2050`de üç tane dünyaya ihtiyacımız olacak!

advertisement
yeşil lojistik
2050’de üç tane dünyaya
ihtiyacımız olacak!
Geleceğe ilişkin hayallerin hepsi, insanlığın esenliği, doğanın sunduklarına ve doğal
varlıkların sürdürülebilir yönetimine bağlı. Sürdürülebilir yönetim ilkelerinin başında ise
doğanın kendini yenileyebilme kapasitesinin üzerinde tüketim yapılmaması geliyor. Oysa
bugün insanoğlu dünyadaki doğal ekosistemlerin yenilenme kapasitesinin 1,5 katını
tüketiyor. Eğer tüketim anlayışı hiç değişmeksizin devam ederse 2030 yılında ihtiyaçların
karşılanması için 2, 2050 yılında ise 3 dünyaya ihtiyacımız olacak. Daha az doğal varlık
kullanmayı sağlayacak sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışı yerleşmeksizin hayallarimizin gerçekleşmesi çok zor gözüküyor.
H
ayallerin gerçekleşebildiği bir
gelecekten emin olmak için en
umut verici strateji; gezegenin
sınırlarını ve yeniden üretme kapasitesini bilerek yaşamak. TEMA bu sebeple
Dünya Çevre Günü’nün bu yılki temasını
“7 milyar hayal. Bir gezegen. Sorumlu
tüketim” olarak belirledi.
her yıl 1,3 milyar ton gıda
boşa harcanıyor
Bugün yoğun teknoloji ve tarımsal girdi
kullanarak yapılan tarımsal uygulamalar
toprağın üretim kapasitesinin azalması,
su kirliliği, biyolojik çeşitliliğin azalması
ve iklim değişikliği gibi sorunlara neden
oluyor. Son 50 yılda tropik ormanların ve
doğal otlak alanlarının yok olması pahasına tarım alanları 1,4 milyar hektardan
1,5 milyar hektara ulaştı. Yapılan tah-
minlere göre dünya nüfusu 2050 yılında
9,6 milyara ulaşacak ve bu nüfusun gıda
ihtiyacını karşılamak için 100 milyon hektar daha tarım alanına ihtiyaç duyulacak.
Oysa her yıl Costa Rica büyüklüğünde
(50.000 km2) toprak erozyonla kaybediliyor ve artan kentleşme nedeniyle sadece
Avrupa’da her bir saatte 11 hektar tarım
alanı binalarla örtülerek kullanılamaz hale
getiriliyor. Giderek artan gübre, pestisit
ve herbisitlerin kullanımı toprak ve suların
kirlenmesine neden oluyor ve insan sağlığını tehdit ediyor. Tarım, küresel sera gazı
salımlarının üçte birinden sorumlu tutuluyor. Ormanların ve otlakların tarım alanlarına dönüştürülmesi ve iklim değişikliği
nedeniyle biyolojik çeşitlilik azalıyor. Tüm
bu olumsuzluklarla üretilen gıdanın 1/3’ü
israf ediliyor, çöp oluyor. Çöpe atılan gıda
miktarı Çin, Moğolistan ve Kazakistan
14
ülkelerinin toplam arazilerinden yapılan
üretime denk. Çöp olan gıdanın çevresel
maliyetleri üretici fiyatları ile 750 milyar
dolara, tüketici fiyatları ile 1 trilyon dolara,
yani Türkiye ve İsviçre’nin 2011 yılındaki
gayri safi yurtiçi hasılalarının toplamına
ulaşıyor. Üstelik buna sosyal maliyetler
dahil değil. Gelişmiş ülkelerde gıda israfı
gelişmemiş ülkelerden daha fazla. Tüketilen gıdanın yüzde 50’si olan 300 milyon
ton gıda maddesi çöpe atılıyor. Çöpe
atılan gıda bugün dünya çapında yetersiz beslenen 842 milyon insana yetecek
miktarda.
dünya’da 1 milyardan fazla insan
tatlı suya erişemiyor
Dünya’daki toplam tatlı su varlığı, toplam
su kütlesinin yüzde 3’ünü oluşturmasına rağmen yüzde 2,5’i Antartika, Kuzey
Download