ESİDEF`de Bu Kez Rota Mısır Torbalılı Aleviler Danışma Kurulu`nu S

advertisement
SAYFA 2
Sayfa 2
SIYAH MAVI KIRMIZI SARI
13 Mayıs 2013 Pazartesi
YUSUF
İNAN
İlk sayı ilk heyecan
Ulusalda internet gazeteciliği yaparken, yerelde bir gazete çıkarmak farklı
bir duygu. Bazı gazetecilerin dediği gibi
internet medyasının gazeteleri yokedeceği tezine inanmıyorum. İnternet gazeteciliğiyle baskılı medyanın birbirine rakip
olması mümkün değil. Her ikisi de kendi
alanında önemli etkiye sahip. İnternet gazeteciliği anlık haberde etkili olsa da asırların alışkanlığı gazeteler hala en gözde
yere sahip.
Medyanın padişahı ve imtiyazlı evladı
gazeteler. İnternet medyası ancak iki nesil geçtikten sonra gazetelerin oturduğu
koltuğa oturabilir.
Ak Parti Hükümeti'nin internet medyasına destek vereceğiz açıklamalarının
üzerinden yıllar geçti, o destek hala gelmedi. Türkiye'de internet medyası hala
gazeteci olarak görülmüyor, basın kartı
verilmiyor. En önemlisi de devlet desteklerinden yararlanamıyor. Anlaşılan o ki,
hükümetler internet medyasının güçlenmesini istemiyor. İsteselerdi verdikleri
sözü yerine getirirlerdi.
Yerel Gündem artık internetin dışında
baskılı olarak da haftalık yayın yapacak.
Yayın çizgimiz değişmeyecek. İnternette
nasıl objektif yayın yapıyorsak, yine aynı
çizgide devam edeceğiz.
Her siyasi görüşe doğruları ölçüsünde
yakın, yanlışları ölçüsünde de uzak olacağız. Demokrasilerde iktidar muhalefet
dengesi kaçınılmazdır. İktidarın sağlıklı
adım atması için doğru muhalefet şarttır.
Türikye'de Ak Parti iktidarına tanınan
şans muhalefet partilerine de tanınmalıdır. Daha doğrusu muhalefet partileri
CHP, MHP, BDP'de görevlerini doğru
olarak yerine getirmelidir. Yerel Gündem
olarak tüm siyasi partilere aynı mesafedeyiz.
Eleştirilerimiz husumetten olmadığı gibi övgülerimiz yandaşlıktan değil. Bu ülkenin güçlenmesini halkımızın huzurlu ve
mutlu olmasını arzu ediyorsak, ehil kadroların iş başına gelmesi için çalışmalıyız.
Türkiye'de nesiller değiştiği için hayat görüşleri de değişti. Baba ile oğlunun, anne
ile kızının görüşleri aynı değil. Çocuklar
babalarının düşmanlarıyla dost oluyor.
Yeni nesilde ne sağ, ne de sol taassubu
var. Cinsel tercihi farklı arkadaşlarıyla bile
sorunsuz iletişim kuruyor, onların tercihlerine saygı duyuyorlar.
Türkiye'de kuşak farkı olduğu için ülke
gündemi genel olarak hararetli geçiyor.
Ülke yönetiminde facit makine ve daktilo
kuşağı hakim. Klavye kuşağı hala dikkate
alınmıyor. Halbuki daktilo kuşağının tecrübesiyle, klavye kuşağının bilgisi birleşirse ülke kısa sürede kalkınır. Aksi halde
ülkenin kalkınması geri kalır.
İşsizliği azaltma çabası içinde olan İŞKUR klavye kuşağından yeteri kadar destek almadığı için başarılı olamıyor. İşsizlik
internet teknolojileri kullanılarak bir kaç
sene içinde sıfır seviyesine çekilebilir.
Türk insanındaki asabiyet ve kanser hastalıkları yine klavye kuşağıyla yapılacak işbirliği sayesinde yenilebilir. Klavye kuşağında insanlığı huzura ve mutluluğa kavuşturacak proje bankaları var ama o
projeleri dinleyecek, anlayacak ve hayata
geçirecek yetki sahibi kimse yok.
Ülke bürokratik labirentlerde boğulmuş. Yenilik diye öne sürülen her yeni
şey kördüğümden beter. KOSGEB Türkiye'nin önünü açacak, iş dünyasını ayağa
kaldıracak bir bütçeye sahipken, yeterince başarılı olamıyor. Çünkü bürokratik
labirentlerin içinde hem kendilerini hem
de vatandaşı boğuyorlar.
Türkiye'ye Özal gibi sorunları kestirmeden çözecek zeki insanlar lazım. Takıntısı, kini, nefreti ve bağnazlığı olmayan. Baskın renklerin etkisine girmemiş
zeka ve bilgiye değer veren bir bürokratik yapılanma olmadığı sürece, Türkiye
hep sancılı bir hayat çizgisinde yürüyecektir.
