Aktüel Avrupa - Üniversitede Alevilik Master Programi

advertisement
Aktüel Avrupa - Üniversitede Alevilik Master Proğramı
1 von 1
http://www.aktuelavrupa.at/index.php/arsiv/371-universitede-alevilik-...
Üniversitede Alevilik Master Proğramı
Avusturya'nın önemli üniversitelerinden Viyana ve Innbruck Üniversitelerinde Avusturya'nın
ilk Alevilik inanç dersi öğretmenleri yetiştirecek yüksek lisans programına başlandığı
Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu (İAGÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamayla
duyuruldu.
Alevi Akademisi Başkanı Sedat Korkmaz'ın verdiği "Alevi İnanç Öğretisinin Ana
Temalarına Giriş" ve "İnanç Kaynakları, Kurumları ve Gelenekleri" adlı derse geçmeden
önce, Alevi geleneklerine uygun bir açılış yapıldığı belirtildi. Gülbenk okunarak başlayan
açılış ve ilk derse Viyana Alevi Kültür Birliği, Avusturya İslam İnanç Toplumu yetkililerinin
ve Avusturya'da yaşayan bazı Alevi temsilcilerinin, katıldığı duyuruldu.
Alevilik master programına katılan Alevi öğrencilerin öğrenimlerini başarı ile
tamamladıklarında, Avusturya genelinde ilk, orta öğretim kurumlarıyla lise ve dengi
okullarda Alevilik dersleri verme yeterliliğine kavuşacakları ayrıca ifade edildi.
"Üniversiteler bünyesinde sunulan Alevilik dersleri ile Alevilik inancının bilim kurumlarında
varolması zemini oluşturulacağı gibi, aynı zamanda bu proğramda Alevilik konusunda
bilimsel çalışmaların yapılacağı" verilen bilgiler arasında yer aldı.
Master programının gerek dersleri, gerekse öğretim görevlileri, üniversite ile yapılan
anlaşma gereği, Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu Eğitim Bürosu tarafından
belirleneceği ayrıca ifade edildi.
Yapılan yazılı açıklamada ayrıca sunulan yüksek lisans (Master) programında eğitim
dersleri Avusturyalı öğretim görevlileri tarafından, Alevilik derslerinin ise Avrupa'da çeşitli
üniversite ve akedemilerde ders veren Alevi akademisyenler tarafından verileceği de
belirtildi. Alevi dernek ve inanç temsilcilerinin de birer konuşma yaptığı ilk derste,
Avusturya'nın ilk Alevilik ders öğretmenlerinin yetiştirilmesi konusunda kendilerine bu
tarihsel fırsatı sunan Viyana ve İnnsbruck Üniversitesi Rektörleri, öğretim üyeleri ve
çalışanlarına teşekkür edildi. Alevi Eğitim Bürosu sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ertürk MARAL, "Tarihsel olarak Aleviler tarafından kurulmuş bulunan üniversitelere atıf
yaparak, Serçeşmemiz Hace Bektaş-i Veli'nin `İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır`
özlü sözünü benimsemiş bir inancın mensupları olarak, bilim yuvalarına kendi inancımızla
yeniden giriş yapıyoruz" sözlerini dile getirdi.
¹ Kadim Ülker/Viyana
05.01.2014 23:08
Download