basın bđldđrgesđ

advertisement
BASIN BĐLDĐRGESĐ
IAGÖ - AVUSTURYA ALEVĐ ĐSLAM ĐNANÇ TOPLUMU
Schererstraße 4
A-1210 Viyana
Tel: 0043/(0)699 19 66 89 16
Tel:
0043/(0) 676 387 23 01
Web: www.aleviten.at
Email: [email protected]
- 1 –
©2010
IAGÖ - Avusturya Alevi Đslam Đnanç Toplumu
Schererstraße 4, A-1210 Viyana
Viyana, 14.03.2010
ERZĐNCAN’DA NELER OLUYOR?
Basın ve Kamuoyuna,
Bir süredir çeşitli çevreler tarafından Alevi Toplumunu hedef alan açıklamaları ibretle izlemekteyiz.
Emre AKÖZ adlı bir günlük gazete yazarı yargıyı hedef alan açıklamasında "Nüfusun yüzde on beşini
oluşturan bir mezhep üyelerinin, HSYK’daki koltukların yüzde ellisinde oturmaları normal mi?" diye
sorarak, açıkça Alevileri hedef gösterdi.Bundan birkaç ay sonra, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet
başsavcısının, Ergenekon Erzincan yapılanması ile ilgili hazırladığı iddianamede 3. Ordu komutanı
Saldıray Berk hakkında 183 rakamı ile numaralandırılan CD deki delil olarak sunulan belgede:
"Erzincan ve civarındaki alevi köyleri ile özel olarak ilgilenmekte, bu köylerin ihtiyaçlarının
giderilmesi için Ordunun imkanlarını kullanmaktadır. Yaptığı yardımlar nedeniyle alevi köyleri ve
dedeler tarafından sevilmekte, dedeler tarafından kendisine takdir beratları verilmektedir" şeklinde
yer alan bilgiler Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün Erzincan yapılanmasının lideri durumundaki
şüpheli Saldıray Berk'in amacını ortaya koymaktadır.” Đfadesi yer aldı.
Peki bu delilde şüpheli Saldıray Berk’in amacı olarak ne savlanmakta? “...mezhep ayırımcılığı
yapması Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün' ülkemizde yaşayan kişiler arasında çatışma çıkararak
toplumsal barışın bozulması, buna bağlı olarak yürütme organının zafiyete düşürülerek ülkede kaos
ortamı yaratılması ve sonucunda askeri darbeye zemin hazırlanması amacıyla örtüşmektedir. “
denilmektedir.
Bu amacı gerçekleştirmek için bu ordu komutanı tarafından yapılan nedir? Hangi yardımlar
yapmıştır ki, bu yardımlarla ülke kaos ortamına sürüklenmiş, toplumsal barış bozulmuş olacaktır.
Şimdi Alevi köyleriyle özel olarak ilgilenen 3. Ordu komutanının yaptırdığı yardımlara bakalım:
1. Yıkık dökük halde bulunan okul binasını tamir ettirmek;
2. Okulda öğretimin sürdürülebilmesi için gerekli olan bazı ders araç ve gereçlerinin temininde
yardımcı olmak;
Biz Avusturya Alevileri, Kamuoyunun vicdanına seslenerek sorularımıza yanıt arıyoruz:
Afganistan’da, Makedonya’da sayısız okul yapıp açan aynı ordu Afganistan’da da kaos
ortamı mı yaratmaya çalışıyor? Orada yaşayanlar da mı Alevi?
Okul yapıp açmak dünyanın neresinde kaos ortamı yaratma suçu teşkil edebilir?
- 2 –
©2010
Ülkemizin
diğer
bölgelerinde
ordunun
başka
komutanları
tarafından
okullar
tamir
ettirilmemiş midir? Okulları tamir ettirilen bölgelerde yaşayanlar sadece Alevi midir?
Okul yaptıran, tamir ettiren, kitap hediye eden, ders araç ve gereci veren, bir iş adamına,
bir hayırsevere sıradan normal bir vatandaşa bu yardımı karşılığı teşekkür, takdir belgeleri
verilmesinde anormal olan nedir?
Alevi toplumu olarak ayrımcılığın ne olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Maraşta, Sivasta, Çorumda....
Daha dün Karakoçan’da Alevi öğrencilere nasıl bir muamelenin yapıldığı hala belleklerimizdedir.
Ordunun bütün yerleşkelerinde Sünni inançlı askerlerin ibadet etmesi için camiler, mescitler varken,
Alevi inancına mensup askerler için tek bir Cemevinin dahi neden mevcut olmadığı sorgulanması
gereken gerçek durumdur. Köylerde okulların tamir edilmesi için ordunun katkı vermesi ile
ayrımcılık ve kaos ortamı yaratmanın ilişkilendirilmesini esefle, ibretle, hayretle izlemekteyiz.
Engizisyon dönemine dahi taş çıkartacak bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Dünya’da ordunun savaş
halleri dışında, imar ve afet işlerinde kullanılması uygulamalarına geçilirken, aynı ordu bırakalım
Türkiye coğrafyasını, ülke dışında da okul, yol, köprü vs. yaparken, tesadüfen ihtiyacı olan bir Alevi
köyünde okul tamirine katkı yapmasını, toplum arasına nifak sokmak olarak görenleri insanlığın
vicdanlarına havale ediyoruz. Bu iddianameyi yazan Erzurum özel yetkili Cumhuriyet başsavcısına
açıkça sesleniyoruz. Alevi inancına mensup olup olmadıklarına bakmadan, nerde olursa olsun, bir
okulun yapımı, tamiri ya da ders araç ve gereçlerinin temininde kendisinin katkısını gördüğümüzde
kendisine de taktir beratı vereceğimizi kamuoyu önünde ilan ediyoruz.
Konunun yetkili organlar tarafından değerlendirilerek, ayrımcılık yapan, Alevi toplumunu hedef
gösteren bu savcı hakkında gereken işlemin yapılmasını talep ediyoruz.
Saygılarımızla
Avusturya Alevi Đslam Đnanç Toplumu Platformu adına
Ertürk MARAL
Rıza SARI
- 3 –
©2010
Download