ve tekstilden mamul aksesuar,
•
Keçe, fötr ve dokusuz kumaş materyaller,
•
Ayakkabı,
•
Kürk ve kürk ürünleri
•
Deri ve deri ürünleri,
•
Suni deri.
Tüm ürün listesi teknik düzenlemenin 1 nolu ekinde yer almaktadır (Madde 1.3). Teknik düzenlemenin 1’inci
maddesinin dördüncü fıkrasına göre, aşağıdaki ürünler kapsam dışıdır:
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
•
Tüketime arz edilmiş ürünler,
•
Bireysel siparişe göre hazırlanmış ürünler,
•
Tıbbi amaca yönelik ürünler,
•
Bireysel korunma amaçlı özel ve kurumsal ürünler ile bunların hazırlanmasında kullanılan materyaller,
•
Çocuk ve gençlere yönelik ürünler,
•
Tekstil paketleme materyalleri, kumaş çuvallar,
•
Hediyelik ürünler, sanatsal mamuller,
•
Spor takımlarına yönelik spor amaçlı ürünler
•
Peruklar, takma bıyık, sakal vb.
Yürürlük (N 876 Sayılı Karar): N 876 Sayılı Karar gereğince, yürürlük tarihine kadar gümrük birliği kuralları veya
gümrük birliği üyesi bir ülke yasaları çerçevesinde verilmiş uygunluk belgeleri, belge süresi bitimine kadar, ancak
her hal ve karda en geç 01 Temmuz 2014 tarihine kadar, geçerlidir.
Ayrıca, teknik düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce bu tür uygunluk belgesine sahip ürünlerin, üretim ve
dolaşıma girişine 01 Temmuz 2014 tarihine kadar izin verilmektedir. Bu ürünler, "ulusal" işaretlemeye tabi olacak,
gümrük birliği alanında "tek işaret" ile dolaşıma giremeyecektir.
N 876 Sayılı Karar gereğince, Karar eki uyulması ihtiyari 327 standarda uygunluk halinde, TR TS 017/2011 sayılı
teknik düzenlemeye de uyum sağlandığı varsayılacaktır. Karar’ın ekinde ayrıca test ve ölçüm kuralları, ürün
numunelerine ilişkin standardizasyon metinler verilmektedir.
TR TS 017/2011 sayılı Gümrük Birliği Teknik Düzenlemesinin madde bazında konuları aşağıdadır:
Madde 1. Kapsam
Madde 2. Tanımlar
Madde 3. Pazarda dolaşım kuralları
Madde 4. Hafif sanayi ürünleri güvenliğinin genel şartları
Madde 5. Tekstil materyalleri, bunlardan mamul ürünler, giysiler, tekstil aksesuarları güvenlik şartları
Madde 6. Ayakkabı, deri, suni deri ve deriden aksesuarlar güvenlik şartları
Madde 7. Deri giyim ve mamulleri, kürk, işlenmiş kürk postlar güvenlik şartları
Madde 8. Makine yardımıyla üretilen halı mamul ve yer kaplamaları, keçe, fötr ve dokusuz kumaş materyaller ve
bu materyallerden hazır mamul güvenlik şartları
Madde 9. Ürünlerin işaretleme şartları
Madde 10. Güvenlik şartlarına uygunluğun sağlanması
Madde 11. Ürünlerin bu teknik düzenleme şartlarına uygunluğunun onaylanması
(Ek tablolar: Tablo N1: Uygunluk deklarasyon şeması, Tablo N2: Uygunluk sertifikasyon şeması)
Madde 12. Gümrük birliği üyesi ülkeler pazarında ürünlerin tek (ortak) dolaşım işaretiyle işaretlenmesi
Madde 13. Koruyucu önlem
EK 1. Teknik düzenleme kapsamı ürün listesi
EK 2. Biyolojik ve kimyasal güvenlik şartları (Tekstil materyalleri, bunlardan mamul ürün ve giysiler, tekstil
aksesuarları)
EK 3. Kimyasal güvenlik şartları (Tekstil, polimer ve diğer materyal, deri, suni deri ve bunlardan mamul hafif
sanayi ürünleri)
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
EK 4. Tekstil materyalleri (hammaddeleri) ve bunlardan mamul ürünler, hazır tekstil yardımcı maddeleri kimyasal
güvenlik şartları
EK 5. Mekanik ve biyolojik güvenlik şartları (Ayakkabılar)
EK 6. Mekanik ve biyolojik güvenlik şartları (Deri aksesuar mamulleri)
EK 7. Kimyasal güvenlik şartları (Deri aksesuar mamulleri ve bunların hazırlanmasına yönelik materyaller)
EK 8. Kimyasal ve biyolojik güvenlik şartları (Deri, kürk ve bunlardan mamul ürünler)
Uyulması ihtiyari Standartlar Listesi (327 adet)
Burada verilen bilgilerin genel mahiyette ve uyarı amaçlı olduğu ve uyulacak kurallar için teknik düzenlemenin
geçerli olacağı dikkatten kaçmamalıdır. Bu bölgeye kapsam dâhilindeki ürünlerin ihracatını yapan firmalarımızın
anılan teknik düzenlemelere ilişkin detaylı bilgileri Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya’da iş
yaptıkları ithalatçı firmalardan temin edebilecekleri değerlendirilmektedir.
Son olarak, Rusça dilindeki N 876 ve N 92 sayılı mevzuata aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla
ulaşılabilmektedir.
İhracatçılarımızın bilgisine sunulur.
N 92.doc
N 876.doc
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download