MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-165.04
Konu : Mamul örgü kumaş referans fiyat tablosu
17.01.2014 / 01122
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Ekonomi Bakanlığının 14/1/2014 tarihli 2908 sayılı yazısı ve ekinde alınan düzeltilmiş "Mamul
örgü kumaş maliyet hesaplama metodu" tablosu ilişikte gönderilmektedir.
Diğer taraftan, söz konusu tablo kıymet veri bankasına eklenmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Erkan ERTÜRK
Daire Başkanı
EK: Yazı ve eki .xlsx dosyası 2
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
Sayı : 80580945-215.02
Konu : Mamul örgü kumaş referans
fiyat tablosu
14/1/2014 - 2908
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
(Gümrükler Genel Müdürlüğüne)
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği’ni muhatap Gemlik
Gümrük Müdürlüğünün bir örneği ekte sunulan yazısı adı geçen Birlik tarafından Bakanlığımıza
iletilmiş olup, anılan yazının konusu “mamul örgü kumaş maliyet hesaplama metodu” tablosunda
yer alan formül hatası düzeltilmiştir.
Bu çerçevede, Bakanlıklarınca kullanılan tabloların da ekte sunulduğu şekilde düzeltilmesi
gerektiği değerlendirilmektedir.
Bigileri ve gereğini arz ederim.
Mehmet AZGIN
Bakan a.
İthalat Genel Müdürü V.
Ekler: 1-) 1 adet CD
2-) Gemlik Gümrük Müdürlüğü yazı örneği (3 sayfa)
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download