Torbalılı Aleviler Danışma Kurulu’nu Seçti
yönetimle birlikte bu hedefe çok daha emin adımlarla yürüyeceklerini
belirten Dernek Başkanı Mercan “Alevi toplumunun sesi olmak istiyoruz.
Sadece Torbalı'da değil İzmir genelindeki tüm Alevi vatandaşlarımızın
gür sesi olmak için iş başına geldik.
Biz kendimize ve projelerimize, yapabileceklerimize inanıyoruz. Alevi
toplumunun gür sesi olacağız” dedi.
Geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini belirleyen Torbalı Alevi Bektaşi
Derneği üyeleri, önceki günde bir
araya gelerek, hem 10 kişilik Danışma Kurulu'nu oluşturdular hem de
faaliyetlere yönelik fikir alışverişinde
bulundular. Dernek Başkanı Doğan
Mercan, sadece Torbalı'da değil İzmir genelinde Alevi toplumunun gür
sesi olmak için yola çıktıklarını söylerken Alevi Bektaşi Federasyonu
Delegesi Ester Bulut da “Alevi vatandaşlarımızın Torbalı’da çok daha etkin bir yönetimle seslerini duyurma
çabalarını yürekten destekliyorum”
dedi.
Yaklaşık iki yüz dernek üyesi, yeni
hizmet binasında buluştu. Buluşmaya
Alevi Bektaşi Federasyonu Delegesi,
önceki Çiğli Belediye Başkanı Ensari
Bulut'un eşi Ester Bulut da katıldı.
Evlerde hazırlanan yiyeceklerin ikram edildiği buluşmada sohbetler yapıldı, birlikteliğin önemi dile getirildi.
Torbalı’da alevi toplumunun sesi olabilecek böyle bir oluşuma baştan bu
yana ihtiyaç duyulduğunu, şimdi yeni
10 kiŞilik DanIŞMa kUrUlU
“Yönetimi belirlerken her kesimden, bilgi, birikimi olan, işinin yanı sıra dernek çalışmaları ile de yakından
ilgilenebilecek arkadaşlarla yola çıktık” diyen Mercan “Bu toplantıda 10
kişilik Danışma Kurulu üyelerimizi
belirledik. Yani bir anlamda akil insanlarımızı da belirledik. Kendileri
projelerimiz konusunda destek olmakla birlikte eksik kaldığımız durumlarda katkı sunacaklar. Ortak hareket etmeyi, ortak karar alıp, hedefe hep birlikte yürümeyi istiyoruz.
Kapımız herkese açık. Alevi Bektaşi
kültürünü gelecek nesillere aktar-
ester BUlUt: yürekten
DestekliyOrUM
Alevi Bektaşi Federasyonu Delegesi Ester Bulut da, dernek üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, birlik
ve beraberlik vurgusu yaptı. Bulut
“Aleviler barışçıl, insancıl, başkalarının hak ve hukukuna saygılı davranmaklahemen her dönem taktir görmüş, devlete karşı en küçük bir karşıtlık yapmak bir kenara her türlü va-
Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve
İşadamları Federasyonu (ESİDEF)
11-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında
Arap ülkeleri arasında üçüncü ve Afrika kıtasında ise ikinci büyük ekonomiye sahip olan Mısır’a Ticaret ve
Yatırım Heyeti programı dâhilinde
32 kişilik bir heyetle yola çıkıyor.
Yaklaşık 85 milyon nüfusa, 2012
yılı cari fiyatlarıyla toplam 255 milyar
dolar seviyesine ulaşan GSYİH’ya ve
5.500$ kişi başına düşen milli gelire
sahip olan Mısır ekonomisinin dünya
genelinde meydana gelen çeşitli
ekonomik çalkantılara rağmen nispeten olumlu görüntü sergilemeye
devam ediyor.
Söz konusu gezi ile ilgili tekstilden
mobilyaya, inşaat tan sağlığa, tarım
ve gıdadan makine sektörüne kadar
birçok sektörden ESİDEF üyeleri
katılım sağlayacaktır. Dört günlük
program çerçevesinde ticaret ve yatırım forumu, ikili is görüşmeleri,
fabrika ziyaretleri, arazi ziyaretleri,
devlet ricalinin ziyareti, tarihi ve turistik yerler gezilecek.
Ekonomi Bakanlığı tarafından
2012-2013 yılları arasında hedef ülkelerden birisi olarak belirlenen Mısır pazarında işadamları için birçok
fırsatın yer aldığını ifade eden ESİ-
DEF Başkanı Mustafa Özkara
‘‘Ülkemiz ile Mısır arasındaki ticarete ilişkin veriler incelendiğinde Mısır ile olan dış ticaret hacmimizin 2002 yılından itibaren sürekli arttığı gözlemlenmiştir.
2012 yılında Mısır’a yapılan ihracatın toplam ihracatımızdaki
payı %2,41 olup,
en fazla ihracat
yaptığımız ülkeler arasında 11.
sırada yer almıştır. Ülkemizin Mısır’ın toplam ithalatı içindeki payı ise
2010 yılında %3,5 ve 2011 yılında
%4,4 olarak gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2012 yılı
itibariyle 5,16 milyar dolar düzeyin-
tuarını bu kez Karşıyakalılar için yorumladı. Karşıyaka Opera ve Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleşen konserde, Elmar Azimzade, Julian Dudu,
Dilan İlhan, Şirin Begüm Azimzade
ve Noriyoshi Murakami’den oluşan
Golden Horn Brass Beşlisi’nin konser repertuarında, Mozart’ın Turkish
Rondo, Hendel’in WatermusicHornpipe, Bizet’in Carmen Ouverture, Rodriquez’in La Cumparsita’sının yanı sıra, Beatles’ın When Im
Sixty Four ve Yesterday gibi müzik
tarihinin unutulmaz eserleri yer aldı.
Dünyanın en önemli 20 müzesi
arasında yer alan, her yıl yediden
yetmişe binlerce kişinin ziyaret ettiği
ödüllü Ümran Baradan Oyun ve
Oyuncak Müzesi, ilk sergisine ev sahipliği yaptı. Nilgün İmrençler’in ‘El
Bebek Gül Bebek’ adlı porselen ve
et bebek sergisi açılışı Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde
gerçekleşti. Çocuk sesleri arasında
gerçekleşen açılışta Nilgün İmrençler, bebekleri görmeye gelen öğrencilerle birlikte küçük bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. Bebekleri
yapmak için kullandığı doğal malzemeleri tanıtan İmrençler, saçların
ekilişi, boyanın uygulama yöntemi
konularında bilgi verdi. Sanatçı kendisini ilgiyle dinleyen çocuklara öğretmenlerin çok değerli oluğunu
söyleyerek, “Ben okumadım, okuma
imkanım yoktu. Ama ben kendi kendimi eğittim. Öğretmenlerinizin kıymetini bilin.” şeklinde konuştu.
mak için çalışacağız” diye konuştu.
ESİDEF’de Bu Kez Rota Mısır
Dünya Müziği Karşıyaka Opera’da
Karşıyaka Opera ve Tiyatro Sahnesi bu kez de klasik, pop, caz ve
Anadolu ezgilerinin muhteşem buluşmasına ev sahipliği yaptı. Ülkemizin önde gelen sanatçılarından oluşan Türkiye’nin ilk bakır nefesli beşlisi Golden Horn Brass, tüm bu müzik türlerini içeren geniş repertuarı
ile alkış aldı.
Klasik, pop, caz, Anadolu ezgileri
ve tüm bu türleri kendi üslupları ile
birleştirip, ülkemiz ve dünya müziklerinin sentezini oluşturan Golden
Horn Brass Beşlisi, barok dönemden günümüze uzanan renkli reper-
tandaşlık hukukunun gereklerini yerine getirerek de eşine az rastlanır
bir sorumluluk örneği sergilemişlerdir. Buna karşı hangi hükümet gelirse
gelsin Alevi vatandaşlarımızın sorunları, sıkıntıları giderilememiş tam tersi artmıştır. Bu yüzden buradaki Alevi vatandaşlarımızın seslerini çok
daha etkin şekilde duyurabilmek adına attıkları bu adım önemlidir. Çabalarını yürekten destekliyorum” ifadelerini kullandı.
dedir 2013 yılı için hedeflenen dış ticaret hacminden ESİDEF Üyesi işadamlarının da pay alması için tekstilden mobilyaya, inşaat tan sağlığa, tarım ve gıdadan makineye, birçok
sektörden temsilci ile Mısır’a 32 kişilik bir heyet ile gidiyoruz.” dedi.
Bu Bebekler Canlı Gibi
Gerçek saç, kristal Göz
Otuz beş yıldır porselen ve et bebek üreten Nilgün İmrençler Almanya’da bir hobi fuarında tanıştığı bebeklerle ilgili tüyolar da verdi. Kristal
göz ve gerçek saç kullanılan bebeklerin gerçek gibi görünmesi için sabırla çalışmak gerektiğini belirten
İmrençler şöyle konuştu:
“Bebeklerin kalıpları çok önemli.
Ben Avrupa’nın tanınmış sanatçılarının kalıplarını kullanıyorum. Bebekleri ellediğiniz zaman yumuşacık bir
his veriyor, işte bu yüzden bir bebeğin cildini andırıyor. Gözleri ise kristal olduğu için gerçekten size bakıyormuş gibi duruyor. Saçlarını tek
tek ekiyorum, bu uzun süren bir işlem ama çok canlı duruyor. Her bebeğin ayrı bir yüz ifadesi var. Farklı
mimiklerde ifadeler kullanıyorum.
Böylece ilk bakışta gerçek bir bebek
sanan çok oluyor.”
Müzeye iki arMağan
‘El Bebek Gül Bebek’ sergisini
Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak
Müzesi gibi anlamlı bir mekanda sergileme fırsatı verdiği için Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan’a
teşekkür eden Nilgün İmrençler,
150 yıllık bir bebek arabası ile bebeği müzeye bağışlayacağını müjdeledi.
Download