Döküntülü Hastalıklar Çocukluk çağında sık görülen, deride çeşitli

advertisement
Döküntülü Hastalıklar
Çocukluk çağında sık görülen, deride çeşitli tipte döküntüler, bazen de
ateşle seyreden hastalıklardır. Başlıca kızamık, kızamıkçık, kızıl,
suçiçeği bu hastalık grubunu oluşturur. Ayrıca birçok sistemik, alerjik ve
bulaşıcı hastalığa döküntü eşlik edebilir.
KIZAMIK
Kuluçka süresi 9-14 gündür. Bulaştırıcılığı döküntüden 2-4 gün önce ve
2-5 gün sonraya dek devam eder. Ateş, nezle, öksürük, konjonktivit,
ışığa hassasiyet vardır. Döküntü saçlı deri sınırında başlar, gövde, kol ve
bacaklara yayılır. Döküntü belirtilerden 3-5 gün sonra başlar, 5-7 gün
sürer. Korunma 9 ayını bitiren ve ilkokul 1 nci sınıftaki çocuklarda
kızamık aşısı yapılmalıdır.
KIZAMIKÇIK
Kuluçka süresi 14-21 gündür. Bulaştırıcılığı döküntü başladıktan sonra
7gündür.Hafif ateş, baş ağrısı, halsizlik görülür. Döküntüler yüzde
başlayıp, boyuna, gövde, kol ve bacaklara yayılır. Döküntü belirtiler
başladıktan 1-2 gün sonra başlar, üç gün kadar sürer. Korunma KızamıkKızamıkçık-Kabakulak aşısı ile sağlanır.
KIZIL
Kuluçka süresi 2-5 gündür. Bulaştırıcılık belirtilerden 24 saat öncesinden,
2-3 hafta sonrasına dek devam eder. Sıklıkla 4 yaştan büyük çocuklarda
görülür. Ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kırmızı dil görülür. Döküntü koltuk
altı ve kasıklardan tüm vücuda yayılır. Yüzde ve alında kızarıklık, ağız
çevresinde solukluk görülür. Döküntü belirtilerin ikinci günü başlar, bir
hafta sürer.
SUÇĠÇEĞĠ
Kuluçka süresi 10-21 gündür. Bulaştırıcılığı döküntüden 1-2 gün önce
başlayıp döküntülerin tamamı kabuklanana dek sürer. Ateş, halsizlik,
iştahsızlık, baş ağrısı, bazen karın ağrısı görülür. Döküntüler saçlı deri,
yüz ve gövdede sık, kol ve bacaklarda nadirdir. Döküntü belirtilerden 2448 saat sonra başlar, 7-10 gün sürer.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards