Sa*l*k Politikalar* Perspektifinden Ya*l*l*k

advertisement
Sağlık Politikaları Perspektifinden
Yaşlılık
Yaşlılık
• Yaşlı nüfus söz konusu olduğunda 65 yaş ve
üzerini anlamak gerekir.
• 40-64 yaş yaşlılık dönemini ifade etmez !
Yaşlanan Nüfus
• Yaşlanan nüfusun ana kaynağı 1945’lerden
sonraki baby-boom patlamasıdır.
• Yaşlanan Nüfus;
– Sağlık hizmetlerinin sunum yapısı
– Sağlık sigortası
– Ekonomik üretkenlik
• üzerinde etkileri bulunmaktadır.
Türkiye’nin Yaşlı Nüfus Projeksiyonu
2012
5,7 milyon (tüm nüfusun %7.5’i)
2023
8,6 milyon (%10.2)
2050
19,5 milyon (%20.8)
2075
24,7 milyon (%27.7)
Doğumda Yaşam Beklentisi (Yaş)
2010
74,6
2050
78,5
Dünya’daki Yaşlı Nüfus Oranı
2010
%11
2050
%26,5
Bağımlı ve Bağımsız Nüfus
Yaşlıların Olası Sağlık Sorunları
• Çeşitli kronik hastalıklar (diyabet, kanser, kalp
hastalıkları, hipertansiyon, duyu kayıpları).
• Banyo yapma, beslenme, tuvalet ihtiyacını
giderme gibi günlük aktivitelerinde zorluklar.
• Osteoartit ve romatizma hastalıkları.
• Düşmeye bağlı kalça ve kemik kırıkları.
• Gerilim, anksiyeye, demans gibi nörolojik
hastalıklar.
• Gelişebilecek akut hastalıklar
Yaşlılık; sağlık
harcamalarının
artması
İşgücü arzının
azalması ve buna
bağlı olarak
sigorta sisteminin
zayıflaması
Ne Yapmalı ?
Yaşlılara Nasıl Bakalım
• Evde Sağlık Hizmetleri ?
• Hastanelerde ?
• Huzurevlerinde ?
– Nasıl finanse edelim ?
Çözüm Önerisi Olarak Evde Bakım
Evde Bakım
• Gerçekten yaşlanan nüfusa uygun bir
finansman alt yapısı oluşturabildik mi?
• Her yaşlı, sağlık hizmeti alacak mı ya da almalı
mı ?
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards