Sağlıklı Yaşlanma Küresel Bir Öncelik Olmalıdır !1

advertisement
Sağlıklı Yaşlanma Küresel Bir Öncelik Olmalıdır !1
5.1.2014
Dünyada yaşlı nüfus artmaktadır. Bu artışın ilk kez 2020 yılında 60 yaş ve üzeri nüfusun 5 yaş
altı nüfusu geçmesine neden olacağı da öngörüler arasındadır. Bugün 841 milyon olan 60 yaş
ve üzeri nüfus 2050 yılında 2 milyara ulaşacak ve nüfusun %80’i de az gelişmiş ve orta düzey
gelişmiş ülkelerde yaşayacaktır.
Daha uzun bir yaşam sürülmesine rağmen, 60 yaş ve üzeri nüfusun geçmiş yıllara göre yaşam
kalitesi açısından daha kötü durumda olduğu ifade edilmektedir. Yaşam kalitesinin düşük
olmasına neden olan hastalıkların kanser, kronik akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, kas ve
iskelet sistemi hastalıkları, mental hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları olduğu bilinmektedir.
Kronik hastalıklar zamanında ve doğru önlemler alın(a)madığı takdirde, bu hastalıklara sahip
olan kişilerin kendilerini etkilediği gibi ailelerini ve yakın çevrelerini de etkilemektedir.
Örneğin, günümüzde 44 milyon olan demanslı hasta sayısının 2050 yılında 135 milyona
yükseleceği öngörüsü bu tablonun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Bütün kronik hastalıklar
için benzer öngörüler yapmak olasıdır.
Dünya Sağlık Örgütü Yaşlanma Birimi Direktörü Dr. John Beard; var olan sorunları önlemek
için köklü, sürdürülebilir çalışmalara gereksinim olduğuna işaret etmektedir. Dr. Beard’a göre
müdahalelerin eşitsizlikleri de ortadan kaldıran bir yöntemle planlanması ve uygulanması da
temel bir strateji olmalıdır.
1
Aging well must be a global priority ! [Internet]
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/lancet-ageing-series/en/ Erişim:5.1.2014.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards